Radni zadecydowali na 75. sesji RMG: wsparcie dla podmiotów leczniczych i repatriantów

W czwartek, 21 marca podczas 75. sesji Rady Miasta Gdańska, podjęto decyzję o wsparciu finansowym gdańskich podmiotów leczniczych. Radni określili także zadania, na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także za zgodą radnych w Gdańsku zamieszka 13 osób z rodzin repatrianckich z Kazachstanu.
21.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok z góry sali plenarnej Nowego Ratusza, podczas obrad Rady Miasta Gdańska
Była to 75. i przedostatnia sesja Rady Miasta Gdańska tej kadencji. W kwietniu będzie jeszcze jedna sesja, ostatnia. Wcześniej, bo w niedzielę 7 kwietnia, odbędą się wybory samorządowe i już od maja będziemy mieli nowy skład Rady Miasta Gdańska i początek nowej kadencji
fot. www.gdansk.pl

Miliony dla szpitali

Gdańsk nie zarządza szpitalami, ale je wspiera dla dobra mieszkańców. Na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy miastem Gdańsk a województwem pomorskim, kontynuowana będzie współpraca z lat 2018-2023 w zakresie ochrony zdrowia.

Jednogłośną decyzją radnych, środki w wysokości 1,5 mln zł z tegorocznego budżetu miasta zostaną przeznaczone na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz na realizację inwestycji w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie Gdańska. Na podstawie zawartego porozumienia łączna wartość pomocy do 31 grudnia 2026 r. wyniesie 4,5 mln zł.

To nie pierwsze wsparcie udzielane przez Miasto dla gdańskich szpitali. Porozumienie podpisane w sierpniu 2018 r. opiewało niemal na 4,7 mln zł. i zostało zawarte na trzy lata. Środki były przeznaczone na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego. Kolejny dokument, który podpisano w lipcu 2021 r. określało wsparcie w wysokości 4,5 mln zł. Zawarto w nim więcej zadań, a nowe działania dotyczyły też modernizacji w podmiotach leczniczych. Od 2021 r. ze środków miasta Gdańska kupiono sprzęt medyczny. 

Marcowa sesja Rady Miasta Gdańska: przyjęto plan ogólny miasta i dwie uchwały dot. Łostowic i Śródmieścia

ZOBACZ ZAPIS WIDEO 75. SESJI RMG:

Repatrianci do Gdańska

Od 2022 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, miasto co roku zaprasza do czterech rodzin repatrianckich, zapewniając im pomoc materialną i wszechstronne wsparcie w integracji i adaptacji. Pomoc obejmuje:

  • wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na terenie miasta
  • przyznanie lokalu komunalnego z zasobów gminy
  • pokrycie kosztów: częściowego wyposażenia udostępnionego lokalu mieszkalnego; związanych z czasowym zakwaterowaniem; transportu w granicach miasta Gdańska przez okres pierwszego miesiąca oraz tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pełnych praw mieszkańca Gdańska
  • udzielenie jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na członka rodziny repatrianckiej

Zgodnie z przegłosowaną ustawą do Gdańska zostaną zaproszone kolejne cztery rodziny repatrianckie z Kazachstanu. Łącznie będzie to 13 osób. Oprócz opisanych wyżej możliwości, rodziny będą mogły skorzystać m.in. z lekcji języka polskiego.

Jerzy Owsiak Honorowym Obywatelem Gdańska: "Jeśli będziemy się wspierać, pokonamy każdy problem"

NASZA FOTOGALERIA Z 75. SESJI RMG:

Co z pieniędzmi z PFRON? 

Radni przyjęli także uchwałę określającą zadania, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowano m.in. kwoty na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprzęt do rehabilitacji. W planie określono m.in. wydatki na rzecz indywidualnych osób z niepełnosprawnościami. Są przeznaczone np.:

  • na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - łącznie 3 099 884 zł
  • na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - łącznie 130 000 zł
  • na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - łącznie 1 700 000 zł
  • na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - łącznie 1 500 000 zł
  • na szkolenia osób z niepełnosprawnością - 40 000 zł

Z kolei dofinansowanie z PFRON np. działalności warsztatów terapii zajęciowej ma wynieść niemal 8 mln zł. Natomiast sportu, kultury i turystyki osób z niepełnosprawnościami ponad 100 tys. zł. Warto dodać, że Rada Miasta Gdańska posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza się środki z PFRON. Podział środków opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ortopedia i chirurgia kręgosłupa na wysokim poziomie - nowy oddział w gdańskim szpitalu

Współautorka tekstu: Sylwia Ressel, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

 

 

TV

Warzywa od rolników przy pętli Łostowice - Świętokrzyska