Historie Gdańskich Dzielnic. Tom poświęcony Siedlcom już gotowy. Przyjdź na spotkanie we wtorek

We wtorek, 6 grudnia, w księgarniach pojawi się czwarty tom z serii "Historie Gdańskich Dzielnic". To wydawnictwo przybliży historię dzielnicy Siedlce. Znajdują się w nim eseje i rozprawy 16 autorów. W spotkaniu promocyjnym, które odbędzie się tego dnia w Muzeum Bursztynu, o godz. 17, wezmą udział historycy: prof. Rafał Kubicki, dr Sylwia Bykowska oraz Marek Adamkowicz.
04.12.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Interesujecie się historią Siedlec? Właśnie wydano 500-stronicową książkę poświęconą tej dzielnicy
Interesujecie się historią Siedlec? Właśnie wydano 500-stronicową książkę poświęconą tej dzielnicy
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Czwarty tom Historii Gdańskich Dzielnic

- Dzisiejsze Siedlce, dawne Schidlitz czy potem Szydlice lub Siedlice, dla ich dawnych polskich mieszkańców są stosunkowo niewielką dzielnicą, leżącą w dolinie Potoku Siedleckiego, położoną w bezpośredniej bliskości śródmieścia Gdańska. Lokalizacja pozwalała mieszkańcom na korzystanie z dogodności zamieszkiwania blisko dużego ośrodka miejskiego, na wzrastanie przy nim i bogacenie się - zwraca uwagę dr Leszek Molendowski z Muzeum Gdańska. - Była ona jednak też źródłem klęsk. Siedlce bowiem były kilkukrotnie niszczone podczas konfliktów i oblężeń miasta, np. te z marca 1945 r. nie oszczędziły dużej części zabytkowej, szczególnie drewnianej, zabudowy dzielnicy. Wydaje się, że po wojnie charakter dzielnicy uległ zmianie. Ale czy całkowicie? Można znaleźć kilka punktów wspólnych, łączących czasy przedwojenne z teraźniejszością i niedaleką przeszłością.

Spacer prezydent Gdańska po Siedlcach w towarzystwie radnych dzielnicy i radnych miejskich

Czwarty tom Historii Gdańskich Dzielnic liczy ponad 500 stron. Czytelnik znajdzie na nich 17 esejów i rozpraw przygotowanych przez 16 autorów, do tego ilustrowanych. Tematyka tego wydawnictwa obejmuje okres od średniowiecza po czasy współczesne. Wykaz artykułów dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Gdańska.

Tak wygląda okładka czwartego tomu Historii Gdańskich Dzielnic
Tak wygląda okładka czwartego tomu Historii Gdańskich Dzielnic
Mat. Muzeum Gdańska

Siedlce. Historia w pigułce

Pierwsze informacje o wsi Schidlitz pojawiają się w 1379 r., a w 1400 r. - o młynie leżącym nieopodal. Jednym z charakterystycznych elementów krajobrazu do XVIII w. były zlokalizowane na wzgórzach winnice. Od nich swoją nazwę wzięło dzisiejsze osiedle Winnik (Weinberg). Wieś Siedlce w swoich początkach prawdopodobnie była częścią uposażenia kościoła św. Katarzyny, jednak jej historia jest związana przede wszystkim z przybyłym do Gdańska pod koniec XIV w., za sprawą wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Konrada von Jungingena (starszego brata Ulricha), żeńskim Zakonem Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy.

Udany festyn dzielnicowy na Siedlcach

Mimo wielu problemów związanych m.in. ze zwycięstwem w mieście reformacji, kolejnymi sporami z protestancką Radą Miejską, a nawet upadkiem klasztoru i przekazaniem go jezuitom pod koniec XVI w., brygidki - z pomocą biskupa włocławskiego oraz króla - odbudowały swoją pozycję w Gdańsku w wieku kolejnym, w tym odzyskały zarząd na Siedlcami, który sprawowały wspólnie z miastem. Utraciły go ostatecznie w efekcie I rozbioru Polski i konfiskaty majątku kościelnego przez władze pruskie.

Jak można zdobyć książkę? Przyjdź na spotkanie 

Spotkanie promocyjne odbędzie we wtorek, 6 grudnia, w Muzeum Bursztynu przy ul. Wielkie Młyny. Wezmą w nim udział autorzy rozpraw, historycy: prof. Rafał Kubicki, dr Sylwia Bykowska oraz Marek Adamkowicz. Podczas spotkania publikację będzie można nabyć w promocyjnej cenie 60 złotych. Cena regularna za nowy tom wynosi 70 złotych. Po spotkaniu tom o Siedlcach będzie dostępny w ramach świątecznej wyprzedaży książek prowadzonej przez Muzeum Gdańska. Warunkiem otrzymania upustu w sklepie internetowym będzie zakup wszystkich wydanych dotychczas tomów Historii Gdańskich Dzielnic (tj. Chełm, Stare Przedmieście, Nowy Port i Siedlce). Oferta będzie dostępna od 10 grudnia 2022.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W tym roku trzeci tom Historii Gdańskich Dzielnic o Nowym Porcie został laureatem, w kategorii "Pomorska Książka Roku", konkursu Pomorskiej Nagrody Literackiej "Wiatr od morza". Publikacja wydana przez Muzeum Gdańska otrzymała także nagrodę publiczności.