• Start
  • Wiadomości
  • Rady Dzielnic zakończyły kadencję. Nowych radnych wybierzemy już w marcu

Rady Dzielnic zakończyły kadencję. Nowi radni wybrani zostaną w trakcie marcowych wyborów

Kadencja Rad Dzielnic na lata 2014 - 2018 zakończyła się 16 stycznia br. Przez cztery lata "gospodarze dzielnic" - jak coraz częściej nazywani są członkowie RD - zgłosili blisko dwa tysiące wniosków o sfinansowanie ich projektów i inicjatyw. Wybory radnych w nowej kadencji, na lata 2019 - 2024, odbędą się 24 marca. Kandydaci mogą zgłaszać się do 22 lutego.
24.01.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kadencja Rad Dzielnic zakończyła się 16 stycznia br. Sprawdźcie, ile uchwał i inicjatyw podjęli radni
Kadencja Rad Dzielnic zakończyła się 16 stycznia br. Sprawdźcie, ile uchwał i inicjatyw podjęli radni
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


W związku z tragicznymi wydarzeniami, które pogrążyły Gdańsk w żałobie, dopiero w tym tygodniu sami radni informują, m.in. poprzez portale społecznościowe, o oficjalnym zakończeniu czteroletniej kadencji Rad Dzielnic. Co ważne, od stycznia do marca, pomimo zakończenia kadencji Rad Dzielnic, nadal będą funkcjonować ich Zarządy, przynajmniej do czasu kolejnych wyborów - dopiero wtedy kończy się ich kadencja. Takie rozwiązanie obowiązuje ze względu na to, że do rad dzielnic trafiają różne pisma. Członkowie zarządu mogą prowadzić nadal sprawy, reagować i interweniować na prośbę i sygnały mieszkańców, ale nie mogą już podejmować żadnych uchwał ani wydatkować publicznych pieniędzy.


Jak przedstawia się zakończona już kadencja radnych w liczbach?

W latach 2014-2018 złożono dokładnie 1927 wniosków o sfinansowanie projektów - inicjatyw na łączną kwotę 6 943 665 złotych. Najwięcej wniosków dotyczyło "rewitalizacji przestrzeni publicznej", głównie placów zabaw, dzielnicowych skwerów, chodników i boisk. Złożono aż 106 takich projektów. 34 projekty dotyczyły poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 18 projektów- rozbudowy monitoringu wizyjnego, natomiast dziewięć– budowy placów zabaw i lokalnych skwerów.

Jak informuje Paweł Kordowski z Biura Rady Miasta Gdańska, dzięki 4-letniej aktywności i działaniom Rad Dzielnic, zrealizowano 132 projekty dotyczące warsztatów i kursów dedykowanych seniorom. Aż 911 projektów dotyczyło przedsięwzięć sportowych, a także związanych z rekreacją i wypoczynkiem. 223 projekty związane były z doposażeniem placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne. Część projektów dotyczyła sfinansowania niewielkich remontów w szkołach. Radni dzielnic organizowali też wyjazdy rekreacyjno-edukacyjne dla mieszkańców (w sumie 71 takich projektów). Nie zabrakło też zadań związanych z pomocą społeczną, dotyczących głównie dożywiania w szkołach i przygotowania świątecznych paczek dla potrzebujących. Takich projektów zrealizowano także 71.

Warto przypomnieć, że w ubiegłej kadencji Rady Miasta Gdańska udało się powołać rady dzielnic we wszystkich dzielnicach, w których dotąd nie funkcjonowały. Najmłodszą Radą jest obecnie ta na Zaspie-Rozstajach. W poprzedniej kadencji RMG utworzono też nową dzielnicę: Orunię Górną - Gdańsk Południe. W wyborach, które odbędą się 24 marca, także w tej dzielnicy będzie wybierana Rada Dzielnicy.

I jeszcze trochę statystyk:

- Gdańsk liczył, do 16 stycznia, 34 Rady Dzielnic, w których pracowało na rzecz "lokalnych ojczyzn", aż 552 radnych!

- w całej kadencji odbyły się 894 sesje, w trakcie których podjęto około 1700 uchwał!


Wybory do RD już 24 marca, kandydaci mogą zgłaszać się do 22 lutego br.

Warto już dziś pamiętać, aby wziąć udział w głosowaniu 24 marca, ale też i zastanowić się nad własną kandydaturą. To radni dzielnic często znają najlepiej potrzeby i bolączki danej dzielnicy, i to oni lobbują na jej rzecz m.in. w gdańskim magistracie.

Przypominamy też, że od nowej kadencji Rady Dzielnic będą dysponować trzykrotnie wyższymi budżetami niż było to dotychczas. Pula pieniędzy uzależniona jest od frekwencji w wyborach. Zodnie z lokalnym prawem, jeżeli w wyborach weźmie udział mniej niż 14 proc. uprawnionych mieszkańców to Rada będzie miała do wykorzystania na rzecz dzielnicy 12 złote na jednego mieszkańca. Jeżeli frekwencja wyniesie od 14 do 16 proc. - wówczas będzie to 15 zł "na głowę". Jeżeli w wyborach w danej dzielnicy będzie uczestniczyć ponad 16 proc. mieszkańców, to rada dzielnicy będzie miała do dyspozycji 18 zł na każdego mieszkańca.


Wybory do Rad Dzielnic odbędą się 24 marca 2019 r. Macie już swoich kandydatów?


Pieniądze z budżetów RD mogą być wydawane m.in. na działania integracyjne, w tym organizację festynów dla mieszkańców, ale też na tzw. twarde inwestycje, w tym np. małą architekturę czy urządzenia na placu zabaw lub siłowni "pod chmurką". W razie potrzeby, dzielnicowi radni interweniują w konkretnych sprawach w urzędach, np. w sprawie pilnego, zdaniem mieszkańców, remontu ulicy. Analizują też często miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i konsultują je z mieszkańcami.

Kto może zostać radnym?

- Zgłaszać się mogą mieszkańcy danej dzielnicy, w której chcą kandydować, i którzy są ujęci w stałym rejestrze wyborców na terenie danej dzielnicy. Są oczywiście ograniczenia: kandydować nie może Radny Miasta Gdańska, a także osoba zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, czy na stanowisku kierowniczym w jednostce organizacyjnej, jak również osoba skazana prawomocnym wyrokiem - informuje Piotr Spyra, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska.

Do danej rady dzielnicy musi być zgłoszonych więcej kandydatów, niż jest mandatów do obsadzenia. Co najmniej o jednego więcej.

W radach wybieranych będzie 15 albo 21 radnych, w zależności od liczby mieszkańców w danej dzielnicy. 21 radnych wyborcy będą wybierać w siedmiu dzielnicach Gdańska: Śródmieściu, Ujeścisku-Łostowicach, na Chełmie, w Pieckach-Migowie, Wrzeszczu Górnym, Wrzeszczu Dolnym i Przymorzu Wielkim. W pozostałych - po 15 radnych.