Rusza nabór do stypendium kulturalnego 2023

Artyści i twórcy mogą starać się o wsparcie miasta niezbędne do realizacji działań, w takich dziedzinach jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr i film oraz organizacja wydarzeń kulturalnych. Wnioski do stypendium kulturalnego Gdańska można składać w systemie witkac.pl do 10 stycznia 2023. Pula wsparcia wynosi 1 milion złotych. 
( 21.12.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wnioski do stypendium kulturalnego Gdańska można składać w systemie witkac.pl do 10 stycznia 2023. Pula wsparcia wynosi 1 milion zł
Wnioski do stypendium kulturalnego Gdańska można składać w systemie witkac.pl do 10 stycznia 2023. Pula wsparcia wynosi 1 milion zł
mat. UMG

 

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom pełnoletnim mieszkającym i płacącym podatki w Gdańsku, które zajmują się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Program kierowany jest do artystek i artystów jako wsparcie w procesie powstania dzieła. Stypendium nie jest przyznawane na wykonanie konkretnego dzieła (takiego jak np. wydanie książki, płyty, na działania związane z postprodukcją czy pracę osób trzecich).

Stypendium wypłacane jest w miesięcznych transzach i może być przyznane na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Nabór do 10 stycznia

Wnioski za pomocą portalu witkac.pl można składać do 10 stycznia. Powinny w nich znaleźć opisane działania potwierdzające rozwój twórczy autora projektu. Ważne, aby dokładnie określić dziedziny i techniki w jakich realizowane będzie przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane będą projekty gwarantujące wysoki poziom artystyczny i wykraczające ponad dotychczasowe działania wnioskodawców.

Wygenerowane z systemu witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty należy dostarczyć najpóźniej do 17 stycznia.

Dokumenty można złożyć:

  1. a) używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP/UMGDA/SkrytkaESP
  2. b) dostarczając własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:
  • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,
  • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,
  • pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku – decyduje data wpływu

W przypadku przesłania potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia Potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Szczegóły programu znajdują się w Uchwała XXXI/805/20 z Regulaminem przyznawania Stypendium

Informacji odnośnie konkursu udzielają pracownicy Biura Prezydenta ds. Kultury: Marta Kąkel, tel. 58 323 65 56, e-mail: marta.kakel@gdansk.gda.pl oraz Aleksandra Radzicka-Baszuro tel. 58 323 61 23, e-mail: aleksandra.radzicka-baszuro@gdansk.gda.pl