• Start
 • Wiadomości
 • Szesnaście firm zainteresowanych budową nowej linii tramwajowej

Szesnaście firm zainteresowanych budową nowej linii tramwajowej

Aż szesnastu wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dotyczącym budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej. Za kilka tygodni (po weryfikacji dokumentów) wybrane z tego grona firmy zostaną zaproszone do składania ofert przetargowych.
04.10.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kwiecień 2015. Budowa estakady tramwajowej na linii Siedlce - Piecki-Migowo

W sierpniu 2017 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, ogłosiła przetarg na realizację budowy linii tramwajowej. Postępowanie przetargowe jest dwuetapowe, co oznacza że wykonawcy najpierw (do 3 października) musieli złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


Wnioski złożyły firmy:

L.p.

 

1.                    

Konsorcjum firm:

 • Lider-MOSTY ŁÓDŹ S.A Łódź
 • Partner TOR-KAR-SSON Sp.  z o.o. Sp.kom Warszawa
 • Partner – WPRD GRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk

2.                    

ENERGOPOL – Szczecin S.A. Szczecin

3.                    

Konsorcjum firm:

 • Lider: Metrostav Polska S.A. Warszawa
 • Partner: Metrostav a.s. Praha Republika Czeska

4.                    

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Kraków

5.                    

IDS – BUD S.A. Warszawa

6.                    

Konsorcjum firm:

 • Lider -Firma GOTOWSKI – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz
 • Partner- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. Toruń
 • Partner – Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z  o.o. Kraków

7.                    

ZUE S.A. Kraków

8.                    

Konsorcjum firm:

 • LiderFirma Budowlana MTM SA Gdynia
 • Partner -Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ‘RAJBUD” Sp.  z o.o. Szymbark

9.                    

BUDIMEX S.A. Warszawa

10.                

Konsorcjum firm:

 • Lider - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Warszawa
 • Partner: Aldesa Construcciones SA Madryt
 • Partner - COALVI S.A. Zaragoza

11.                

Konsorcjum firm:

 • Lider - EUROVIA POLSKA S.A. Kobierzyce
 • Partner - EUROVIA CS, a.s  Praga 1

12.                

STRABAG  Sp. z o.o. Warszawa

13.                

Konsorcjum firm:

 • Lider-Trakcjaa PRKiT S.A. Warszawa
 • Partner- AB Kauno Tiltai, Kowno, Litwa
 • Partner -KZN Rail Sp.  z o.o., Kraków

14.                

MOST Sp.  z o.o. Sopot

15.                

Konsorcjum firm:

 • Lider-NDI S.A. Sopot
 • Partner- NDI Sp.  z o.o. Sopot
 • Partner-CONSTRUCCIONES PROMOCIONES BALZOLA S.A. Bilbao, Hiszpania
 • Partner -BALZOLA POLSKA Sp. z o.o., Warszawa

16.                

SKANSKA S.A. WarszawaPo weryfikacji wniosków wykonawcy, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu postępowania przetargowego, zaproszeni zostaną do złożenia ofert cenowych.

- Inwestycja prowadzona jest w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA. Liczymy, że w październiku uda nam się podpisać umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska.

Umowa na realizację zadania podpisana zostanie na koniec 2017 roku, a termin zakończenia robót budowlanych przypada na koniec lipca 2019 roku, natomiast prace związane z pielęgnacją zieleni zakończą się 30 lipca 2021 r.

- Konsekwentnie rozbudowujemy system komunikacji tramwajowej w naszym mieście. Budowa ul. Nowej Bulońskiej Północnej jest częścią Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020 – mówi Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. – Nowa linia tramwajowa to jedna z wielu inwestycji realizowanych na tzw. „górnych tarasach” Gdańska, które są najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem miasta. Przypomnijmy, że wkrótce ruszy też budowa centrum edukacyjnego czyli szkoły i przedszkola przy ul. Jabłoniowej. W planach mamy też powstanie linii tramwajowej wzdłuż ul. Nowej Warszawskiej, czyli połączenie biegnące z rejonu al. Havla – dodaje prezydent.

Ulica Nowa Bulońska ma mieć ok. 2,8 kilometra długości i ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ul. Jabłoniową.


Trasa estakady tramwajowej na linii Siedlce - Piecki-Migowo została pociągnięta do przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 'Brętowo'

ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

1) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

 • - budowę ulicy Nowej Bulońskiej Północnej klasy "Z" z pełnym uzbrojeniem o długości ok. 2,7 km;
 • - budowę dwutorowej linii tramwajowej o długości ok. 2,6 km (tory, rozjazdy) wraz z odwodnieniem, budową sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów oraz infrastrukturą towarzyszącą, przystankami tramwajowymi: "Nowa Politechniczna", "Łabędzia", "Stolema", "Zabornia";
 • - budowę węzła integracyjnego tramwajowo – autobusowego tzw. "węzeł Ujeścisko" wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów;
 • - budowę węzła przesiadkowego tramwajowo - autobusowego tzw. "węzeł Zabornia";
 • - budynek stacji prostownikowej wraz z wyposażeniem;
 • - budowę lub przebudowę odcinków ulic w tym między innymi: Myśliwska, Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa, Stolema, Kartuska, Limbowa, łącznice węzła z Armii Krajowej, Nowa Warszawska, Nowa Jabłoniowa;
 • - budowę lub przebudowę skrzyżowań zwykłych lub skanalizowanych;
 • - budowę sygnalizacji świetlnych do sterowania ruchem z uwzględnieniem systemu TRISTAR;
 • - budowę dróg/ścieżek rowerowych i pasów dla rowerów;
 • - budowę zadaszonych parkingów rowerowych na przystankach tramwajowych oraz na węźle integracyjnym "Ujeścisko";
 • - budowę chodników i ciągów pieszych;
 • - budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
 • - budowę i przebudowę przystanków autobusowych;
 • - budowę obiektów mostowych (drogowego, tramwajowego) nad potokiem Siedleckim o długościach w osiach podpór ok. 220 m;
 • - budowę obiektów inżynierskich w tym:
 • - budowę ekranów i osłon akustycznych w zakresie niezbędnym do ochrony przed hałasem;
 • - budowę odcinków murów oporowych;
 • - budowę przepustów przeznaczonych do przepływu wód;
 • - budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej;
 • - budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego;
 • - regulację koryta potoku Siedleckiego na długości ok. 272 m) oraz wykonanie przerzutu wód z potoku Siedleckiego do zbiornika Łabędzia;
 • - budowę schodów terenowych;
 • - przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
 • - budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;
 • - przebudowę istniejącego uzbrojenia tj. gazu, ciepłociągu, wodociągów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej w tym zabezpieczenie kolektora Morena, teletechniki, energetyki w tym linii wysokiego napięcia i urządzeń melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;
 • - budowę magistrali wodociągowej DN400;
 • - usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem budowy dróg wraz z nasadzeniami nowej zieleni w pasie drogowym i poza nim;
 • - rozbiórkę odcinków istniejących ulic, torów, rozjazdów wraz z wyposażeniem;
 • - rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;
 • - rozbiórkę zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych w tym instalacji geotermicznej na działce nr 36/7, obr. 50;
 • - pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

2) W zakres zamówienia obejmuje również wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy i dostosowania infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych ZREMB, JAR, ORLIK i im. Chopina (w tym budowa m.in. Domu Działkowca) na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

3) W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie przez wykonawcę aktualizacji projektu budowlanego „Przebudowy linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia” w zakresie zmiany lokalizacji słupa nr 39 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.