• Start
  • Wiadomości
  • Stop żaba na drodze! Wolontariusze z płazich patroli już działają

Stop żaba na drodze! Wolontariusze z płazich patroli już działają

Wiosna zawitała już chyba na dobre, a tym samym rozpoczyna się okres godowy płazów. Żaby rozpoczynają coroczną wędrówkę ze swych zimowych legowisk do pobliskich zbiorników wodnych. Wiele z nich może zginąć pod kołami samochodów. W Gdańsku, kolejny rok z rzędu z pomocą przychodzi Wydział środowiska. Przeszkoleni wolontariusze będą przenosić płazy przez ruchliwe ulice od 1 kwietnia do 31 maja.  
( Publikacja: 06.04.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wiosną żaby rozpoczynają coroczną wędrówkę ze swych zimowych legowisk do pobliskich zbiorników wodnych. Wiele z nich ginie podczas wędrówki
Wiosną żaby rozpoczynają coroczną wędrówkę ze swych zimowych legowisk do pobliskich zbiorników wodnych. Wiele z nich ginie podczas wędrówki
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Od początku kwietnia do końca maja potrwa akcja przenoszenia płazów, odbywających swoje wędrówki godowe. Stop żaba na drodze to inicjatywa prowadzona przez Wydział Środowiska, w którą z roku na rok włącza się coraz więcej wolontariuszy, stowarzyszeń czy fundacji. Dzięki akcji, każdego roku udaje się uratować od 4 do 6 tysięcy żab.

Płotki przy drodze

Kiedy żaby budzą się z zimowego snu, przemieszczają się do najbliższych zbiorników wodnych gdzie składają skrzek. Na drodze ich wędrówki często znajdują się ruchliwe jezdnie, gdzie żaby masowo giną pod kołami samochodów. Po drodze czyha na nie też wiele innych niebezpieczeństw. Żaby wpadają do studzienek, kanałów, zbiorników wodnych o stromych brzegach, kolektorów i innych tzw. pułapek antropogenicznych z których nie potrafią się wydostać.Aby zminimalizować skalę zjawiska, wzdłuż ulic, gdzie płazy są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo rozkłada się specjalne płotki. Miejsca te są dodatkowo znakowane, dzięki czemu kierowcy mogą zachować większą czujność i zwracać uwagę na wędrujące żaby. Przy płotkach ustawia się też specjalne wiaderka – pułapki. Kiedy wiaderka „zapełnią” się żabami i ropuchami, do akcji wkraczają wolontariusze, którzy przenoszą pojemniki wraz z zawartością do pobliskich zbiorników wodnych, gdzie żaby są wypuszczane. Tam kończy się pełna przygód płazia wędrówka. W Gdańsku migrujące żaby najczęściej można spotkać w  rejonach zbiorników wodnych i retencyjnych, szczególnie w okolicach ulic: Góralskiej, Michałowskiego, Do Studzienki, Myśliwskiej, Bytowskiej, Kwietnej i Spacerowej.   

Jeden z plakatów reklamujący akcję pomocy żabom
Jeden z plakatów reklamujący akcję pomocy żabomPłazi Patrol

W tym roku akcja odbędzie się już po raz 12. Żaby przenoszone będą na terenie całego Gdańska, jednak główna uwaga skupia się na kilku, najbardziej uczęszczanych przez żaby ulicach, takich jak ulice: Michałowskiego, Myśliwska, Góralska, Do studzienki, Bytowska i Sobieskiego. Oprócz działań związanych z rozstawieniem płotków ochronnych czy znaków ostrzegawczych oraz z samym przenoszeniem żab zaplanowano także szereg kampanii informacyjnych i edukacyjnych.

Swój coroczny dyżur rozpoczął już Płazi Patrol. Patrol działa pod numerem tel. 505 794 302, a swoimi działaniami interwencyjnymi obejmuje teren całego miasta.

Do zadań Płaziego Patrolu Interwencyjnego należy:

- telefoniczne przyjęcie zgłoszenia,
- przyjazd na miejsce interwencji w ciągu 2-3 godzin od zgłoszenia,
- rozpoznanie i ocena sytuacji na miejscu zdarzenia,
- rozpoczęcie interwencji, która obejmuje weryfikację i rozpoznanie przyczyny zagrożenia dla zwierząt, uwolnienie płazów z pułapek antropogenicznych i ewentualne doraźne zabezpieczenie miejsca zdarzenia
- zgłoszenie i opis zagrożenia do koordynatora
- dokumentacja fotograficzna i pisemna sytuacji
- telefon zwrotny do osoby zgłaszającej w celu poinformowania o przebiegu interwencji
- relacja na FB z przebiegu interwencji (na stronie „Chronimy płazy Gdańska”)
- raport z przebiegu działania
- w przypadku stwierdzenia łamania prawa, zgłoszenie sytuacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w przypadkach skrajnych również na policję).
 
Wolontariusze włżczają się w akcję pomocy żabom już po raz dwunasty
Wolontariusze włączają się w akcję pomocy żabom już po raz dwunasty
zdj. Jezry Pinkas/gdansk.pl


Dlaczego to ważne?

Na terenie Gdańska występuje trzynaście gatunków płazów. Najczęściej można spotkać Ropuchę Szarą Bufo Bufo, Żabę jeziorową oraz Żabę wodną. Warto pamiętać, że płazy, w tym wszystkie gatunki żab i ropuch są w Polsce pod ochroną. Są to niezwykle pożyteczne stworzenia, które odgrywają istotną rolę w łańcuchu pokarmowym. Odżywiają się głownie owadami latającymi, w tym tak dokuczliwymi jak komary. Uzupełnieniem ich diety są też inne, wyrządzające wiele szkód insekty, takie jak stonka, pajęczaki, chrząszcze, a nawet ślimaki.

Warto więc zadbać o to, żeby w naszych ogrodach było jak najwięcej żab, ponieważ są one naturalnymi wrogami wielu szkodników.