• Start
  • Wiadomości
  • Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy z udziałem delegacji z Gdańska

Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy z udziałem delegacji z Gdańska

W dniach 11 i 12 czerwca w Berlinie odbyła się międzynarodowa konferencja, podczas której ponad 2 tys. uczestników z ponad 60 krajów dyskutowało o tym, jak zapewnić jeszcze lepsze wsparcie dla odbudowy Ukrainy. Gdańsk reprezentowała prezydent Aleksanda Dulkiewicz, która jest także przewodniczącą grupy roboczej ds. Ukrainy w Europejskim Komitecie Regionów i Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska, przewodniczący zespołu Polskie Miasta Ukrainie, członek rady ds. Współpracy z Ukrainą przy Premierze RP.
12.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
DobraUkraina
To trzecia edycja odbywającej się co roku międzynarodowej debaty geopolitycznej dotyczącej odbudowy Ukrainy. Na wydarzeniu obecni byli Olaf Scholz (w środku), kanclerz Niemiec oraz Wołodymyr Zełenski (drugi z lewej), prezydent Ukrainy.
fot. AA/photothek.de

Solidarni z Ukrainą w czasie wojny. Gdańsk pomaga już od dwóch lat

Krajami-gospodarzami tegorocznej edycji konferencji byli Niemcy i Ukraina. Na wydarzeniu obecni byli Olaf Scholz, kanclerz Niemiec oraz Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. W Konferencji Odbudowy Ukrainy uczestniczyli m.in. członkowie grupy G7, Ukrainy i Polski oraz reprezentanci świata biznesu i instytucji finansowych. Polskiej delegacji przewodniczył minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W URC2024 wzięli udział także: Paweł Kowal przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą oraz Andrzej Szeptycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Debata geopolityczna dotyczącej odbudowy Ukrainy

To trzecia edycja odbywającej się co roku międzynarodowej debaty geopolitycznej dotyczącej odbudowy Ukrainy. Celem zgromadzenia przedstawicieli polityki, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i gmin było ułatwienie zawierania długoterminowych porozumień i inicjatyw międzynarodowych w takich obszarach, jak rozwój biznesu i szkolenia wykwalifikowanych pracowników. Przedstawiciele rządów oraz eksperci omawiali także m.in. zagadnienia dotyczące wzmacniania atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz kwestie powiązania jej odbudowy z procesem akcesyjnym do Unii Europejskiej.

UkrainaGdansk
Prezydent Gdańska moderowała także panel dyskusyjny, którego tematem było "Międzynarodowe partnerstwo dla ukraińskich gmin: Uruchomienie Mapy Partnerstwa i Wezwania do Działania". Podczas panelu rozmawiano o doświadczeniach współpracy przedstawicieli Teltowa, Chocimia, Fryburga i Lwowa
fot. AA/photothek.de

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz podczas wydarzenia poparła powstanie Koalicji na rzecz Zrównoważonych Gmin, która przyczyni się do poprawy dostępu gmin do finansowania, rozwoju potencjału ludzkiego oraz partnerstw. W wyniku wspólnej inicjatywy Gdańska, Sopotu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaproponowano organizację szkoleń dla polityków i samorządowców z Ukrainy. Tematy, które miałyby zostać poruszone to: przygotowywanie strategii rozwoju miast i regionów, pragmatyka pracy nad planowaniem/zagospodarowaniem przestrzennym, projekty związane z infrastrukturą opieki zdrowotnej i usługami społecznymi, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, inwestycje dedykowane retencji wód opadowych i wykorzystanie źródeł energii cieplnej i odnawialnej.

Blisko 100 miast odwiedzi Gdańsk. Zjazd Hanzy od czwartku: kultura, historia, gospodarka

Partnerska współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym

Prezydent Gdańska moderowała także panel dyskusyjny, którego tematem było "Międzynarodowe partnerstwo dla ukraińskich gmin: Uruchomienie Mapy Partnerstwa i Wezwania do Działania". Podczas panelu rozmawiano o doświadczeniach współpracy przedstawicieli Teltowa, Chocimia, Fryburga i Lwowa.

-  W Europejskim Komitecie Regionów stale podkreślamy, jak wiele korzyści może przynieść partnerska współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym - mówiła Aleksandra Dulkiewicz. - Poprzez partnerstwa możemy zapewnić pomoc techniczną i budowanie potencjału administracji publicznej,  dostęp naszych partnerów do programów finansowania UE, możemy także pomóc partnerom z krajów kandydujących w dostosowaniu się do dorobku wspólnotowego i, co nie mniej ważne, możemy budować powiązania między naszymi obywatelami. Dotyczy to w szczególności Ukrainy, gdzie poprzez te partnerstwa wyrażamy naszą solidarność i wsparcie dla odbudowy tego kraju. 

DobraUkraina2
Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Berlinie była trzecią, która odbyła się od czasu rozpoczęcia przez Rosję w 2022 r. pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie
fot. AA/photothek.de

Ponad dwa tysiące uczestników 

Prezydent Gdańska uczestniczyła także w panelu, którego tematem było „Wykorzystanie partnerstw gmin na rzecz ożywienia gospodarczego i zbliżenia z Unią Europejską”.

Debata w ECS. Polska i Ukraina: czy nadal jesteśmy wspólnotą wartości i interesów?

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Berlinie była trzecią, która odbyła się od czasu rozpoczęcia przez Rosję w 2022 r. pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. W lipcu 2022 r. w Lugano uczestnicy konferencji uzgodnili główne zasady odbudowy Ukrainy mówiące o tym, że proces ożywienia gospodarczego powinien być przejrzysty, demokratyczny, zrównoważony i ukierunkowany na reformy. Konferencja na temat odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Londynie w 2023 r., skupiała się na mobilizacji sektora prywatnego. W 2025 r. konferencję wspólnie z Ukrainą zorganizują Włochy. Ponad dwa tysiące uczestników konferencji składa się z trzech grup: rządów i organizacji międzynarodowych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego oraz gmin i regionów.

(opr. AK)

TV

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy w Wioślarstwie Morskim