• Start
  • Wiadomości
  • Śródmieście. Targ Maślany i budynki przy ul. Lastadia odzyskają dawny blask [WIZUALIZACJE]

Śródmieście. Targ Maślany i budynki przy ul. Lastadia odzyskają dawny blask [WIZUALIZACJE]

Przywrócenie historycznej świetności zapomnianego dziś zakątka Gdańska to jeden z głównych celów zaplanowanej rewitalizacji budynków położonych przy Targu Maślanym: dawnego Gimnazjum Miejskiego, przy ul. Lastadia 2, oraz bursy, przy ul. Lastadia 41. W piątek podpisano umowę na wykonanie prac. Te potrwają blisko dwa lata.
( Publikacja: 08.09.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Budynki przy ul. Lastadia zostaną zrewaloryzowane. Mają odzyskać swój dawny blask

W ramach inwestycji przebudowane zostaną dwa zabytkowe budynki, a także zagospodarowany teren wokół nich, w tym drogi dojazdowe i parking dla samochodów osobowych. Do tego rozebrany zostanie budynek przy ul. Lastadia 1. W obu obiektach zamontowane zostaną windy, wymieniona stolarka okienna i przeprowadzona izolacja fundamentów. Wszystkie ściany nośne, zewnętrzne i wewnętrzne, zostaną wzmocnione za pomocą mikropali. Dzięki unijnej dotacji możliwa będzie również kompleksowa termomodernizacja, co pozwoli w przyszłości zmniejszyć koszty eksploatacji obiektów. Ocieplenie zostanie wykonane od wewnątrz, natomiast ceglana elewacja zostanie odrestaurowana. W miejscu poddasza użytkowego powstanie dodatkowa kondygnacja. Wnętrze zostanie w większości przebudowane – wymienione zostaną m.in. nieoryginalne stropy. Zachowane mają być z kolei stropy kolebkowe, a stropy nad sienią i w korytarzach będą wzmocnione. W budynku przy ul. Lastadia 41 stropy też zostaną zachowane i wzmocnione. Odrestaurowane mają być również elementy historycznej klatki schodowej i balustrady. W ramach zaplanowanych prac wykonane zostaną również sieci i przyłącza sanitarne, elektryczne i teletechniczne, usunięte tzw. kolizje sieci i przyłączy, a także przebudowane chodniki i zbudowane oświetlenie uliczne. Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Tomasz Olej dyrektor firmy Polaqua i Ryszard Gajewski prezes spółki Gdańskie Wody

W wyniku przebudowy zostanie odsłonięta północna ściana szczytowa gmachu dawnego Gimnazjum Miejskiego.

- Jednym z zasadniczych elementów rewaloryzacji budynku będzie odtworzenie pierwotnego, historycznego kształtu ściany szczytowej. Ponadto będzie możliwe przywrócenie budynkowi płaskiego dachu - wyjaśnia Renata Wiśniowska, Dyrektor ds. inwestycji w spółce Gdańskie Wody.

Najprawdopodobniej pod koniec XIX wieku pomiędzy Gimnazjum Miejskim a nieistniejącym już budynkiem mieszkalnym, w miejscu bramy przejazdowej, dobudowano kamienicę, która stała się tzw. obiektem uzupełniającym. Początkowo była to plomba parterowa, następnie dobudowano kolejne kondygnacje. W toku rozpoczynających się wkrótce prac inwestycyjnych budynek ten zostanie rozebrany.

Prace potrwają blisko dwa lata. Po ich zakończeniu prowadzona będzie tu funkcja biurowa

- Konstrukcja budynku nie jest przystosowana do obecnego natężenia ruchu na Podwalu Podmiejskim. Na stan budynku negatywnie wpływa również brak niezależnej ściany szczytowej od strony dawnego Gimnazjum, a także brak odrębnych fundamentów. Podczas II Wojny Światowej kamienica została poważnie zniszczona, a następnie, w latach 50. XX wieku, odbudowana. Straciła jednak część zdobień elewacji. Jak wynika z ekspertyz budowlanych, rozbiórka budynku kamienicy jest konieczna - wyjaśnia Renata Wiśniowska.

Prace wykona firma Polaqua, a inwestycja pochłonie 39 027 229,27 zł netto, z czego 7,8 mln zł to środki unijne. Pozostałe koszty inwestycji zostaną pokryte z obligacji wyemitowanych na rewitalizację. Budynki zostaną przeznaczone na cele biurowe.

Miasto Gdańsk i Spółka Gdańskie Wody już teraz starają się o pozyskanie kolejnych funduszy unijnych na rewitalizację Targu Maślanego sąsiadującego z budynkami.

Tak ma wyglądać zrewitalizowany teren przy ul. Lastadia

Historia:

Nazwa Lastadia wywodzi się z języka flamandzkiego i oznacza miejsce wyładunku towarów. Pierwsza wzmianka o gdańskiej Lastadii pochodzi z 1364 roku – oznaczała ona przystań portową, później stocznie. Lastadia obejmowała wówczas obszar około 9 tysięcy m kw. Teraz ta część Gdańska nazywana jest Starym Przedmieściem, a pas terenu nad Motławą wraz z przebiegającą jego skrajem ulicą - Lastadia. Ponad 367 lat temu powstał Targ Maślany, jako miejsce hurtowego handlu masłem, które było dostarczane przede wszystkim drogą wodą przez Motławę. W połowie XIX wieku władze miasta postanowiły zlikwidować funkcję handlową miejsca, na rzecz budowy Gimnazjum Miejskiego. Budynek został oddany do użytku w 1837 roku. Kilkanaście lat później wybudowano gmach Naddyrekcji Poczty Królewskiej (ul. Lastadia 41). Powstał także zieleniec, w którego centrum ustawiono fontannę Wintera. Upamiętniała ona założenie wodociągów w mieście.

Do 1920 Gimnazjum Miejskie było najbardziej ekskluzywną szkołą średnią w Gdańsku, ze specjalnie dobieraną kadrą pedagogiczną. W roku 1829 Zarząd Miasta pod budowę siedziby szkoły kupił parcelę po byłych składach drewna. Gmach zaprojektował architekt Carl S. Held, natomiast fasada została przeprojektowana przez berlińskiego architekta Friedricha Schinkla. Całość została zbudowana w stylu neogotyckim. Gmach otrzymał tablicę z napisem Artium Liberalium atudiis sacrum (Przybytek studiów nauk wyzwolonych). Ceglana elewacja została ozdobiona pilastrami i gzymsami.

Budynek przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku został wzniesiony w latach 1875-1878 jako siedziba dyrekcji poczty. W wyniku działań wojennych w 1945 roku został uszkodzony i w większości wypalony. Gmach został jednak odbudowany i oddany do użytku z przeznaczeniem na internat Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego. Od 2005 roku funkcjonował jako Bursa Gdańska. Budynek został wzniesiony w stylu neogotyckim z licznymi zdobieniami w postaci łuków, pilastrów, kolumn i gzymsów, a także maswerków wykonanych z kształtek ceramicznych. Konsole pilastrów i głowice kolumn są zdobione ceramicznymi kształtkami o motywach roślinnych i zwierzęcych. Północne szczytnice nad wejściem zdobią pozostałości istniejącej tam rozety, która stała się inspiracją do stworzenia Ponad dach wystają sterczyny, które utraciły zwieńczenie. Na dachu występują lukarny, które, podczas odbudowy dachu po zniszczeniu w trakcie II wojny światowej zostały zlokalizowane niżej niż historyczne.