• Start
  • Wiadomości
  • Szpital i co dalej? Terapia i warsztaty dla osób chorych psychicznie i ich rodzin

Szpital i co dalej? Terapia i warsztaty dla osób chorych psychicznie i ich rodzin

Osoby z problemami psychicznymi wychodzące ze szpitali czy innych placówek służby zdrowia potrzebują pomocy w powrocie do codziennego życia. Tym bardziej, że na wizytę w poradni zdrowia psychicznego czeka się w Gdańsku nawet kilka miesięcy. Takie wsparcie, terapię, psychoedukację zapewnia Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń, które dla gdańszczan prowadzi bezpłatny program “Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin”.
( Publikacja: 13.11.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdańsku to miejsce, w którym osoby z problemami psychicznymi uczą się powrotu codziennego życia

- Pomagamy osobom z problemami psychicznymi - mówi Anna Strojna, członek zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń w Gdańsku. - Nie dzielimy osób na "te z chorobami psychicznymi" i inne, mamy wsparcie i pomoc i dla osób z takimi chorobami jak schizofrenia, psychoza, choroba dwubiegunowa, i dla osób z depresjami, zaburzeniami lękowymi czy w kryzysie psychicznym z innych powodów. Rzecz w rodzaju pomocy jakiej udzielamy czyli wsparciu takich osób w środowisku, w którym żyją, już po wyjściu ze szpitala lub leczeniu ambulatoryjnym, kiedy muszą radzić sobie z codziennością, wracać na ile się da do normalnego życia.  

Dlatego wsparcie, jakie zapewniają pracujący w Stowarzyszeniu Przyjazna Dłoń psychoterapeuci i psychologowie ma zmniejszyć degradację i społeczne wykluczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, ma poprawić ich umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu, tam gdzie mieszkają; wdrażać ich do wypełniania ról zawodowych i społecznych, rozwijać samodzielności w myśleniu i działaniu. Stowarzyszenie organizuje też wsparcie dla osób z kryzysami psychicznymi, gdy zagrożone są ich prawa w urzędach, miejscach pracy i środowiskach rodzinnych i edukację i psychoedukację rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie. 

Wszelkie informacje na temat oferty stowarzyszenia, zapisów na warsztaty i terpaię można uzyskać:

  • w punkcie informacyjnym działającym na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. T. Bilikiewicza przy ul. Srebrniki 17 w każdy czwartek w godzinach 10.30-13.30
  • w Klubie Pacjenta na terenie szpitala w budynku 17, tel. 661 017 183 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-11.30


Podopieczni stowarzyszenia mogą liczyć na terapię indywidualną i grupową, udział w grupach wsparcia, warsztatach, terapii zajęciowej, wyjazdy na obozy terapeutyczne. W ramach stowarzyszenia działa m.in Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Chopina 42 w Gdańsku, w którym gdańszczanie (po ukończeniu 21 roku życia) długotrwale chorujący psychicznie uczą się funkcjonowania w społeczeństwie.

Ośrodek funkcjonuje jako społeczność terapeutyczna, ukierunkowany jest na rehabilitację psychospołeczną, wzmacnianie aktywności własnej i samodzielności uczestników. Osoby będące podopiecznymi ośrodka mogą korzystać z konsultacji indywidualnych i rodzinnych. Biorą m.in udział w treningu kulinarnym, budżetowym, porządkowym i cotygodniowych wyjściach na spacery, do kina, wystawy.

- Naszą ważną ofertą, z której ciągle korzysta mniej osób niż mogłoby, jest wsparcie i psychoedukacja dla rodzin i bliskich osób chorujących psychicznie - dodaje Anna Strojna. - Na początek psychoedukacja czyli spotkania podczas których opowiadamy, jak przebiega choroba psychiczna, czego można się spodziewać, jak sobie radzić, jak reagować. Rodziny, które mają już spory staż życia z osobą chorą psychicznie w domu potrzebują innego rodzaju pomocy, na przykład podczas grup wsparcia, kiedy można z innymi mającymi podobne doświadczenia podzielić się swoimi kłopotami, doświadczeniami, pytać o radę.