• Start
  • Wiadomości
  • Rewitalizacja Dolnego Miasta. Intensywne roboty modernizacyjne na kilku ulicach

Rewitalizacja Dolnego Miasta. Intensywne roboty modernizacyjne na kilku ulicach

Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, zakończono właśnie prace sieciowe na pierwszym przebudowywanym odcinku ul. Sempołowskiej. Kontynuowane są natomiast roboty na dwóch sąsiednich ulicach: na fragmencie ul. Królikarnia trwają prace sieciowe, natomiast na ul. Reduta Dzik prace drogowe. Wszystkie roboty na wspomnianych ulicach zakończą się w drugiej połowie 2024 roku.
10.10.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu rozkopana ulica, na pierwszym planie barierka metalowa, widać też w tle fragmenty kamienic
W ramach rewitalizacji prace prowadzone są obecnie na ulicach: Sempołowskiej, Królikarnia i Reduta Dzik
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Rewitalizacja kolejnych czterech ulic Dolnego Miasta

W ramach tej inwestycji, nawierzchnia ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia i Reduta Dzik pokryta zostanie kostką kamienną, ułożone zostaną nowe estetyczne kostki chodnikowe oraz zamontowane stylizowane oświetlenie i ławki. Przebudowane zostaną też sieci podziemne: wodociągowa i sanitarna, wykonane zostanie nowe odwodnienie. Na ul. Reduta Dzik zaplanowano dodatkowo nasadzenia nowych drzew.
By móc wykonać prace sieciowe, wcześniej rozebrana została m.in. nawierzchnia z kostki kamiennej oraz krawężniki kamienne. Te elementy, po ich odpowiednim konserwatorskim przygotowaniu i oczyszczeniu, zostaną ponownie wbudowane w nawierzchnię - po zakończeniu robót ziemnych. Dopuszczalna maksymalna prędkość na tych ulicach, dla ruchu kołowego, będzie wynosić 30 km/h.

Bardzo zmienią się Długie Ogrody, Elbląska i okolice Bramy Żuławskiej

zdjęcie z drona, widać rozkopaną ulicę, na której prowadzone są prace, stoi tam samochód osobowy, widać kilka barierek i fragmenty kamienic
Na rewitalizowanych ulicach przebudowywane są sieci podziemne: wodociągowa i sanitarna, wykonane zostanie też nowe odwodnienie
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Prace na ulicach Dolnego Miasta potrwają do lipca 2024 roku

W połowie maja br. ruszyły pierwsze roboty. Robotnicy pojawili się w pierwszej kolejności na ul. Reduta Dzik. Prace prowadzone są etapami - ulice podzielono na odcinki, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać codzienne przemieszczanie się okolicznych mieszkańców.

Prace wykonuje firma Eurovia Polska S.A, za blisko 20,3 mln złotych.

Czas na rewitalizację kolejnych ulic Dolnego Miasta

Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 5 mln złotych.
Całkowita wartość projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” (którego jednym z elementów jest przebudowa wymienionych ulic) to ponad 54 mln zł. Dotacja z funduszy Unii Europejskiej pokrywa blisko 42 proc. kosztów kwalifikowalnych.

zdjęcie z drona, widać rozkopane ulice, pokryte piachem, z zakrętem, pomiędzy nimi stoją kamienice, jest tez sprzęt budowlany
Roboty potrwają do lipca 2024 roku
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Rewitalizacja dzielnicy już trwa

W ubiegłym roku na Dolnym Mieście, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, przebudowano i zmodernizowano ulice: Przyokopową, Polną i Wierzbową. Wymieniona została nawierzchnia dróg i chodników - przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu znajdującej się tam historycznej kostki kamiennej. We wszystkich lokalizacjach pojawiło się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i elementy tzw. małej architektury. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zainstalowano monitoring. Przebudowano tam również sieci podziemne: kanalizację deszczową, sieć ciepłowniczą, wodociągową, sanitarną i gazową. Modernizację przechodzą też kolejne kamienice w tej części miasta.
Rewitalizacją objęto także tereny zabytkowych bastionów, które znajdują się wokół opływu Motławy.

na zdjęciu rozkopana ulica, pokryta piachem, widać że jest otoczona metalowymi barierkami, w tle sprzęt budowlany i kilka niedużych kamienic
Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska