Skrzydła IT dla Gdańska. Nasze miasto docenione za system obsługi strefy płatnego parkowania

Gdański system do obsługi strefy płatnego parkowania zwyciężył w kategorii "e-Administracja" w VIII edycji prestiżowego konkursu Skrzydła IT w Administracji. Wyróżnienia przyznawane są projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Organizatorem Skrzydeł jest miesięcznik „IT w Administracji”.
15.04.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dzięki kompleksowemu systemowi do obsługi strefy płatnego parkowania w Gdańsku możliwe było zintegrowanie rozproszonych, stosowanych wcześniej, systemów informatycznych
Dzięki kompleksowemu systemowi do obsługi strefy płatnego parkowania w Gdańsku możliwe było zintegrowanie rozproszonych, stosowanych wcześniej, systemów informatycznych
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Skrzydła IT w Administracji co roku trafiają do realizatorów projektów, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie jednostek, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami. W 2022 roku zgłoszono około stu propozycji, spośród których nagrody otrzymało pięć inicjatyw. Gdańsk wyróżniony został w konkursie po raz drugi - w 2019 roku statuetkę otrzymał projekt Gdańskie Centrum Kontaktu.

 

Gdański system doceniony

W kategorii e-Administracja nagroda trafiła do Gdańska. Kapituła uznała, że najlepszym projektem w tej kategorii jest działający w naszym mieście system do obsługi strefy płatnego parkowania. W przedsięwzięcie zaangażowani byli pracownicy Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz miejskich jednostek: Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Gdańskiego Centrum Informatycznego. Nagrodę w imieniu całego zespołu wdrażającego system odebrali: Krzysztof Pękala, dyrektor Biura Informatyki oraz Piotr Bojko, główny specjalista z Biura Informatyki - kierownik projektu.

Geoankieta - nowe ułatwienie dla mieszkańców w planowaniu przestrzennym

 

Nowoczesny projekt

Choć wyróżniony został system informatyczny, to warto podkreślić, że jest on częścią szerszego projektu wdrożenia kompleksowego systemu do obsługi strefy płatnego parkowania w Gdańsku. Ma on poprawić efektywność działania strefy płatnego parkowania. Dzięki niemu możliwe było zintegrowanie rozproszonych, stosowanych wcześniej, systemów informatycznych. Głównym założeniem było wdrożenie wszechstronnego rozwiązania informatycznego, które umożliwi integrację danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak parkomaty, operatorzy płatności mobilnych, baza abonamentów czy dane pozyskane w wyniku kontroli pojazdów parkujących w strefie. Obieg informacji w obrębie systemu informatycznego w zdecydowanej większości wyeliminował zastosowanie dokumentów papierowych. Użytkownik systemu - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - uzyskał jednocześnie dostęp do kluczowych danych statystycznych. Wprowadzono szereg nowoczesnych rozwiązań, jak np. optyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych w procesie kontroli pieszej, kody QR ułatwiające płatności, system mobilnej kontroli oparty o samochód z zainstalowanym specjalistycznym urządzeniem do dokumentowania postoju pojazdów w strefie, płatności online oraz identyfikatory wykorzystujące technologię znaczników RFID.

Gdańsk został doceniony za system do obsługi strefy płatnego parkowania
Gdańsk został doceniony za system do obsługi strefy płatnego parkowania
Mat. pras. Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Nagrody w pięciu kategoriach

Do tegorocznej edycji nagrody można było zgłosić dowolny projekt informatyczny zrealizowany przez instytucje publiczne w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. Najciekawsze projekty zostały, po uprzedniej weryfikacji przez redakcję miesięcznika „IT w Administracji”, przekazane pod obrady Kapituły, która przyznała nagrody w pięciu kategoriach:

  • e-Administracja,
  • e-Kultura i e-Edukacja,
  • e-Usługi dla obywatela,
  • Oprogramowanie do obsługi urzędu,
  • Narzędzia do komunikacji z obywatelami.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbyło się podczas VII Forum Kierowników IT w Administracji - ogólnopolskiej konferencji dla osób odpowiedzialnych za proces cyfryzacji instytucji publicznych.