Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Uniwersytet Gdański. Nowy doktor honoris causa - wybitny prawnik, demokrata

Znawca prawa konstytucyjnego, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - profesor Lech Garlicki - został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość odbyła się w czwartek, 22 czerwca, podczas posiedzenia Senatu UG w auli Biblioteki Głównej.

A
A

Prof. Lech Garlicki podczas uroczystości w auli Biblioteki Głównej UG
Prof. Lech Garlicki podczas uroczystości w auli Biblioteki Głównej UG
Mateusz Ochocki/KFP

Na recenzentów przewodu doktorskiego powołano profesorów Janusza Trzcińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, Zbigniewa Witkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Jerzego Zajadłę z Uniwersytetu Gdańskiego. Laudację wygłosi profesor Andrzej Szmyt z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. O przyznanie tytułu wnioskowała Rada Wydziału PiA, doceniając doktrynalny i orzeczniczy wkład profesora Garlickiego w kształtowanie państwa prawnego, zwłaszcza ochronę praw człowieka oraz instytucji demokratycznych w Polsce i Europie.

Nowy Doktor H.C. Uniwersytetu Gdańskiego i profesorowie gdańskiej uczelni
Nowy Doktor H.C. Uniwersytetu Gdańskiego i profesorowie gdańskiej uczelni
Mateusz Ochocki/KFP

Znamienite predyspozycje intelektualne, kompetencje badawcze połączone z szerokim zakresem obszarów badawczych oraz umiejętnością łączenia teorii i praktyki zapewniły mu międzynarodową renomę - podkreślał w mowie na cześć laureata profesor Andrzej Szmyt.

- Usłyszałem tutaj tak wiele dobrych słów o sobie, których sam nie byłbym sobie w stanie wyobrazić - komentował profesor Lech Garlicki po odebraniu tytułu.

Prof. Lech Garlicki i rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jerzy Gwizdała
Prof. Lech Garlicki i rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jerzy Gwizdała
Mateusz Ochocki/KFP

Prof. Garlicki przez całe życie akademickie jest związany z Uniwersytetem Warszawskim, czterokrotnie przebywał na długoterminowych wyjazdach zagranicznych, a jako visiting professor prowadził wykłady na wielu znanych uczelniach świata, m.in. na Tel Aviv University, University of Hong Kong, New York University, Washington University i Yale University. W latach osiemdziesiątych uczestniczył jako ekspert sejmowy w pracach nad projektami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Uczestniczył w pracach „Okrągłego Stołu” w zakresie założenia reform ustrojowych. Pełnił i pełni nadal wiele znaczących funkcji. Został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego (lata 1993-2001) oraz sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (2002-2012), gdzie był także prezesem IV Izby. Pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (1991-1992), a obecnie jest wiceprezesem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, znajduje się także wśród członków-założycieli European Law Institute.

Uroczystość w auli Biblioteki Głównej UG
Uroczystość w auli Biblioteki Głównej UG
Mateusz Ochocki/KFP

Ogromny dorobek naukowy profesora Garlickiego obejmuje ponad 500 pozycji. Najbardziej znany i najobszerniejszy, a także najczęściej cytowany, dotyczy pozycji i ustroju władzy sądowniczej, zwłaszcza sądów konstytucyjnych. Tu szczególne miejsce znajduje podręcznik autorski „Polskie prawo konstytucyjne”, który ma już 19 wydań i jest kanwą lektur wszystkich kierunków prawa w Polsce.

Tekst: KFP