• Start
  • Wiadomości
  • Start remontu Rybackiego i Długiego Pobrzeża. Całkowicie nowa nawierzchnia i częściowa modernizacja nabrzeży

Start remontu Rybackiego i Długiego Pobrzeża. Całkowicie nowa nawierzchnia i częściowa modernizacja nabrzeży

Jeszcze w lutym 2022 r. rozpocznie się remont nawierzchni Rybackiego Pobrzeża. Zanim to samo wydarzy się na Długim Pobrzeżu, potrzebny jest jego remont techniczny, który wystartuje w drugim kwartale bieżącego roku. Całe, realizowane etapami, przedsięwzięcie zakończy się w czerwcu 2024 roku.
17.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Długie i Rybackie Pobrzeże nad Motławą - jedna z najcenniejszych przestrzeni Gdańska zostanie zmodernizowana
Długie i Rybackie Pobrzeże nad Motławą - jedna z najcenniejszych przestrzeni Gdańska zostanie zmodernizowana
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Długie Pobrzeże ciągnące się wzdłuż lewego brzegu Motławy i następujące po nim Rybackie Pobrzeże to obok Drogi Królewskiej najbardziej znana przestrzeń Gdańska. Większość tej przestrzeni, na długości w sumie ponad 500 m, przejdzie wkrótce remont.

Początek długo wyczekiwanego remontu ogłosili wspólnie 17 lutego 2022 r. (czwartek) prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz przedstawiciel spółki Granaria Development Dariusz Karnaszewski. Udział inwestora w tej modernizacji to ostatni z celów publicznych, które zobowiązany jest wykonać w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego z Miastem Gdańsk w zamian za przekazanie gruntów na północnej części Wyspy Spichrzów, gdzie od roku realizuje ostatni etap zabudowy w ramach projektu o nazwie Granaria.

 

Mówi Katarzyna Jaskuła zastępczyni dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, obok Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska i jej zastępca Alan Aleksandrowicz; za nimi Dariusz Karnaszewski przedstawiciel spółki Granaria
Mówi Katarzyna Jaskuła zastępczyni dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, obok Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska i jej zastępca Alan Aleksandrowicz; za nimi Dariusz Karnaszewski przedstawiciel spółki Granaria
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

- Ruszamy z pierwszym etapem remontu, czyli Rybackim Pobrzeżem, na odcinku od Hotelu Hilton do Bramy Straganiarskiej - mówi Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska. - Inwestor prywatny w ramach partnerstwa wykona tu nową nawierzchnię. Natomiast my, jako Miasto, bierzemy na siebie umocnienie nabrzeży Długiego Pobrzeża, tak by i tam można było skutecznie wymienić nawierzchnię. Umocnienie Rybackiego Pobrzeża zostało już przeprowadzone kilka lat temu, teraz trzeba je wykonać na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Zielonego. 

Prezydent podkreśliła, że długotrwały remont został podzielony na etapy, tak by był jak najmniej uciążliwy dla lokalnych przedsiębiorców.

- Jesteśmy po kilku spotkaniach z przedsiębiorcami z Długiego Pobrzeża i postanowiliśmy wspólnie, że najuciążliwsze prace, które utrudniałyby odwiedzanie pobrzeża, będą prowadzone poza szczytem sezonu - dodała Aleksandra Dulkiewicz.

- Nawierzchnia, którą położymy na Rybackim i Długim Pobrzeżu będzie w całości nowa, przyjazna i antypoślizgowa. Płyty grubości ok. 10 cm i wymiarach 50 na 100 cm wykonane są z płomieniowanego granitu w dwóch tonacjach szarości - opowiada Dariusz Karnaszewski przedstawiciel spółki Granaria. - Płyty gdzieniegdzie ułożone będą w desenie, pojawi się też trochę kostki, w miejscu gdzie nawierzchnia podchodzi pod budynki.

Prace przy Rybackim Pobrzeżu  wystartują przy Bramie Straganiarskiej, zakończą przy Baszcie Łabędź. Modernizacja nawierzchni rozpocznie się od rozbiórek, po których wykonana zostanie nowa podbudowa, a na niej położone zostaną płyty i kostka. Odnowione zostaną również barierki i oświetlenie, pojawi się mała architektura.

- Najpierw wyremontujemy niskie nabrzeże, przy wodzie, co umożliwi żegludze wystartowanie z rejsami już 1 maja tego roku - tłumaczył Dariusz Karnaszewski. - Druga faza prac to nabrzeże wysokie, w ten sposób zapewnimy ciągły ruch pieszy wzdłuż Rybackiego Pobrzeża, tutaj potrwają do końca maja. Kolejne etapy, na Długim Pobrzeżu, realizujemy już w ścisłej współpracy z Miastem. Nasz plan jest taki, by zakończyć wszystko najpóźniej do lipca 2024 roku, spróbujemy do końca czerwca, a ten kolejnym miesiąc przeznaczymy już tylko na oficjalne odbiory. 

 

remont RP pion

 

Przedstawiciel inwestora przypomniał, że w tej chwili Granaria realizuje inny cel publiczny -  zwodzenie Mostu Stągiewnego i umiejscowioną przy nim marinę - most ma być dostępny dla ruchu pieszego od 30 czerwca br., przystań będzie oddana do użytku w tym samym czasie. 

Naprawą nabrzeża Długiego Pobrzeża zajmie się Dyrekcja Rozwoju Miasta Gdańska, która do końca lutego br. ogłosi postępowanie na wykonanie prac.

- Zakładamy, że otwarcie kopert z wyborem wykonawcy nastąpi w maju, a w czerwcu bieżącego roku podpiszemy z nim umowę - informuje Katarzyna Jaskuła, zastępczyni dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska: - Zakres robót obejmuje dokonanie rozbiórek istniejących elementów nabrzeża oraz oczepu i płyty żelbetowej, a także odtworzenie tych elementów wraz z pogrążeniem nowej stalowej ścianki szczelnej. 

Katarzyna Jaskuła podkreśliła, że stara ścianka nie będzie usuwana: - Naprawa nie będzie polegać na jej uszczelnianiu lecz na wykonaniu nowej, dodatkowej ścianki w odległości mniej więcej 30 cm od starej. Lico nowej ścianki przesunie się nieznacznie w głąb nurtu Motławy. Ta metoda pozwoli zabezpieczyć istniejącą konstrukcję, nie naruszamy jej w żaden sposób. Nowa ścianka będzie miała zróżnicowaną wysokość, w niektórych miejscach pogrążenie osiągnie nawet 14 metrów głębokości. Wykonawca będzie miał za zadanie weryfikować jej wysokość na bieżąco, już w trakcie prac. 

Co ważne, wojewódzki konserwator zabytków zalecił, by nie odtwarzać podczas modernizacji okładziny od strony wody w dotychczasowych płytach kamiennych, tylko wykonać zewnętrzną drewnianą konstrukcję stalowej ścianki - podobną do tej, którą widać po stronie Wyspy Spichrzów przy Moście Zielonym. 

W ramach miejskich robót powstanie także nowy kolektor odprowadzający wody opadowe z ul. Św. Ducha, będzie miał większą przepustowość niż dotychczasowy (średnia rury wzrośnie z 500 do 700 fi).

 

Długie Pobrzeże między Mostem Zielonym a Bramą Mariacką to jeden z tych odcinków, na których część prac modernizacyjnych będzie można podzielić na dolne i górne nabrzeże. Nie wszędzie jednak będzie taka możliwość, jak podkreślił podczas konferencji Alan Aleksandrowicz z-ca prezydent Gdańska, największym wyzwaniem pod względem dostępności będzie odcinek Długiego Pobrzeża między ul. Św. Ducha a Szeroką
Długie Pobrzeże między Mostem Zielonym a Bramą Mariacką to jeden z tych odcinków, na których część prac modernizacyjnych będzie można podzielić na dolne i górne nabrzeże. Nie wszędzie jednak będzie taka możliwość, jak podkreślił podczas konferencji Alan Aleksandrowicz z-ca prezydent Gdańska, największym wyzwaniem pod względem dostępności będzie odcinek Długiego Pobrzeża między ul. Św. Ducha a Szeroką
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Koszt prac leżących po stronie Miasta, czyli remont nabrzeży to ok 36 mln zł, pochodzących w całości z budżetu miasta (wnioskowano o dofinansowanie z Polskiego Ładu, ale wniosek został odrzucony, dofinansowanie otrzymała wówczas przebudowa ul. Kielnieńskiej).

Termin realizacji miejskiej części prac to koniec 2023 roku. Spółka Granaria swoje prace na Długim Pobrzeżu będzie realizować stopniowo, w ramach jak oddawane będą poszczególne odcinki zmodernizowanego nabrzeża.

Charakter wyremontowanych pobrzeży nie zmieni się - wciąż będą ciągiem spacerowym. Pozostaną także miejsca do cumowania jachtów i niewielkich jednostek pływających (biała flota, holowniki, barki).

 

 

DŁUGIE POBRZEŻE - NIEGDYŚ ULICA, DZIŚ DEPTAK

Długie Pobrzeże w Gdańsku, przełom XIX i XX wieku
Długie Pobrzeże w Gdańsku, przełom XIX i XX wieku
Fot. Gedanopedia

 

Długie Pobrzeże biegnie wzdłuż lewego brzegu Motławy, ma ok. 500 m długości. Ta nadwodna ulica powstała z przedłużania i łączenia ze sobą drewnianych pomostów na palach, zakładanych przed każdą bramą wodną, od których pomosty brały nazwy: Brotbankenbrücke - Nabrzeże Chlebnicke, Frauenbrücke - Mariackie, Heilige-Geist-Brücke – Św. Ducha, itd. Pomosty służyły do wyładunku towarów ze statków. 

Co ciekawe zapisana w 1385 roku łacińska nazwa pons longus odnosiła się do pomostów przy Spichlerzach (od Mostu Krowiego po północny cypel); natomiast dzisiejsze Długie Pobrzeże na odcinku od Bramy Zielonej do Bramy Chlebnickiej, zwano około roku 1400 Kleine Brücke (Małe Nabrzeże).

W XVI wieku określenie Długie Pobrzeże przeniesiono na pomosty na lewym brzegu. W zależności od rodzaju obsługiwanych jednostek, pomosty miały różną szerokość i wysokość, później ich gabaryty były stopniowo wyrównywane. Około roku 1611 pomosty dochodziły już do Żurawia. Następnie powstał odcinek między Żurawiem a Bramą Świętojańską; odcinek od Żurawia do Bramy św. Ducha do roku 1809 nazywano Weinbrücke (Pobrzeże Winne).

Zabudowa Długiego Pobrzeża - 1939 rok
Zabudowa Długiego Pobrzeża - 1939 rok
Fot. Gedanopedia

 

Od lat 40. XIX w. w przyziemiu kamienic pojawiły się sklepy otwarte na Motławę. W 1861 roku przedłużono ostatni odcinek do Targu Rybnego (tzw. Rybackie Pobrzeże).

Na początku XX w. w miejsce konstrukcji drewnianej wprowadzono żelbetową. Po 1840 roku przy Bramie Świętojańskiej powstała pierwsza przystań dla parowych statków pasażerskich udających się do Nowego Portu oraz do przystani na Zatoce Gdańskiej: Sopotu, Helu, Jastarni. Do 1945 roku odpływały statki do przystani na Stogach i do Sobieszewa.

W 1945 roku zabudowa Pobrzeża została całkowicie zniszczona, od 1958 odbudowywana na północ od Żurawia. W latach 1965–1967 nabrzeże poniżej linii wody otrzymało nowe ścianki Larsena, w latach 1968–1973 zbudowano nowe nabrzeże od Bramy Zielonej do Żurawia: 2,5 m nad lustrem wody, z obniżeniem do 1,25 m w miejscu cumowania statków pasażerskich. Ciąg pieszy (według projektu Waleriana Massalskiego) wyłożono granitowymi płytami. Ciąg promenady, od wysokości ul. Sukienniczej/Wartkiej do Baszty Łabędź wykonano w 1979 roku. W okresie 1983–1988 odbudowano zabudowę na odcinku od Bramy Mariackiej do Żurawia (kawiarnie, restauracje, sklepy). W roku 1999 na północ od Żurawia powstał hotel Hanza. Odcinka od Bramy Zielonej do Bramy Krowiej nie odbudowano.

na podstawie Gedanopedii