Za nami kolejne spotkanie grupy roboczej Gdańskiej Karty dla Drzew

Szerokie grono ekspertów kontynuuje prace nad Gdańską Kartą dla Drzew. W piątek, 22 września w otwartym niedawno Centrum Dolna Brama poruszono tematy związane m.in. ze standardami opieki nad drzewami, kwestiami przepuszczalności nawierzchni oraz zimowym utrzymaniem miasta.
22.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
aleja pełna drzew w parku, środkiem idzie człowiek
Jak utrzymywać obecny drzewostan i jak prowadzić zadrzewianie? Na te pytania ma odpowiedzieć przygotowywana Gdańska Karta dla Drzew
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Gdańska Karty dla Drzew - standardy opieki

Wrześniowe posiedzenie grupy roboczej otworzyła dyskusja na temat standardów w opiece nad drzewami. Przedstawiono postulaty zgłoszone na spotkaniu diagnostycznym, które odbyło się 30 czerwca. W spotkaniu tym, oprócz członków grupy roboczej, brali udział także przedstawiciele rad dzielnic, spółdzielni mieszkaniowych czy ogrodów działkowych. Zgłoszone wówczas postulaty to m.in.:

  • opieka nad drzewami przez cały cykl ich życia
  • nawadnianie drzewostanu
  • pozostawianie w przestrzeni miasta starych drzew
  • szczególne standardy opieki na terenach historycznych
  • nadzór i opieka nad zielenią w procesach inwestycyjnych
spotkanie kilkudziesięciu osób, które siedzą przy stołach w sali, jest ekran i projektor
Spotkanie grupy roboczej Gdańskiej Karty dla Drzew
źródło: GZDiZ

Swoimi doświadczeniami we wdrażaniu i stosowaniu standardów zieleni podzielili się m.in. reprezentanci Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Wydziału Klimatu i Środowiska w Poznaniu.

Gdańskie Forum Zmian Klimatu 2023. Weź udział w rozmowie o miejskim klimacie 

Grono ekspertów omówiło też potencjalne skutki finansowe wprowadzenia standardów oraz sposoby na egzekwowanie przyjętych zasad dbania o drzewostan. Poruszono również kwestię edukacji jako istotnego procesu w kontekście zwiększania świadomości ekologicznej wśród gdańszczan, jak i budowania zaufania do działań realizowanych przez miejskie jednostki w zakresie opieki nad zielenią.

Rozmowa z Piotrem Borawskim o polityce klimatycznej Miasta:

Przepuszczalna nawierzchnia, czyli jak wspomagać drzewa

Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu były techniczne rozwiązania wprowadzane po to, by drzewom żyło się w mieście łatwiej. Dyskusję rozpoczęli przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich z Warszawy, którzy zaprezentowali szereg rozwiązań technicznych testowanych od niedawna w stolicy. Przykładami takich rozwiązań są: stosowanie przepuszczalnej nawierzchni mineralno-żywicznej, gruntów strukturalnych czy systemów kierujących korzenie w stronę zieleńców. Rozwiązania te mają za zadanie zabezpieczenie korzeni oraz zapewnienie im swobodnego dostępu do wody i powietrza. Z powodzeniem chronią również glebę otaczającą drzewa przed wyjaławianiem.

Wnioski pozwolą na wprowadzenie do Gdańskiej Karty dla Drzew standardów również w tym aspekcie opieki nad drzewostanem.

kilkadziesiąt osób dyskutuje w sali przy stołach,
Jak przeciwdziałać niewłaściwym wycinkom? Możliwe będzie ustalenie wartości każdego drzewa, co z kolei umożliwia nakładanie odpowiednich kar.
źródło: GZDiZ

Wartość drzew i zimowe utrzymanie miasta, a sposoby na zabezpieczanie zieleni

O tym, że drzewa są cenne, szczególnie w dobie postępujących zmian klimatu, nie trzeba było nikogo przekonywać. Podjęto jednak temat drzew jako majątku Gminy Miasta Gdańska. Dzięki opracowanym wzorom możliwe jest obliczenie wartości każdego drzewa, co z kolei umożliwia nakładanie kar na wykonawców realizujących inwestycje w sposób nierzetelny i nienależyty. Takie ujęcie tematu pozwala na egzekwowanie właściwego zabezpieczania drzew przede wszystkim podczas prac inwestycyjnych realizowanych na terenie Gdańska.

Sporo czasu poświęcono zimowemu utrzymaniu miasta i sposobów zabezpieczania zieleni. Poszukiwano optymalnych możliwości i rozwiązań, omówiono alternatywy dla soli oraz skuteczność innych środków używanych do łagodzenia negatywnych skutków zimy.

osiedle nowoczesnych wieżowców mieszkalnych na wzgórzu, pośród zieleni
Eksperci podkreślają, że drzewa są niezwykle ważnym i niezbędnym składnikiem miejskiego ekosystemu
fot. Piotr Wittamn/gdansk.pl

Czym jest Gdańska Karta dla Drzew?

Gdańska Karta dla Drzew będzie oficjalnym miejskim dokumentem opracowanym przez zespół ekspertów, w którym znajdą się zapisy dotyczące standardów utrzymania i wprowadzania nowych drzew. Projekt kierowany i koordynowany jest przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Uczestniczą w nim pracownicy GZDiZ, którzy są specjalistami w zakresie utrzymania drzewostanu oraz projektowania przestrzeni publicznej pod kątem zieleni, zewnętrzni eksperci w dziedzinie dendrologii i architektury krajobrazu, pozostałe miejskie jednostki mające wpływ na zieleń w Gdańsku oraz przedstawiciele zarządów zieleni z innych ośrodków w Polsce.

Szerokie grono interesariuszy współpracuje z pomysłodawcami ogólnomiejskich projektów związanych z poprawą warunków bytowych drzew. Wypracowane podczas wszystkich spotkań założenia będą konsultowane z mieszkańcami, co pozwoli na uwzględnienie także ich propozycji w ostatecznym kształcie Gdańskiej Karty Dla Drzew.

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy