• Start
  • Wiadomości
  • Skorzystaj z oferty jednostek świadczących bezpłatne poradnictwo

Szukasz bezpłatnej pomocy lub porady? W Gdańsku znajdziesz takie miejsca! LISTA

Poradnictwo w sprawach ekonomicznych albo w obszarze zdrowia psychicznego? Fachowa pomoc w najróżniejszych sprawach? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkanki i mieszkańców do korzystania z „Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa”. Są tam informacje m.in. o adresach, kontakcie do instytucji, organizacji pozarządowych, poradni udzielających konkretnej pomocy. Pełną listę zamieściliśmy na końcu publikacji.
15.02.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
starsza kobieta przy telefonie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przygotował listę miejsc, w których świadczone są bezpłatne porady dla mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku - seniorów, dorosłych, młodzieży i dzieci
fot. Pixabay

W Gdańsku działa wypożyczalnia sprzętu do rehabilitacji - jakie są zasady korzystania?

Na liście znajdują się jednostki rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej, interwencji kryzysowej, dla osób bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Specjalistyczna pomoc dla każdego

W bazie są adresy, kontakt telefoniczny i poprzez e-mail oraz informacje o specyfice i zakresie działania instytucji, poradni, ośrodków i centrów, organizacji pozarządowych wspierających m.in. potrzebujące gdańszczanki i gdańszczan. Jednostki te świadczą specjalistyczne, bezpłatne formy doradztwa. Większość z nich mieści się w Gdańsku. Lista obejmuje również instytucje i poradnie o zasięgu ogólnokrajowym, które udzielają wiadomości oraz konsultacji np. poprzez infolinie.

Specjalistyczną pomoc uzyskają m.in.: młodzież i dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzice z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Jednostki te świadczą m.in. bezpłatne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, dotyczące pomocy społecznej. Specjalizują się też np. we wspieraniu osób doświadczających życiowego kryzysu, zadłużonych, pokrzywdzonych przestępstwem czy doznających przemocy domowej. Baza zawiera też kontakt do instytucji zajmujących się np. prawami: dzieci i młodzieży, konsumentów oraz pacjentów. Baza uwzględnia też adresy instytucji, organizacji pozarządowych wspierających mieszkanki i mieszkańców w zakresie: prawa pracy, podatkowego oraz będących w sporze z podmiotami rynku finansowego.

Listę uzupełnia wiadomość o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją w Gdańsku. To zadanie realizują: MOPR i organizacje pozarządowe, łącznie w 19 punktach na terenie miasta. Dyżurujący tam prawnicy, doradcy obywatelscy i mediatorzy udzielają konsultacji mieszkankom i mieszkańcom oraz potrzebującym spoza regionu.

Pomóż osobie ubezwłasnowolnionej - MOPR poszukuje opiekunów prawnych

POZNAJ GDAŃSKĄ LISTĘ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (21 stron - scrolluj w dół):

Oprac. AO

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?