• Start
  • Wiadomości
  • Rusza 9. edycja konkursu na "Najładniejszą elewację roku" w Gdańsku

Rusza 9. edycja konkursu na "Najładniejszą elewację roku" w Gdańsku

Konkurs „Najładniejsza Elewacja Roku 2017” jest adresowany do wspólnot mieszkaniowych, których budynki zostały wybudowane przed rokiem 1990 oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 przeprowadziły remont lub modernizację elewacji (przynajmniej frontowej). Do 13 kwietnia można zgłaszać kandydatury do tytułu i nagród pieniężnych.
( 03.02.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Nagrodzona w poprzedniej edycji elewacja kamienicy przy ul. Liczmańskiego 1 - Wspólnota Mieszkaniowa Alfa

To już gdańska tradycja, że z początkiem kolejnego kalendarzowego roku szukamy i typujemy najpiękniejsze elewacje budynków mieszkalnych, które przeszły metamorfozę w ciągu minionych 12 miesięcy. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszeń w oparciu o kryteria wyglądu budynku, biorąc pod uwagę: oryginalność projektu, atrakcyjność formy i kolorystyki, estetykę wykonania, wpisywanie się w otoczenie i kontekst przestrzenny.

- Zachęcam wspólnoty do zgłaszania się do udziału w konkursie. Dzięki takim inicjatywom Gdańsk pięknieje i na wartości zyskują nie tylko nieruchomości, ale także estetyka całego miasta - mówi Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta Gdańska i jednocześnie Przewodniczący Komisji - Celem inicjatywy jest również aktywizacja członków wspólnot mieszkaniowych do podejmowania działań oraz budowania współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek Gdańska. Jest to też element promowania dobrych praktyk wspólnot mieszkaniowych.

Tegoroczna pula nagród do podziału wynosi 50 000 zł. Począwszy od 2009 roku w konkursie wystartowało 328 wspólnot mieszkaniowych. Uhonorowano dotąd 22 z nich. Laureaci poprzednich edycji otrzymane środki przeznaczali m.in. na modernizację wentylacji, remonty klatek schodowych, uporządkowanie i utwardzenie terenu wokół budynku albo spłatę zobowiązań zaciągniętych na wcześniejsze remonty.

Co ważne, do konkursu mogą być zgłaszane tylko te budynki, których elewacje zostały wykonane wyłącznie ze środków własnych Wspólnot Mieszkaniowych, w tym kredytów oraz te usytuowane zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- Od 2009 roku wykonano ponad 1000 remontów elewacji, w tym termomodernizacji, w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. Ten konkurs jest kolejną formą motywacji, abyśmy wspólnie dbali o jak najpiękniejsze oblicze Gdańska. Każdy z nas, także każda wspólnota, może się do tego przyczynić - zachęca Sławomir Kiszkurno, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, który przeprowadza konkurs.

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać, w terminie od 01 lutego do 13 kwietnia 2018 roku, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 w zamkniętych kopertach z tytułem: Konkurs pt. "NAJŁADNIEJSZA ELEWACJA ROKU 2017”. W przypadku składania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, jako datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Termin składania zgłoszeń upływa z zakończeniem godzin pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ostatniego dnia wyznaczonego do ich składania.

Wszelkich szczegółowych informacji związanych z konkursem zgłoszeń, udzielają pracownicy Referatu Rozwoju Lokalnego Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Szczegóły, regulamin, formularz zgłoszeniowy są dostępne TUTAJ


Czytaj także:

Kolejne elewacje kamienic w Głównym Mieście ozdobione. Podsumowanie projektu "Gdańskie Fasady odNowa"