• Start
  • Wiadomości
  • Rozwój gospodarczy Pomorza pod lupą ekspertów z Banku Światowego

Rozwój gospodarczy Pomorza pod lupą ekspertów z Banku Światowego

Praca nad raportem dotyczącym wpływu dotychczasowych inwestycji zagranicznych na rozwój województwa pomorskiego i rekomendacji do opracowania strategii rozwoju regionu do 2027 roku już się rozpoczęła. Raport przygotowywany przez pracowników Banku Światowego ma być gotowy najpóźniej w czerwcu przyszłego roku.
14.09.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie ilustracyjne
 
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Analiza wykonana przez specjalistów z Banku Światowego pokazać ma wpływ działań prowadzonych przez inicjatywę Invest in Pomerania, której celem jest pozyskiwanie zagranicznych inwestorów dla Pomorza na osiąganie celów gospodarczych regionu takich jak rozwój nowych technologii, tworzenie miejsc pracy, czy wzrost wynagrodzeń. Raport będzie zawierał również rekomendacje dotyczące dalszego podnoszenia jakości usług oferowanych przez Invest in Pomerania.

Pierwsze tego typu badanie przeprowadzone w 2010 roku przez PwC i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową było podstawą do opracowania strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także bodźcem do powołania Invest in Pomerania.

- Jestem przekonany, że nasze działania przyczyniły się w dużej mierze do rozwoju regionu w ciągu ostatniej dekady. Mimo ograniczeń związanych z pandemią, w 2020 i 2021 roku z sukcesem wprowadziliśmy 30 nowych inwestorów i stworzyliśmy ponad 3600 miejsc pracy. Wiemy jednak, że aby nasze działania były skuteczne, musimy się doskonalić i odpowiadać na nowe wyzwania - mówi Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza, której podlega Invest in Pomerania. 

- Nasz nowy projekt z województwem pomorskim jest unikalny, ponieważ niewiele regionalnych agencji promocji inwestycji wykazało się taką odwagą, aby skrupulatnie ocenić wpływ ich działań na przyciąganie inwestycji - podkreśla Marcus Heinz, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie. - Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca pomoże regionowi osiągać ambitne cele w obszarze rozwoju z korzyścią dla mieszkańców, firm i lokalnej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że podejście Pomorskiego do analizowania i ewaluowania strategii promocji inwestycji może być przykładem dobrej praktyki dla innych na całym świecie.

- W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania pełni rolę punktu kompleksowej obsługi inwestora odpowiedzialnego za wszelkie kwestie związane z rozwojem nowych inwestycji oraz instytucją odpowiedzialną za jednolity przekaz promocyjny o Pomorzu - przypomina Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Inicjatywa z powodzeniem zrealizowała 135 projektów i wygenerowała ponad 19 tysięcy nowych miejsc pracy. Jesteśmy przekonani, że raport pokaże, jak wielki wpływ na rozwój regionu ma ten projekt. Liczymy również na to, że raport będzie przewodnikiem prowadzącym do stworzenia jeszcze skuteczniejszej strategii podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa i wytyczną do realizacji tego celu dla Invest in Pomerania.

Raport zawierać będzie zestaw konkretnych rekomendacji dotyczących rozwoju gospodarczego Pomorza w zakresie pozyskiwania inwestycji zagranicznych. Na podstawie ujętych w nim analiz powstanie nowa strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do województwa pomorskiego na lata 2021-2027.

 

Od lewej: Marcus Heinz - przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie oraz Wojciech Tyborowski dyrektor Invest in Pomerania podczas ogłoszenia inauguracji prac nad raportem (Konferencja ABSL w Gdańsku, 14 września 2021)
Od lewej: Marcus Heinz - przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie oraz Wojciech Tyborowski dyrektor Invest in Pomerania podczas ogłoszenia inauguracji prac nad raportem (Konferencja ABSL w Gdańsku, 14 września 2021)
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

W ramach badania, przedstawiciele Banku Światowego:

  • przeprowadzą ilościową ocenę wpływu BIZ na rozwój regionu,
  • zrealizują wywiady z kluczowymi interesariuszami, inwestorami oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
  • Uzupełnieniem raportu będzie analiza globalnych i regionalnych trendów BIZ, która pomoże określić kontekst opracowania strategii na kolejne lata, wraz z ogólną oceną zagrożeń i szans związanych z tymi trendami.

 

Raport będzie prezentował listę 4 - 6 propozycji sektorów docelowych, „gotowych do promocji” wraz z krótkimi profilami podsumowującymi najważniejsze mocne strony i elementy składające się na konkurencyjność województwa pomorskiego w tych sektorach.

Opracowanie zawierać będzie także 3 - 4 propozycje „obiecujących sektorów” do potencjalnej promocji w przyszłości wraz z krótkim podsumowaniem najważniejszych regulacji prawnych i czynników instytucjonalnych, które ograniczają obecnie inwestycje sektora prywatnego z perspektywy BIZ oraz listę reform i rekomendacji dla władz regionalnych i krajowych w celu wzmocnienia potencjału inwestycyjnego tychże sektorów. 

Raport ma być gotowy w maju 2022 roku. 

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy