• Start
  • Wiadomości
  • Rewitalizacja Dolnego Miasta. Przy ul. Królikarnia powstanie Placówka Wsparcia Dziennego

Rewitalizacja Dolnego Miasta. W budynku przy ul. Królikarnia powstanie Placówka Wsparcia Dziennego

Pierwszy etap rewitalizacji Dolnego Miasta zakończył się w 2015 roku. Zmiany w dzielnicy obejmowały nie tylko infrastrukturę, ale również sferę społeczną. Ich symbolem jest ul. Łąkowa. W ramach drugiego etapu odnawiania tego obszaru, do jesieni 2021 roku zmodernizowany zostanie budynek przy ul. Królikarnia 13. Powstaje tu Placówka Wsparcia Dziennego.
12.12.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W budynku przy ul. Królikarnia 13 powstanie Placówka Wsparcia Dziennego
W budynku przy ul. Królikarnia 13 powstanie Placówka Wsparcia Dziennego
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

W budynku przy ul. Królikarnia 13 rozpoczęły się już prace remontowo-adaptacyjne, po zakończeniu których możliwe będzie prowadzenie w tym miejscu działań społecznych na rzecz mieszkańców dzielnicy. Otwarta tu zostanie Placówka Wsparcia Dziennego.

- Na terenie obiektu rozpoczęły się rozbiórki. Trwa demontaż grzejników, zrywane są posadzki. Ponadto wyburzane są niektóre ściany działowe - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.


Adaptacja budynku polegać będzie na dostosowaniu obiektu m.in. do prowadzenia zajęć edukacyjnych, profilaktycznych oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Projekt zakłada więc kompleksową przebudowę pomieszczeń i nową ich aranżację, a to skutkuje wymianą instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej. Przebudowana zostanie kotłownia gazowa z instalacją centralnego ogrzewania dla całego budynku. Obiekt stanie się bardziej atrakcyjny także z zewnątrz - po dociepleniu zyska nową elewację. Będzie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, stąd decyzja o wyposażeniu w m.in. windę.

 

Pierwsze prace w budynku przy ul. Królikarnia 13 rozpoczęte
Pierwsze prace w budynku przy ul. Królikarnia 13 rozpoczęte
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Atrakcyjniejsze stanie się także bezpośrednie otoczenie budynku. Zadbano o zagospodarowanie przyległego do placówki terenu, na którym powstanie m.in. altana sceniczna z ławkami dla widowni. Pojawi się też altana rekreacyjna oraz mała architektura, w tym wiata śmietnikowa, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Zaaranżowana zostanie również zieleń, wymienione ogrodzenie obiektu, powstaną nowe dojścia oraz miejsca postojowe.

Prace potrwają do października 2021 r. Umowę na ich realizację podpisano z firmą ECOZET Sp. z o.o. Pochłoną niecałe 2,4 mln złotych. 


Inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku". Dofinansowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

 

W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku
W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska