• Start
  • Wiadomości
  • Rodzicu, złóż wniosek o dożywianie przedszkolaka i ucznia

Rodzicu, złóż jeszcze w sierpniu wniosek o dożywianie przedszkolaka i ucznia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przypomina uprawnionym rodzicom, że aby ich dzieci jadły bezpłatnie obiady w przedszkolu lub szkole, trzeba złożyć wnioski o to wsparcie. Formalności najlepiej dopełnić w sierpniu, aby nasze pociechy od pierwszych dni września korzystały z tej pomocy.
02.08.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dofinansowanie posiłków dla dzieci w Gdańsku odbywa się w ramach dwóch programów: gminnego i rządowego
Dofinansowanie posiłków dla dzieci w Gdańsku odbywa się w ramach dwóch programów: gminnego i rządowego
mat. MOPR

W Gdańsku wniosek o dożywianie dziecka w szkole lub przedszkolu najlepiej przekazać bezpośrednio do Centrum Pracy Socjalnej MOPR, obsługującego dzielnicę zamieszkania. Adresy, kontakt do CPS dostępne są na stronie internetowej Ośrodka.

Wystarczy odręcznie napisane podanie. Do wniosku o dożywianie trzeba dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury),w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore -
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (szczegółowymi informacjami służą pracownicy socjalni gdańskiego MOPR)

Bezpłatne obiady dla wielu gdańskich dzieci

Nieodpłatne dożywianie gdańskich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego - osłonowego.
 
Dzięki gdańskiemu programowi osłonowemu w przedszkolach i szkołach obiady jedzą dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1080 zł - tj. 180 procent kryterium dochodowego, obowiązującego w pomocy społecznej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w uzasadnionej sytuacji ten dochód może być jeszcze wyższy – dziecko też otrzyma ciepły posiłek.
 
Natomiast program rządowy przyznaje bezpłatne obiady dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 900 zł - tj. 150 procent kryterium dochodowego w pomocy społecznej. 
 
oprac. RP
 

TV

Historyczna zmiana warty pod Katownią, uroczyste przysięgi przed Dworem Artusa