• Start
 • Wiadomości
 • Punkty handlowe dla artystów plastyków. Wnioski do 27 marca

Punkty handlowe dla artystów plastyków. Wnioski do 27 marca

Na artystów zainteresowanych sprzedażą swoich dzieł na terenie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku czeka 37 miejsc. Wnioski o przydzielenie sezonowych punktów handlowych dla artystów plastyków można składać do 27 marca 2023.
14.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
plakat z informacją
Gdzie artyści mogą wystawiać się latem? Miasto wyznaczyło 37 miejsc - przy ulicach Długiej (13 miejsc), Długi Targ (11), Korzennej (4) i Rybackie Pobrzeże (9)
fot. mat. UMG

Plastycy mogą ubiegać się o prowadzenie zorganizowanych punktów handlowych w formie stoisk, gablot, stojaków oraz innych ekspozytorów i urządzeń wolnostojących przeznaczonych do prezentowania i sprzedawania własnej twórczości artystycznej z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, portretu, rzeźby, ceramiki, tkaniny, rękodzieła lub fotografii.

Miasto na ten cel przeznaczyło łącznie 37 miejsc znajdujących się na ul. Długiej (13 miejsc), ul. Długi Targ (11 miejsc), ul. Korzennej (4 miejsca) i ul. Rybackie Pobrzeże (9 miejsc). Szczegółowy adres i rozlokowanie każdego z punktów można sprawdzić w załączonym wykazie. 

Szczególne wymogi dotyczą sprzedaży prac na obszarze Drogi Królewskiej (ul. Długa i ul. Długi Targ). Ze względu na dbałość o zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Gdańska na tym obszarze dopuszcza się wyłącznie ekspozycję prac związanych z tematyką gdańską, zaliczającymi się do sztuki artystycznej. Na terenie Drogi Królewskiej dozwolone jest wystawianie i sprzedaż dzieł z dziedzin takich jak: malarstwo, grafika, linoryt czy fotografia. Nie dopuszcza się tam sprzedaży karykatur, elementów sztuki użytkowej ani innych wyrobów masowej produkcji.

Co powinno znaleźć się we wniosku?

Wnioski przyjmowane są do 27 marca, a aplikacja powinna zawierać:

 • datę sporządzenia wniosku,
 • imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej wnioskodawcy,
 • informacje dotyczące wykształcenia plastycznego oraz szczególnych osiągnięć artystycznych wnioskującego,
 • opis prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży,
 • załączone kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie plastyczne (dyplom ukończenia studiów / legitymacja studencka / legitymacja szkolna / zaświadczenia),
 • załączone przykłady prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży w formie fotografii, kolorowego wydruku, albumu lub portfolio wnioskodawcy,
 • załączony projekt zagospodarowania punktu handlowego (o maksymalnych wymiarach 2m2), zawierający:
 1. rozmieszczenie ekspozytorów i innych elementów (w tym mebli np. krzesła),
 2. sposób przechowywania dzieł na sprzedaż (dodatkowych ponad wyeksponowane) i innych przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności,
 3. informację o wykorzystanych materiałach, kolorystyce, wymiarach wszystkich ekspozytorów i elementów punktu.
 • deklarowany okres prowadzenia działalności handlowej.

Jeżeli wnioskodawca w ubiegłym sezonie prowadził punkt na terenie Głównego i Starego Miasta, można zamiast projektu dołączyć zdjęcie punktu wraz z wszystkimi ekspozytorami i elementami.

Formularz wniosku do pobrania znajduje się na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury w zakładce: „Punkty handlowe dla plastyków”.

Aplikacja do 27 marca

Podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego pod adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: "Punkty handlowe dla plastyków" lub złożyć osobiście w:

 1. Zespole Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74, punkt informacji;
 2. Zespole Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, punkt informacji;
 3. Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Wilanowska 2, punkt informacji;

Można również przesłać podpisany elektronicznie dokument, korzystając z ePUAP - elek. skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Podpisany wniosek można złożyć na trzy sposoby. Należy:

1. Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego pod adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: Punkty handlowe dla plastyków,

2. Złożyć osobiście w:

 • Zespole Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74, punkt informacji;
 • Zespole Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, punkt informacji;
 • Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Wilanowska 2, punkt informacji


  3. Można również przesłać podpisany elektronicznie dokument, korzystając z ePUAP - elek. skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Weryfikacja zgłoszeń

Wnioski o przydzielenie punktu rozpatruje komisja powołana przez prezydenta Gdańska. Ocenie komisji podlegają: dotychczasowa współpraca oferenta z miastem przy prowadzeniu punktu handlowego, przedstawione prace plastyczne, zaprezentowany projekt punktu handlowego wraz z wszystkim ekspozytorami i elementami oraz deklarowany okres prowadzenia działalności handlowej.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, wymogów, wniosków, a później prowadzenia działalności i wyglądu stoiska znajdują się w Regulaminie konkursu na przydzielenie sezonowych punktów handlowych dla plastyków na terenie Głównego i Starego Miasta

Szczegółowych informacji związanych ze składaniem wniosków udzielają pracownicy Referatu ds. Mecenatu Kultury BPK, tel. 58 323 61 23.

oprac. AU