Rondo Praw Kobiet oficjalnie odsłonięte w dzielnicy Piecki-Migowo

Wszyscy, którzy będą przejeżdżać przez skrzyżowanie ulic Myśliwskiej i Wołkowyskiej nie będą mieli już wątpliwość, że są na rondzie Praw Kobiet. W środę 8 marca, w Dniu Kobiet uroczyście odsłonięto tablicę z nazwą ronda. O tym, że ten obiekt będzie nosił taką właśnie nazwę, jednogłośnie zdecydowali miejscy radni.
08.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rondo, wokół kilka czerwonych flag z logo Gdańska
Rondo zlokalizowane jest w dzielnicy Piecki-Migowo na skrzyżowaniu ulic Myśliwskiej i Wołkowyskiej
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Rondo Praw Kobiet od marca 2022 roku

Zbudowane w 2020 roku rondo u zbiegu ulic Myśliwskiej i Wołkowyskiej swoją nazwę uzyskało w marcu ubiegłego roku.

W uroczystości odsłonięcia tablicy na rondzie Praw Kobiet w środę, 8 marca, 2023 roku uczestniczyły m.in. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.

 

Kobieta w okularach w jasnych włosach stoi przed mikrofonem. Obok kilka innych osób
- Mam nadzieję, że to rondo Praw Kobiet będzie przypominało o wszystkich prawach kobiet - Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

- Prawa wyborcze kobiet, które dzisiaj są oczywistością, to jest tylko jeden malutki element praw kobiet, o który nam chodzi - mówiła podczas uroczystości Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.  - Wciąż musimy przypominać, a w niektórych sytuacjach walczyć o nasze prawo do decydowania o naszym zdrowiu i życiu, gdy zachodzimy w ciążę. O nasze prawo do badań prenatalnych i do opieki ginekologicznej. O nasze prawo do wsparcia państwa, gdy na świat przychodzą dzieci z niepełnosprawnościami, które wymagają ogromnego poświęcenia. O nasze prawo do dostępnej antykoncepcji również antykoncepcji awaryjnej dla wszystkich kobiet. O prawo do dobrej edukacji dla naszych dzieci, w tym również edukacji seksualnej. Czy o nasze prawo do tego, aby nas regularnie nie straszono wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej. Mam nadzieję, że to rondo Praw Kobiet będzie przypominało o wszystkich prawach kobiet, bo tylko tak możemy tworzyć społeczeństwo, w którym wszyscy będą mieli swoje miejsce, będą dobrze się czuli, będą równo traktowani.

 

Kobieta w okularach w ciemnych włosach stoi przed mikrofonem. Obok kilka innych osób
- Dzisiaj, myśląc o prawach kobiet, pamiętajmy także o prawie do godnego życia, ale także, o czym pewnie nie zawsze pamiętamy, czyli kwestii równości płac - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

- Dzisiaj, myśląc o prawach kobiet, pamiętajmy także o prawie do godnego życia, ale także, o czym pewnie nie zawsze pamiętamy, czyli kwestii równości płac. Tych wątków jest bardzo dużo, dlatego bardzo dziękuję, że w tej dynamicznie rozwijającej się dzielnicy naszego miasta, jaką jest dzielnica Piecki-Migowo, w miejscu, gdzie łączy się nowa inwestycja sprzed prawie trzech lat, czyli ulica Nowa Wołkowyska idąca od strony alei Adamowicza. Właśnie w takim miejscu powstało rondo Praw Kobiet – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Jednomyślność radnych

Rondo zlokalizowane jest w dzielnicy Piecki-Migowo na skrzyżowaniu ulic Myśliwskiej i Wołkowyskiej. Z wnioskiem o nadanie nazwy rondo Praw Kobiet wystąpił klub Koalicji Obywatelskiej w listopadzie 2021 roku. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie w marcu 2022 roku.

Proponowana nazwa ma na celu upamiętnienie historii uzyskiwania przez kobiety swoich praw oraz podkreślenie znaczenia praw kobiet w aktualnym życiu społecznym. Będzie upamiętnieniem działań wszystkich osób, które przyczyniły się do zmiany świadomości społecznej w zakresie praw kobiet

– czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Ronda lub skwery „Praw Kobiet” przegłosowali też radni w wielu innych polskich miastach.


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA TABLICY

Ważny obiekt drogowy

Skrzyżowanie ul. Myśliwskej oraz Wołkowyskiej zyskało nową formę geometryczną w 2020 roku w ramach inwestycji GPKM IVA Aleja Pawła Adamowicza (Nowa Bulońska) - linia tramwajowa. Dotychczasowe skrzyżowanie trójwlotowe rozszerzone zostało o czwarty wlot łączący ul. Myśliwską z tzw. Nową Bulońską, czyli obecną al. P. Adamowicza. Przyjęte rozwiązanie geometryczne w postaci małego ronda zapewnia płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Skrzyżowanie obsługuje ruch pojazdów w tym autobusów komunikacji zbiorowej, łącząc osiedla mieszkaniowe znajdujące się w okolicy ul. Myśliwskiej z głównym ciągiem komunikacyjnym dzielnicy Piecki- Migowo, jakimi są ul. Bulońska oraz al. Adamowicza. Skrzyżowanie znajduje się w obszarze uspokojonego ruchu objętego strefą tempo 30. Przyjęta forma skrzyżowania pozwala na poruszanie się w bezpiecznych warunkach wszystkich użytkowników ruchu w tym pieszych i rowerzystów.