• Start
  • Wiadomości
  • Rusza przetarg na przebudowę Podwala Przedmiejskiego - cztery skrzyżowania

Rusza przetarg na przebudowę Podwala Przedmiejskiego - cztery skrzyżowania

Przebudowa Podwala Przedmiejskiego, otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych będzie przedmiotem przetargu, o którym informację przesłała w środę (27 września) Dyrekcja Rozbudowy Miasta do Dziennika Urzędowego UE. Otwarcie ofert planowane jest 9 listopada 2017 roku.
27.09.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przebudowa Podwala Przedmiejskiego obejmie odcinek o długości ok. 2 km od ulicy Okopowej do Elbląskiej

Przebudowa obejmie odcinek o długości ok. 2 km od ulicy Okopowej do Elbląskiej, wraz z otwarciem czterech skrzyżowań (ul. Chmielna, ul. Żabi Kruk, ul. Łąkowa oraz ul. Elbląska). Rozwiązanie umożliwi przejazd przez znajdujące się w pasie drogowym torowisko.

CZYTAJ TEŻ: Piesi odzyskują Śródmieście. Nowe przejścia naziemne przez kluczowe arterie

W okolicy skrzyżowań przewiduje się także udostępnienie naziemnych przejść dla pieszych, stanowiących alternatywę dla istniejących przejść podziemnych:

  • Skrzyżowanie z ulicą Chmielną

naziemne przejście dla pieszych przez Podwale Przedmiejskie

  • Skrzyżowanie Okopowa

„połowiczne” przejście naziemne przez jezdnię południową Podwala Przedmiejskiego do wysepki tramwajowej

  • Skrzyżowanie z ul. Słodowników/Żabi Kruk

naziemne przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Słodowników/Żabi Kruk

  • Skrzyżowanie z ul. Łąkową

naziemne przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Łąkową

  • Skrzyżowanie z ul. Elbląską/Nowe Ogrody

naziemne przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Łąkową

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwą organizację ruchu drogowego, planowany jest też montaż sygnalizacji świetlnej i podłączenie jej do systemu TRISTAR

- Zmienia się filozofia komunikacji wokół Głównego Miasta w Gdańsku - mówi Piotr Grzelak zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. - Zaczynamy od przebudowy Podwala Przedmiejskiego. Zamknięte dotąd skrzyżowania będą funkcjonowały w pełnym zakresie, tak by ruch pieszy i kołowy mógł odbywać się we wszystkich kierunkach.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwą organizację ruchu drogowego, planowany jest też montaż sygnalizacji świetlnej i podłączenie jej do systemu TRISTAR. Na całej długości projektowanego odcinka planowana jest ścieżka rowerowa, umożliwiająca bezkolizyjny przejazd.

Zakres inwestycji obejmuje trzy zadania:

ZADANIE 1:

Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) w tym:

Zadanie 1a – Przebudowa skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną

Zadanie 1b – Przebudowa pozostałego odcinka ulicy


Termin realizacji:

Zadanie 1a - roboty budowlano – montażowe: czerwiec 2018 r.

Zadanie 1b – roboty budowlano – montażowe: czerwiec 2019 r.

ZADANIE 2:

Przebudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w ul. Chmielnej w Gdańsku

Przebudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w ul. Chmielnej w Gdańsku.


Termin realizacji:

Roboty budowlano – montażowe: czerwiec 2018 r.

ZADANIE 3:

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Podwale Przedmiejskie w systemie „zaprojektuj i zbuduj”


Termin realizacji:

Prace projektowe: marzec 2018 r.

Roboty budowlano – montażowe: czerwiec 2019 r.


TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy