• Start
  • Wiadomości
  • Skarbnicy polskich metropolii: - Polski Ład zuboży miasta, rekompensata nie wyrówna strat

Skarbnicy polskich metropolii: - Polski Ład zuboży miasta, rekompensata nie wyrówna strat

Komisja Skarbników Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza (UMP) w specjalnym stanowisku alarmuje, że plan rządu PiS, zwany Polskim Ładem spowoduje spadek dochodów budżetów miejskich. Skarbnicy wskazują też, że proponowane przez rządzących rekompensaty są niewystarczające. Miasto Gdańsk ma tracić rocznie na Polskim Ładzie ok. 270 milionów złotych.
16.09.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Skarbnicy podczas konferencji prasowej. Nz. Marcin Urban - skarbnik Miasta Wrocławia (drugi od lewej z mikrofonem), obok po prawej Izabela Kuś - skarbnik Miasta Gdańska i Krzysztof Mączkowski - skarbnik Miasta Łodzi
Skarbnicy podczas konferencji prasowej. Nz. Marcin Urban - skarbnik Miasta Wrocławia (drugi od lewej z mikrofonem), obok po prawej Izabela Kuś - skarbnik Miasta Gdańska i Krzysztof Mączkowski - skarbnik Miasta Łodzi
źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocław


26 lipca br. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz kilku innych ustaw. Polskie wspólnoty lokalne oceniają te propozycje jednoznacznie negatywnie. Uważają, że ustawa ta będąca elementem Polskiego Ładu, pozbawi regiony, miasta, powiaty i wsie dużej części dochodu z PIT. W dokumentach rządowych planowana strata wszystkich polskich jednostek samorządu terytorialnego to 145 mld zł (w latach 2021-2030 ).

Zmiany w PIT wpłyną bardzo negatywnie na bieżące finanse wspólnot, uderzając przede wszystkim w najuboższych, najmniej zarabiających i pogarszając tym samym ich sytuacją życiową. Pogorszy się też jakość usług komunalnych, bo zmiany uderzają w wydatki bieżące. W tej sprawie wielokrotnie krytycznie wypowiadali się wójtowie, prezydenci miast i marszałkowie województw oraz liczne organizacje zrzeszające samorządy. Miasto Gdańsk ma tracić rocznie na Polskim Ładzie ok. 270 milionów złotych.

Zobacz konferencję prasową skarbników we Wrocławiu:


Zobacz, ile twoja gmina straci na Polskim Ładzie: natwojkoszt.pl


Rząd obiecywał rekompensatę w postaci dodatkowych kwot na inwestycje, ale – jak zaznaczają samorządowcy – pieniądze te są niewystarczające i poza tym nie mogą pokrywać wydatków bieżących.

Projekt ustawy powinien wprowadzać prosty i przejrzysty mechanizm zapewniający stałe i systematyczne uzupełnienie utraconych dochodów bieżących JST (jednostek samorządu terytorialnego - red.), o co apelowaliśmy w stanowisku z dnia 16 sierpnia 2021 r. Jednorazowa subwencja na 2022 rok w wysokości 8 mld zł nie spełnia tego postulatu podobnie jak kolejne elementy rekompensaty które zaczną funkcjonować od roku 2023 r.

- czytamy w stanowisku skarbników.

Dlatego samorządy przedstawiają swoje propozycje m.in. domagają się zwiększenia udziału w podatku PIT. Znalazło się to też w stanowisku skarbników:

W celu zrekompensowania ubytku proponujemy zwiększenie udziału samorządów w PIT o 18,34 p.p., tj. z 50,08% do 68,42%, w tym dla:

- gmin wzrostu udziału o 14,00 p.p., tj. z 38,23% do 52,23%
- powiatów wzrostu udziału o 3,75 p.p., tj. z 10,25% do 14,00%
- województw wzrostu udziału o 0,59 p.p., tj. z 1,60% do 2,19%


Poniżej pełny tekst stanowiska skarbników Unii Metropolii Polskich:


Wrocław, 14 września 2021 r.

                                 Stanowisko Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza  
ws. projektów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład

Skutkiem zaproponowanych zmiany w projekcie ustawy o zm. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw jest drastyczny spadek dochodów budżetowych samorządów. Zgodnie z przedstawioną przez Rząd oceną skutków regulacji ustawy Nowy Ład ubytek w dochodach w 2022 kształtowany jest na poziomie 14-15 mld zł dla JST, natomiast w skali 10 lat oscyluje w granicach 0000130-145 mld zł. Ubytki z tytułu PIT dla budżetu państwa mają wynieść ok. 86 mld zł, jednakże zostaną one pośrednio zrekompensowanie przez dodatkowe 113 mld zł wpływów do NFZ do roku 2031 r. Unia Metropolii Polskich zaopiniowała ten projekt negatywnie ze względu na brak rekompensaty ubytku w dochodach.


W celu zrekompensowania ubytku proponujemy zwiększenie udziału samorządów w PIT o 18,34 p.p., tj. z 50,08% do 68,42%, w tym dla:

- gmin wzrostu udziału o 14,00 p.p., tj. z 38,23% do 52,23%
- powiatów wzrostu udziału o 3,75 p.p., tj. z 10,25% do 14,00%
- województw wzrostu udziału o 0,59 p.p., tj. z 1,60% do 2,19%


Przedstawiony w dniu 1 września 2021 r projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład nie spełnia zasadniczego celu jakim powinna być rekompensata ubytku dochodów w związku z proponowanymi przepisami przez Rząd i w
tym zakresie projekt należy ocenić również negatywnie. Projekt ustawy powinien wprowadzać prosty i przejrzysty mechanizm zapewniający stałe i systematyczne uzupełnienie utraconych dochodów bieżących JST, o co apelowaliśmy w stanowisku z dnia 16 sierpnia 2021 r. Jednorazowa
subwencja na 2022 rok w wysokości 8 mld zł nie spełnia tego postulatu podobnie jak kolejne elementy rekompensaty które zaczną funkcjonować od roku 2023 r. tj.:

- reguła stabilizacyjna (0,44 mld zł) oraz
- subwencja rozwojowa (od 3 mld zł, która ma wzrastać co roku o 0,2 mld zł)

Proponowane rozwiązania idą w kierunku umożliwienia dodatkowego zadłużenia w okresie przejściowym w latach 2022-2025.

Porównanie kwot pozwala na stwierdzenie, że w ciągu 10 lat:

• koszt wprowadzenia programu Polski Ład poniosą przede wszystkim mieszkańcy samorządów, ponieważ samorząd terytorialny utraci ok. 145 mld dotychczasowych dochodów z tytułu PIT, a budżet centralny zyska ok. 27 mld zł

• ubytek spowoduje problemy z wygospodarowaniem środków na wkład własny przy realizacji projektów dofinansowanych przez Unię Europejską, a optymalne wykorzystanie środków w ramach nowej perspektywy finansowej powinno być wspólnym interesem rządu i samorządów;

• przyczyni się do obniżenia zdolności kredytowej samorządów i wzrostu kosztów obsługi zadłużenia w związku z negatywnym wpływem na nadwyżkę operacyjną;

• ograniczy i przesunie w czasie planowane zadania inwestycyjne.

Zaproponowane w opiniowanym projekcie metodologie wyliczenia rekompensat nie spełniają swojego charakteru, jakim powinien być mechanizm zapewniający adekwatność wyrównania utraconych dochodów, które powstaną na skutek wprowadzenia Programu Polski Ład.


Przewodniczący Skarbników Miast UMP
Krzysztof Mączkowski
Skarbnik Miasta Łodzi

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska