Stefan Figlarowicz

Fotograf, kurator zbiorów, historyk i wykładowca fotografii. Urodził się w Piotrkowie Trybunalskim 19 września 1937 roku, ale od młodych lat był związany z Gdańskiem. Zmarł 6 grudnia 2015 roku.
( 01.11.2016 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Stefan Figlarowicz

W 1965 roku ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W trakcie studiów, w latach 1959-1963, występował w legendarnych zespołach studenckich: To Tu, Bim-Bom, Cyrk Rodziny Afanasjeff.

Współpracował z redakcjami wielu pism, m.in. „Kroniki Studenckiej PG” (1961 r.), miesięcznika „Polska” (1969-1988), tygodnika „Czas” (1974-1975).

W latach 1990-2008 kierował Gdańską Galerią Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików przy ul. Grobla 8/11, która w 1995 roku stała się oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Był inicjatorem Studium Fotografii Artystycznej, które prowadził od 1974 roku. Prowadził konkursy, wystawy i projekty fotograficzne. Był kuratorem wystaw problemowych, historycznych i artystycznych, m.in. „Lawina. Co Solidarność dała światu” (1990, Sala BHP Stoczni Gdańskiej, współpraca A. Śliwka), „Przystanki historii. Sto lat Politechniki Gdańskiej” (2004), „Powrót Majora” – w 40. rocznicę sprowadzenia do Gdańska szczątków majora Henryka Sucharskiego (2011, Długi Targ, współpraca A. Makowska, N. Smolarz).

Kierował projektami: „Koniec i początek. Gdańsk 1945–1955” (1996-2008), „Artyści i naukowcy dla Solidarności 1980-1990” (2005–2008).

Był laureatem nagród kulturalnych prezydenta miasta Gdańska: zespołowej w roku 1988 za zbiór fotogramów „Kolekcja Gdańska” (w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska) oraz indywidualnej w roku 1993. W 2008 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 6 grudnia 2015 roku.

Źródło: GedanopediaJestem z Gdańska. O śmiertelnym ataku na prezydenta Adamowicza