Remont Chłopskiej zakończony. Są usprawnienia dla kierowców i pieszych

Ta dobra informacja nie tylko dla kierowców czy rowerzystów, ale i dla pieszych - pod koniec grudnia 2017 r. zakończył się remont nawierzchni ulicy Chłopskiej. Inwestycja pozwoliła poprawić komfort jazdy na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej, ponadto prace objęły budowę nowego chodnika i zatok autobusowych.

Remont Chłopskiej zakończony. Są usprawnienia dla kierowców i pieszych
A
A
data publikacji: 28 grudnia 2017 r.

Widok ogólny od strony Oliwy
Widok ogólny od strony Oliwy
mat. DRMG

Remont ulicy Chłopskiej w Gdańsku rozpoczął się w lipcu 2017 roku. Prace odbywały się na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Piastowskiej, a zakres zamówienia obejmował wykonanie dwóch zadań.

Po pierwsze, w ramach inwestycji poprawiono stan nawierzchni ul. Chłopskiej na tym odcinku poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz wykonanie nowej konstrukcji na fragmencie jezdni. Ponadto powstały nowe zatoki autobusowe, zbudowano nowy chodnik i wyremontowano fragment ścieżki rowerowej, a także wykonano montaż ławek, stojaka na rowery oraz koszy na śmieci, odtworzenie pętli indukcyjnych, regulację wysokościową zasuw i włazów infrastruktury technicznej, wymianę wpustów deszczowych i studzienek, oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie trawnika.

Jednym z celów wykonanych prac była poprawa komfortu jazdy nie tylko aut...
Jednym z celów wykonanych prac była poprawa komfortu jazdy nie tylko aut...
mat. DRMG

Również w ramach pierwszego etapu wybudowano przejazd rowerowy przez skrzyżowanie ulic Chłopskiej z Pomorską - w ramach zadania „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku”.

...ale też rowerystów. Wszystko jednak z uwzględnieniem potrzeb bezpieczeństwa osób pieszych
...ale też rowerystów. Wszystko jednak z uwzględnieniem potrzeb bezpieczeństwa osób pieszych
mat. DRMG

Drugi etap polegał na budowie przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska poprzez zaprojektowanie nowego odcinka ścieżki rowerowej, a ponadto wykonanie dodatkowej sygnalizacji świetlnej, uzupełnienie oświetlenia parkowego, wykonanie oznakowania drogowego,montaż podpórek i zagospodarowanie zieleni.

Wykonawcą robót była firma Kruszywo Sp. z o.o. Remont pochłonął niecałe 4 mln złotych.

oprac. AO (0)
www.gdansk.pl
oprac. AO (0)
www.gdansk.pl