• Start
  • Wiadomości
  • Rozpoczęła się budowa węzła integracyjnego przy dworcu kolejowym we Wrzeszczu

Rozpoczęła się budowa węzła integracyjnego przy dworcu kolejowym we Wrzeszczu

W sąsiedztwie placu budowy nowego dworca kolejowego we Wrzeszczu rozpoczęto pierwsze prace ziemne i rozbiórkowe (rozebrano już budynek socjalny Zarządu Transportu Miejskiego) związane z inną inwestycją - w tym miejscu powstanie węzeł integracyjny, w tym parking rowerowy na pół tysiąca jednośladów. W związku z robotami, trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu pieszym i kołowym w okolicy.
23.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu robotnik w pomarańczowym, jaskrawym kombinezonie roboczym, idzie, za nim stoi koparka, widać też ogrodzenia placu budowy
Ruszyły prace związane z budową węzła integracyjnego przy dworcu kolejowym we Wrzeszczu
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Co zaplanowano w ramach budowy węzła integracyjnego we Wrzeszczu?

Zaprojektowano trzy miejsca postojowe w systemie Kiss&Ride, w formie wydzielonej zatoki postojowej o szerokości 3,5 m oddzielonej od głównej jezdni tzw. wyspą z kostki kamiennej. Skrzyżowanie ulic Lendziona i Dmowskiego, w rejonie Kiss&Ride, zaprojektowano jako mini rondo o średnicy 3 metrów. Przy wlocie ul. Dmowskiego z kierunku Galerii Bałtyckiej zaprojektowano natomiast tzw. wyspę segregującą ruch o szerokości 1 metra. Rondo i wyspa wykonane będą z kostki kamiennej.

Zaprojektowano też dwa miejsca postojowe dla taksówek o wymiarach 2,5x6 m w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść z peronów PKP oraz dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych - w miejscu istniejących miejsc dla taksówek.

Nowa Olchowa gotowa. Otwarcie kolejnej drogi na południu Gdańska

- Elementami inwestycji będzie także przebudowa sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej, a także montaż kamer monitoringu i tzw. małej architektury - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która nadzoruje realizację tej inwestycji. - W ramach zadania przewidziano także posadzenie siedmiu drzew owocowych i krzewów. Ponadto od strony istniejącego budynku dworca PKP, na pasie trawnika oraz od strony torów, zaprojektowano nasadzenia z roślin pnących - przylegających do elewacji budynku parkingu rowerowego - dodaje.

na zdjęciu niewysokie betonowe ogrodzenia, nieco dalej ogrodzenia siatkowe odgradzające plac budowy, w tle widać budowę nowego blaszanego budynku
Węzeł integracyjny powstanie w sąsiedztwie budowanego obecnie nowego dworca kolejowego we Wrzeszczu
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Kubaturowy parking rowerowy przy dworcu PKP

Zbudowany zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej i budynku dworca PKP, niedaleko zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego oraz istniejącej pętli autobusowej.

W miejscu planowanego budynku parkingu rowerowego znajdował się parterowy pawilon mieszczący pomieszczenia socjalne dla kierowców miejskiej spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje, oraz zatoka parkingowa dla samochodów osobowych pracowników GAiT. Pawilon został już rozebrany.

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję garażu - parkingu rowerowego o pojemności 500 rowerów. Zamontowane zostaną w nim stojaki dwupoziomowe oraz stojaki rowerowe przeznaczone na parkowanie rowerów specjalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Wertykalny ogród deszczowy i zróżnicowana przestrzeń - oto koncepcja dla Placu Czerwonych Gitar. WIZUALIZACJE

Dodatkowo w hali znajdzie się stanowisko do samodzielnego serwisowania roweru.

Obiekt będzie miał dwie kondygnacje i płaski dach wykonany w systemie retencyjnym - pokryty będzie niską roślinnością, a nadmiar wody odprowadzany będzie rynnami do kanalizacji deszczowej.

grafika przedstawia dwa rzuty budynku nowego parkingu rowerowego, będzie on prostopadły, dwukondygnacyjny o ciemnej elewacji
Tak będzie wyglądał parking rowerowy przy dworcu kolejowym we Wrzeszczu
Mat. Dokumentacja projektowa

Na parking prowadzić będą trzy wejścia : dwa od strony ul. Dmowskiego, jedno pieszo - rowerowe umożliwiające wprowadzenie roweru na parking oraz drugie - piesze dla łatwego dostępu osób odbierających rowery oraz do obsługi punktu gromadzenia odpadów czy pomieszczenia technicznego. Trzecie wejście zaplanowano od strony Galerii Bałtyckiej, pieszo - rowerowe. Na poziom parkingu +1 prowadzić będą schody wewnętrzne i schody zewnętrzne, niezadaszone, ułatwiające dostęp pieszym do parkingu od strony budynku dworca

Na parterze nowego obiektu znajdą się, poza parkingiem dla jednośladów, także pomieszczenia zaplecza techniczno-socjalnego dla kierowców GAiT.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm, którego liderem jest Roverpol Sp. z o.o. Koszt prac wyniesie blisko 13 mln złotych. Te powinny zakończyć się w październiku br.

Ul. Do Studzienki i okolice. Koncepcje zagospodarowania według mieszkańców

Ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Lendziona

W związku z rozpoczęciem robót już przed tygodniem wprowadzono ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Lendziona, od wjazdu z ul. Dmowskiego, wzdłuż budynków przy ul. Lendziona nr 4a, 4b, 4c. Zmiany na ul. Lendziona będą obowiązywały co najmniej do końca maja. Zwężona została także zatoczka dla autobusów i chodnik na wysokości dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz. Pojawił się dodatkowy przystanek dla autobusów. Nie wprowadzono zmian tras linii autobusowych ani rozkładów jazdy, zmieniono jedynie lokalizację przystanku dla wysiadających „Wrzeszcz PKP” (końcowy dla linii: 110, 116, 126, 136, 157, 158, 162, 249, 258, 262, N3). Autobusy zatrzymują się w zatoce, która do tej pory była postojem taxi (przy wschodnim wejściu do Galerii Bałtyckiej), 100 metrów od dotychczasowej lokalizacji.

Inwestycja z dofinansowaniem unijnym

Budowa węzła integracyjnego jest realizowana w ramach zadania pn.: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”. Dotychczas w naszym mieście wybudowano takie węzły w Rębiechowie oraz w Osowej. W planach jest budowa takiego węzła przy dworcu kolejowym "Gdańsk Główny".

Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne i jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy