• Start
  • Wiadomości
  • Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych - wsparcie ekspertów

Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych - wsparcie ekspertów

Działalność Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wspiera w bieżącej, VI kadencji  Zespół Ekspercki tworzony przez osoby z wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne gminy. Cel: wypracowywanie rekomendacji i rozwiązań odnośnie do usług dla osób z niepełnosprawnością. Na spotkaniu Rady i ZE we wtorek 11 czerwca 2024 roku zdecydowano, że jednym z tematów, którymi grono zajmie się w pierwszej kolejności, jest organizacja przewozów dla osób z niepełnosprawnością. 
12.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu widzimy grupę ludzi uczestniczących w spotkaniu przy dużym stole konferencyjnym w jasnym, przestronnym pomieszczeniu z odsłoniętą ceglaną ścianą. Uczestnicy są skoncentrowani na dyskusji, a na stole znajdują się notatniki, szklanki z wodą i karafki, co sugeruje formalne zebranie lub naradę.
We wtorek, 11 czerwca 2024 roku, w Centrum Dolna Brama, spotkały się osoby tworzące Gdańską Społeczną Radę ds. osób Niepełnosprawnych oraz Zespół Ekspercki 
fot. Grzegorz Mehring / gdansk.pl

Szlachetni ludzie z organizacji pozarządowych. Posłuchaj o nich podcastu

Gdańska Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych rozpoczęła w tym roku szóstą kadencję. Zgodnie z ustawą tworzy ją pięć osób: cztery reprezentują organizacje pozarządowe działające na rzecz z OzN, jedna - gminę. 

Zespół Ekspercki wesprze gdańską Radę

- W skali półmilionowego miasta, jakim jest Gdańsk, tak mała reprezentacja osób z niepełnosprawnością jest kroplą w morzu potrzeb - podkreśla Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, przewodnicząca Gdańskiej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych. - Stąd zdecydowaliśmy o powołaniu przy Radzie Zespołu Eksperckiego, tworzonego przez osoby z miejskich wydziałów i jednostek, działające w różnych obszarach, ale zajmujące się w swojej pracy zagadnieniami związanymi z niepełnosprawnością. Celem jest stały, bliski kontakt osób dobrze znających problemy osób z niepełnosprawnością, dobra komunikacja, a co za tym idzie szybsze, sprawniejsze podejmowania decyzji. 

Zbadaj się w jedynym na Pomorzu kiosku profilaktycznym. Bez zapisów i bezpłatnie

Zespół Ekspercki będzie stale współpracował z Radą, w szczególności w zakresie: wypracowywania rekomendacji i rozwiązań na rzecz wspierania i świadczenia usług osobom z niepełnosprawnością, udzielanie informacji o działaniach prowadzonych na rzecz osób z niepełnosprawnością, analizowanie tematów, problemów i wyzwań podnoszonych przez Radę i środowisko osób z niepełnosprawnością, monitorowanie sytuacji osób z niepełnosprawnością.

Po pierwsze: organizacja przewozów osób z niepełnosprawnością

We wtorek, 11 czerwca, w Centrum Dolna Brama spotkały się osoby tworzące GSRON oraz Zespół Ekspercki. 

- W obszarach, w których działacie, jesteście kluczowi dla zapewnienia w Gdańsku systemu realizującego potrzeby osób niepełnosprawnych - mówiła Monika Chabior. - W Zespole Eksperckim są bowiem osoby zajmujące się edukacją ogólną, edukacją włączającą, dostępnością w zakresie infrastruktury czy orzekania o niepełnosprawności. Są osoby pracujące w Gdańskim Centrum Kontaktu, Zarządzie Transportu Miejskiego, Gdańskim Urzędzie Pracy czy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. 

Na zdjęciu widzimy grupę osób pozujących do wspólnego zdjęcia w jasnym pomieszczeniu z ceglaną ścianą w tle. W centrum grupy znajduje się kobieta na wózku inwalidzkim oraz osoba trzymająca laptop z widocznym obrazem, co sugeruje spotkanie związane z tematyką niepełnosprawności lub integracji społecznej.
Działalność Gdańskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wspiera w bieżącej, VI kadencji Zespół Ekspercki tworzony przez osoby z wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne gminy
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Uczestniczki i uczestnicy wtorkowego spotkania byli zgodni, że jednym z tematów, którymi GSRON i Zespół Ekspercki powinny zająć się w pierwszej kolejności, jest organizacja w Gdańsku przewozów osób z niepełnosprawnością. Wkrótce m.in. do rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, ale także dorosłych dojeżdżających do warsztatu terapii zajęciowej, trafi specjalna ankieta, w której będą mogli ocenić dotychczasowy poziom realizacji przewozów. Między innymi na podstawie jej wyników opracowane zostaną rekomendacje ewentualnych zmian.

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami i wynajmujesz mieszkanie? Skorzystaj ze wsparcia

Już w trakcie spotkania mówiono o tym, że zapewnienie warunków samodzielnego dojazdu do szkoły komunikacją miejską może być dla osób z niepełnosprawnością, gotowych na większą samodzielność, formą treningu umiejętności społecznych.

- Takie usamodzielnienie jest bardzo ważne, może przygotować osoby do samodzielnego dotarcia do miejsca pracy - zauważył Ryszard Muszytowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26. 

Do analizy wyników ankiety i kolejnych tematów Rada i ZE wrócą już w połowie lipca.  

 

TV

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy w Wioślarstwie Morskim