• Start
  • Wiadomości
  • Jesteś osobą z niepełnosprawnościami i wynajmujesz mieszkanie?

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami i wynajmujesz mieszkanie? Skorzystaj ze wsparcia

Absolwenci szkół lub wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą otrzymać dofinansowanie do najmu mieszkania lub domu jednorodzinnego. To konkretne wsparcie również dla mieszkańców Gdańska z niepełnosprawnością narządu słuchu w stopniu umiarkowanym, którzy ukończyli szkołę lub opuszczają np. placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
05.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu fragment nowego mieszkania, po lewej widać dwa okna, białe ściany, szarą wykładzinę na podłodze, po prawej biała kuchenka i zlewozmywak
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i wynajmujesz mieszkanie lub dom, skorzystaj ze wsparcia finansowego
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Złóż wniosek elektronicznie

To wsparcie, związane z wynajmem mieszkania, jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Wnioski należy składać do gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wyłącznie elektronicznie, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rehabilitacji Społecznej, pod numerami tel.: 58 320 53 62 lub 58 320 53 48 (w godzinach pracy Ośrodka).

Kto może starać się o wsparcie?

O pomoc w ramach tego programu może ubiegać się osoba, która:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym) lub orzeczenie traktowane na równi z tym o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu);
  • ma status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) bądź wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania, ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętej pracy.

Bursztynowe Gody - trwa przyjmowanie zgłoszeń na galę

Dofinansowanie jest udzielane na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, wynajmowany przez osobę z niepełnosprawnością samodzielnie bądź wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 mkw powierzchni użytkowej. Pomoc jest świadczona maksymalnie na 60 miesięcy. Głównym celem programu jest wzrost niezależności oraz aktywności zawodowej, społecznej jego beneficjentek i beneficjentów. 

Szczegółowe informacje dostępne są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR.

Oprac. KG

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże