• Start
  • Wiadomości
  • Termomodernizacje kolejnych budynków komunalnych z dofinansowaniem ze środków unijnych

Modernizacja budynków komunalnych: remonty, docieplanie, zmiana źródła ogrzewania

Aż 26 miejskich budynków przejdzie kompleksowe remonty w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w wysokości 20 mln zł. Planowane zakończenie remontów to koniec 2023 roku.
20.10.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Konferencja ws. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka
Konferencja ws. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka w czwartek, 20 października
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Trwa remont wiaduktu łączącego Brzeźno z Nowym Portem i Letnicą. Zobacz postępy prac

W zasobach Gdańskich Nieruchomości jest aktualnie 71 budynków - mieszkalnych i użyteczności publicznej, które są w trakcie modernizacji. W ramach projektu rewitalizacji do remontu przeznaczonych zostało 45 budynków, ponadto 26 nieruchomości przejdzie kompleksowe remonty dzięki programowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Będzie bardziej ekologicznie

Wszystkie realizowane działania remontowe służą poprawie efektywności energetycznej, a blisko połowa spośród budynków przejdzie kompleksową termomodernizację.

- Jeden z priorytetów wykorzystania tych środków to troska o przyszłość, ale rozumiana właśnie jako troska o czyste powietrze. Budynki jak te, które znajdują się przy ul. Łąkowej, Wróbla czy Toruńskiej to przykłady takich obiektów, w których kompleksowo przeprowadzamy termomodernizację - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Dla każdego budynku opracowany został indywidualny projekt, uwzględniający podniesienie efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie kosztów ich użytkowania. Planowane jest zastąpienie nieekologicznych źródeł ogrzewania nowym, najczęściej systemowym ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zakres remontów obejmuje m.in. wykonanie izolacji, zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne, remonty dachów, elewacji oraz wymianę lub odrestaurowanie stolarki.

Wyremontowane zostaną też całe wnętrza. Dotyczy to zarówno klatek schodowych, jak i mieszkań. Dzięki temu w budynkach mieszkalnych powstaną funkcjonalne i ekologiczne mieszkania. Z kolei w budynkach użyteczności publicznej zastosowane będą nowoczesne systemy zmniejszające zapotrzebowanie na energię, co pozwoli ograniczyć koszty ich utrzymania.

- To przykład znakomicie realizowanych remontów 26 budynków, które już zostały lub wkrótce zostaną przywrócone do eksploatacji. Budynków, w których przeprowadzany jest proces termomodernizacyjny, w których w znaczący sposób następuje redukcja emisji dwutlenku węgla, ale także obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej. To jest właśnie ten kierunek, który Komisja Europejska i Unia Europejska preferuje - podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Wodny raport. W 2022 roku Gdańsk znów Liderem Rankingu Water City Index

Kompleksowe remonty realizowane są m.in. na Dolnym Mieście
Kompleksowe remonty realizowane są m.in. na Dolnym Mieście
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Unijne wsparcie proekologicznych inwestycji

Dofinansowanie w wysokości 20,5 mln zł pozyskane zostało dla inwestycji, której koszt szacowany był na niespełna 40 mln zł. Dziś wartość całości inwestycji szacowana jest na 74 mln zł. W tej sytuacji, pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu miasta, choć jak zapewnia Aleksandra Dulkiewicz, będą podjęte starania, aby zwiększyć wysokość dofinansowania na ten projekt.

- Konsekwentnie, przy różnych okazjach pokazujemy do czego służą środki Unii Europejskiej. Kompleksowe remonty, realizowane m.in. na Dolnym Mieście to tylko jeden z wielu przykładów - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Środki pochodzące z Unii Europejskiej rozdzielane są w różnych pakietach. Jeden z nich to środki, które są w dyspozycji marszałka województwa pomorskiego, ale także obszaru metropolitalnego. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to taki pakiet środków Unii Europejskiej, co do którego podziału wspólnie decydujemy.  Dogadujemy się, wspólnie z gminami i samorządami, których jest blisko 60, skupionych w ramach obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

- Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że Polska nie będzie mogła korzystać ze środków europejskich, a takie zagrożenie niestety istnieje. My nie chcemy odstawać od innych krajów. Chcemy realizować ten program także w Gdańsku, bo wiemy, że tutaj jest jeszcze olbrzymi zasób mieszkaniowy, który może być przywrócony mieszkańcom. Jest wiele pięknych budynków, które mogą być oddane i na Dolnym Mieście i zapewne też w Nowym Porcie, a także w Dolnym Wrzeszczu czy na Oruni, które świetnie mogą być wykorzystane dla celów mieszkaniowych - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Podobne inwestycje realizowane są też w innych gminach naszego województwa. Cały czas rośnie liczba tego typu przedsięwzięć w skali całego regionu.

- W województwie pomorskim zrewitalizowanych zostało ponad 800 budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych o wartości powyżej 1 miliarda 61 milionów złotych - podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Chcielibyśmy w najbliższych latach, także w Gdańsku, gdzie jest stara, ale piękna substancja mieszkaniowa, pełna przedwojennej architektury, zrealizować kolejne obiekty. Przeznaczamy na ten cel ponad 741 milionów złotych i chcielibyśmy, żebyśmy mogli w najbliższym czasie nie tylko się przygotować do konsumpcji tych pieniędzy, ale żeby te pieniądze w ogóle były dostępne. Ten udany projekt zrealizowany przez miasto Gdańsk może być znakomitym przykładem do kolejnych realizacji - dodaje Mieczysław Struk.

Drogowskaz do zoo - jest decyzja o odtworzeniu historycznego znaku

Szeroki zakres remontów

Działania mają charakter kompleksowy, a w ich zakresie znajdą się m.in. hydroizolacja, remonty elewacji z pracami sztukatorskimi, zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich i wszystkie niezbędne instalacje. Kompleksowy remont obejmować będzie również elementy konstrukcyjne, w tym stropy, dachy i opierzenia. We wszystkich budynkach wymieniona zostanie stolarka okienna z uwzględnieniem pierwotnych podziałów. Remonty obejmą także części wspólne budynków: klatki schodowe, piwnice i strychy, a także poszczególne lokale mieszkalne. Projekty opracowane indywidualnie dla każdej nieruchomości uwzględniają m.in. konieczne zmiany w zakresie układu funkcjonalnego pomieszczeń wewnątrz budynków. Tam, gdzie to konieczne, obejmując wydzielenie łazienek i usamodzielnienie lokali.

 

zit

Na początek Dolne Miasto

W ramach projektu ZIT kompleksowy remont przejdzie łącznie 26 budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Gdańska. W pierwszej kolejności opracowana została dokumentacja projektowa dla budynków mieszkalnych. Prace remontowe rozpoczęły się już w 6 budynkach na Dolnym Mieście przy ulicach Wróbla, Łąkowej i Toruńskiej. W kolejnych etapach remontowane będą m.in. budynki przy Jaśkowej Dolinie, Pniewskiego, Gościnnej, Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wyzwolenia czy Partyzantów. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla tych lokalizacji.

Inne projekty

Konieczność modernizacji budynków będących w zasobie miasta, które w większości wybudowane zostały jeszcze przed II Wojną Światową, wymaga dokładnego planowania i poszukiwania dodatkowych źródeł ich finansowania. Jest to szczególnie ważne teraz, w dobie ogromnego wzrostu cen materiałów i usług. Dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł dofinansowania remontów budynków.

W ramach rewitalizacji, również przy dofinansowaniu unijnym, w czterech obszarach miasta remontowanych jest 45 budynków, ale też drogi, chodniki i tereny zielone.

Niedawno podpisane zostało również porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie działań niskoemisyjnych w 45. budynkach jedno- i dwurodzinnych. Na ten cel otrzymamy ponad 2,5 mln zł. Finalizowany jest ponadto pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pokryje ono ok 90% kosztów opracowania dokumentacji technicznej dla 250 budynków, co pozwoli rozpocząć przygotowanie ich do remontów.

Więcej informacji o kompleksowych remontach, realizowanych w ramach ZIT na stronie Gdańskich Nieruchomości.

Oprac. AO

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku