• Start
  • Wiadomości
  • Dodatkowe prace budowlane przy ul. Słowackiego. Przerwa na zebranie dokumentacji

Dodatkowe prace budowlane przy ul. Słowackiego. Przerwa na zebranie dokumentacji

Potrzebne jest wykonanie dodatkowych prac w rejonie ulicy Słowackiego, by zapewnić większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Rozszerzenie zakresu robót wymaga przygotowania dokumentacji. Przerwa w prowadzeniu prac przy ul. Słowackiego potrwa około miesiąca.
24.05.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prace przy ul. Słowackiego zostaną wstrzymane na około miesiąc
Prace przy ul. Słowackiego zostaną wstrzymane na około miesiąc
fot. GIWK

 

Niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac modernizacyjno-remontowych w zakresie infrastruktury deszczowej. Wstrzymanie prac nastąpi na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania z ul. Trawki. Roboty zostaną wznowione natychmiast po zakończeniu niezbędnych formalności. Na czas przerwy w realizacji robót, wykonawca zabezpieczy teren budowy.

 

Na czas przerwy w realizacji robót, wykonawca zabezpieczy teren budowy
Na czas przerwy w realizacji robót, wykonawca zabezpieczy teren budowy
fot. GIWK

 

Do tej pory, zgodnie z harmonogramem prac, budowa sieci wodociągowej została zrealizowana w zakresie 80%, kanalizacji sanitarnej w około 40%, natomiast roboty drogowe w 30%.

Rozszerzenie zakresu wpłynie na wydłużenie terminu realizacji prac. Szczegółowe informacje przekazane będą po zatwierdzeniu nowego harmonogramu.