Oliwa, Suchanino. Radni podjęli uchwały w sprawie planów miejscowych

W czwartek, 25 maja, podczas LXII sesji Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego w Oliwie i ustalono lokalizację inwestycji mieszkaniowej na Suchaninie.
25.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa z zaznaczonymi granicami planu i lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
Mapa z zaznaczonymi granicami planu i lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
mat. BRG

Milion złotych od Gdańska na centrum medyczno-rehabilitacyjne we Lwowie

Przystąpienie

Przystąpienie do prac nad planem Oliwa Górna rejon ulic Piastowskiej i Pomorskiej ma na celu wzmocnienie potencjału funkcjonalno-użytkowego oraz inwestycyjnego dawnej Zajezdni Tramwajów Konnych. Pozwoli to na zagospodarowanie zespołu wpisanego do rejestru zabytków w powiązaniu z terenami zieleni w otoczeniu Stawu Młyńskiego. 

Zmiana da także możliwość kompleksowego zagospodarowania założenia parkowego willi Tannenheim, w granicach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekształcenia istniejących budynków biurowych na mieszkaniowo-usługowe.

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Podczas majowej sesji gdańscy radni podjęli również uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Cygańska Góra, i inwestycji towarzyszących. 

Zgodnie z przyjętymi zapisami, na wskazanym terenie będą mogły powstać budynki mieszkalne wielorodzinne, a termomodernizacji i hydroizolacji poddane zostaną zabudowania Szkoły Podstawowej nr 43.

Uchwała zobowiązuje także inwestora do zagospodarowania parku w sąsiedztwie zbiornika „Cyganka” przy ulicy Beethovena, i realizacji około 50. ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Tereny sąsiedzkie zostaną doposażone m.in. w dostępne dla wszystkich ławki i inne elementy małej architektury.

Oprac. AO

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Mieszkańcy podpowiadają miejsca, w które warto zainwestować

TV

Budowa basenu we Wrzeszczu jeszcze w tym roku