Szczęśliwi jak w Gdańsku. "Barometr Rozwoju Miast 2024" - naukowy raport łódzkiej fundacji

- Gdańsk jest najszczęśliwszym miastem w Polsce - takie dane pokazuje raport „Barometr Rozwoju Miast 2024”, opracowany przez Fundację Łódź. To pierwszy Think Tank miejski w kraju, w jego skład wchodzi duża grupa naukowców z miejscowego uniwersytetu. Natomiast w rankingu najlepiej rozwijających się miast w Polsce Gdańsk znalazł się na drugim miejscu za Krakowem, a przed Wrocławiem. “Barometr Rozwoju Miast” to pierwsze tego typu badanie w Polsce, mające mieć cykliczny charakter. 
13.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu widzimy główną ulicę Gdańska, prowadzącą w kierunku wieży Ratusza Głównego Miasta, która dominuje w tle. Wieża ratusza jest ozdobiona zegarem i zieloną iglicą, a jej brązowa fasada kontrastuje z jasnym niebem. Nad miastem zbierają się ciemne chmury, co dodaje dramatyzmu scenerii. Po obu stronach ulicy znajdują się kolorowe kamienice o charakterystycznych, ozdobnych fasadach. Kamienice mają różne kolory: żółty, czerwony, zielony, brązowy i pastelowy zielony. Ich fasady są zdobione architektonicznymi detalami, takimi jak gzymsy, ornamenty i malowane elementy. Ulica jest pełna ludzi spacerujących, co nadaje zdjęciu dynamicznego charakteru. Wzdłuż ulicy ustawione są parasole należące do kawiarni i restauracji, gdzie ludzie mogą usiąść i odpocząć. W powietrzu wiszą białe flagi z herbem Gdańska, dodając uroku i podkreślając historyczny charakter miejsca.
Według najnowszego raportu „Barometr Rozwoju Miast 2024”, opracowanego przez Fundację Łódź, Gdańsk został uznany za najszczęśliwsze miasto w Polsce
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl

Jakie dane użyto w raporcie?

„Barometr Rozwoju Miast 2024” to w pełni autorski i sfinansowany przez Fundację Łódź projekt. Stanowi jedyne, bądź jedno z nielicznych, tak kompleksowe przedsięwzięcie analityczno-badawcze dotyczące rozwoju ośrodków miejskich w Polsce.  
 
Ponad 40-stronicowy dokument oparty został na trzech głównych źródłach danych: 
 
  • bazach GUS i Związku Miast Polskich (w sumie 67 wskaźników)
  • zewnętrznych bazach
  • innych źródłach wtórnych (łącznie 57 wskaźników wybranych bądź zbudowanych dla potrzeb projektu) 
Na zdjęciu znajduje się tabela zatytułowana "Tabela 7. Ranking Szczęśliwych Miast". Tabela jest podzielona na dwie kolumny: "Pozycja w rankingu ogólnym" i "Poziom szczęścia odczuwany przez mieszkańców". W tabeli wymienione są polskie miasta wraz z ich pozycją w rankingu ogólnym oraz poziomem szczęścia mieszkańców wyrażonym w punktach.
 
mat. Fundacja Łódź

Ilu miast dotyczy badanie?

Poza tym, w raporcie odnotowano opinię samych mieszkańców miast. Ankiecie poddano ponad 8000 osób na reprezentatywnej próbie z 20 wybranych do badania miastach. To stolice województw, sejmików, ale także miasta, które z perspektywy dynamiki zmian czy znaczenia w regionie warte były uwzględnienia, jak Gdynia i Gliwice. Pytania do badania zadano mieszkańcom na przełomie marca i kwietnia 2024 r.

Raport Komisji Europejskiej: Gdańsk na czele miast w Europie, gdzie dobrze się żyje

W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że autorzy raportu z Fundacji “Łódź” do analizy uwzględnili 19 miast. Warszawa bowiem jako stolica dysponuje tak wieloma elementami specyficznymi, że mogłoby to wpływać na zniekształcenie wyników.
Na zdjęciu widoczna jest tabela zatytułowana "Tabela 7. Ranking Szczęśliwych Miast". Tabela zestawia pozycje polskich miast w dwóch kategoriach: "Pozycja w rankingu ogólnym" oraz "Poziom szczęścia odczuwany przez mieszkańców".
 
mat. Fundacja Łódź

Co to jest "miasto szczęśliwe"?

Jak wskazują autorzy raportu idea „miasta szczęśliwego” nawiązuje do koncepcji Charlesa Montgomery’ego i opiera się na przekonaniu, że miejsca, w których mieszkamy, wpływają na nasze zdrowie i szczęście.

Kanadyjski pisarz i urbanista podkreśla znaczenie projektowania przestrzeni miejskich w taki sposób, aby sprzyjały interakcji społecznej, aktywności fizycznej i poczuciu przynależności. W jego koncepcji istotne są elementy takie,  jak dostępność przestrzeni publicznych, przyjazność dla pieszych i rowerzystów, zrównoważony transport oraz równowaga między życiem prywatnym a życiem społecznym. 

"Ku zielonej transformacji" - raport Unii Metropolii Polskich. Gdańsk liderem w czterech kategoriach

Jest to istotne z tego powodu, że mieszkańcy miast raczej oceniają swoje życie przez pryzmat własnych, subiektywnych doświadczeń niż kierując się obiektywnymi miarami statystycznymi. Podobną perspektywę pomiaru przyjmuje w swoich badaniach renomowany Instytut Gallupa, którego zresztą metodykę zaadoptowano do tego badania.
Na zdjęciu znajduje się tabela zatytułowana "Wskaźnik rozwoju miast (max 100 pkt.)". Tabela przedstawia ranking polskich miast na podstawie wskaźnika rozwoju, wraz z odpowiednimi punktami i pozycją w rankingu.
 
mat. Fundacja Łódź
 
Zebrane dane pozwoliły zbudować ranking „szczęśliwych miast”, a właściwie miast, których mieszkańcy odczuwają najwyższy poziom pozytywnych doświadczeń, najniższy poziom negatywnych doświadczeń, wskazują na dobrą atmosferę, dynamizujący się rozwój miasta, wysoką estetykę, dobrą atmosferę, poziom życia itp.
Biorąc wszystkie te emocje i odczucia pod uwagę najbardziej „szczęśliwym miastem” w Polsce jest Gdańsk, na drugim miejscu uplasował się Wrocław, a na trzecim – Kraków
- głosi dokument Fundacji Łódź.

W 2060 r. będzie nas o ponad 7 mln mniej. Na Pomorzu spadek liczby ludności będzie najmniejszy

Miasta o najniższym odczuwanym poziomie szczęścia to Kielce, Łódź i Gorzów Wielkopolski. Wskazać także należy na dwa miasta, w których wskaźnik poziomu szczęścia różni się znacząco od rankingu ogólnego.
Na zdjęciu znajduje się tabela zatytułowana "Tabela 14. Ranking miast preferowanych do zamieszkania i życia". Tabela zestawia pozycje polskich miast na podstawie wskaźnika ogólnego oraz ich preferencje do zamieszkania i życia według mieszkańców.
 
mat. Fundacja Łódź
 
Pierwszym z nich jest Poznań, gdzie mieszkańcy, mimo wysokiej pozycji w rankingu ogólnym (4. miejsce), nie należą do najbardziej szczęśliwych wśród badanych miast. Drugim jest Szczecin, w którym miejsce (11) w rankingu ogólnym nie oddaje znacznie pozytywniejszych emocji i odczuć związanych z miastem i toczonym w nim życiu przez szczecinian.

W jakich kategoriach Gdańsk jest liderem?

Gdańsk obok Wrocławia i Krakowa jest też wśród trzech miast, które uzyskały najwyższy wskaźnik miast preferowanych do zamieszkania, co jest zgodne z wynikami choćby dotyczącymi „szczęśliwych miast”.
Gdańsk jest też liderem pod względem poziomu lojalności mieszkańców wobec swoich miast. Pytania miały na celu określenie, na ile badani związani są z obecnym miejscem zamieszkania i mogą pełnić rolę ambasadorów. W tle jest przekonanie o związku emocjonalnym, gotowości wzięcia odpowiedzialności za jego rozwój itp.
Na zdjęciu widoczna jest tabela zatytułowana "Tabela 15. Miasta o najwyższym wskaźniku lojalności mieszkańców". Tabela przedstawia polskie miasta uszeregowane według poziomu lojalności ich mieszkańców.
 
mat. Fundacja Łódź
 
Gdańsk, Wrocław i Kraków są nie tylko miastami o najwyższym poziomie lojalności mieszkańców, ale także najczęściej wskazywanymi miastami tzw. drugiego wyboru. Innymi słowy, Polacy gdyby mieli zmienić miejsce zamieszkania i wybrać inne miasto, to wybraliby właśnie stolicę Pomorza, Dolnego Śląska i Małopolski.
 
 
KLUCZOWE REZULTATY "BAROMETRU ROZWOJU MIASTA 2024" DLA GDAŃSKA:
 
  • Najszczęśliwsze miasto w Polsce: Gdańsk został liderem rankingu miast szczęśliwych, co oznacza, że mieszkańcy naszego miasta odczuwają najwyższy poziom pozytywnych doświadczeń i satysfakcji z życia
  • Ogólny ranking: Gdańsk zajął 2. miejsce wśród najlepiej rozwijających się miast w Polsce, ustępując jedynie Krakowowi
  • Wysokie miejsca w kluczowych obszarach: Gdańsk osiągnął bardzo dobre wyniki w kategoriach baza rozwoju (2. miejsce), dobrostan mieszkańców (2. miejsce), oraz zarządzanie miastem (1. miejsce)

Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy z udziałem delegacji z Gdańska

OBSZARY DO DALSZEJ OPTYMALIZACJI PRZEZ GDAŃSK WEDŁUG "BAROMETRU ROZWOJU MIASTA 2024":
 
  • Praca i perspektywy utrzymania się: Gdańsk zajmuje 6. miejsce, co wskazuje na potencjał do dalszego wzmacniania gospodarki i rynku pracy
  • Aktywność obywatelska: Warto kontynuować działania na rzecz zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie miasta

Pełny raport „Barometr Rozwoju Miast 2024” jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Łódź.

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024