• Start
  • Wiadomości
  • Przyznano stypendia kulturalne. Wyniki naboru II edycji 2024

Przyznano stypendia kulturalne. Wyniki naboru II edycji 2024

Dzięki wsparciu miasta 51 lokalnych twórców będzie mogło realizować projekty z zakresu sztuk wizualnych, tańca, muzyki, literatury i upowszechniania kultury. Na ten cel przeznaczono niemal 650 tys. zł. Po raz pierwszy o stypendia mogli wnioskować debiutanci i grupy twórcze.
24.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza informacyjna Gdańskie Stypendia Kulturalne
mat. UMG

Wymiana doświadczeń hanzeatyckich miast w obszarze kultury. Po raz pierwszy w historii

51 wniosków na tak

W drugim naborze do Gdańskiego Stypendium Kulturalnego wpłynęło 130 wniosków. Wsparcie otrzymało 51 osób, których projekty ujęte we wnioskach Komisja Stypendialna uznała za najatrakcyjniejsze.

W zakończonym naborze po raz pierwszy można było ubiegać się o przyznanie Gdańskiego Stypendium Kulturalnego FUNDUSZ TWÓRCZY jako projekt wspólny kilku twórców, a także w kategorii DEBIUT.

W uaktualnionej procedurze przyznawania Stypendium Kulturalnego wzięto pod uwagę potrzeby środowiska twórczego w Gdańsku, które wnioskowało m.in. o wyrównanie szans debiutujących twórców w procesie uzyskania wsparcia na realizację projektów twórczych w dziedzinach, w których jako twórcy stawiają pierwsze kroki, bądź są na początku swojej kariery artystycznej.

Jako nowość, w drugim naborze 2024 roku wsparcie przyznano dla 3 projektów 2-osobowych oraz wybrano 6 beneficjentów w kategorii debiut.

O stypendium mogły ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkające i płacące podatki w Gdańsku. Miesięczna wartość wsparcia w 2024 roku to 4242 zł brutto. Będzie ono wypłacone w miesięcznych transzach. Najkrótszy okres przyznanego stypendium w I naborze to 2 miesiąc – najdłuższy to 5 miesięcy.

Natalia Balcerzak, nowa prezes SARP Wybrzeże, o przyszłości Złotej Bramy. WYWIAD

Kto otrzymał wsparcie

Wsparcie otrzymali twórcy i twórczynie m.in. takich projektów jak:

Napisanie nowego elektroakustycznego dzieła operowego – Jakub Pawlak

- Projekt zakłada napisanie około godzinnego oryginalnego dzieła operowego (semi-opera) do tekstu współczesnego twórcy z Gdańska. Opera, stworzona na kanwie tekstów m.in. Thomassa Manna opowiadać będzie o trudnościach, z jakimi obcują współcześni twórcy, nie mogąc odnaleźć się w społeczeństwie. Dzieło składać się będzie z pełnej obsady symfonicznej, aktorów-wokalistów oraz rozbudowanej warstwy audio-wizualnej, zawierającej najnowsze technologiczne rozwiązania techniczne. Warstwa elektroniki audio powstawać będzie m.in. w środowisku oprogramowania Max MSP, a wizualna – w TouchDesigner'ze. Poza powyższymi, powstaną dedykowane patche do przetworzeń elektronicznych dźwięku na żywo – czytamy we wniosku.

Głównym celem projektu jest tworzenie nowych możliwości artystycznych dla miasta Gdańska, powiększanie repertuaru operowego z udziałem nowych mediów oraz rozwój warsztatu kompozytorskiego wnioskodawcy.

Vatony - rzeźby tekstylne - Agata Rzeźnik – debiut

Prezentowany projekt jest rozwinięciem mojego wyróżnionego projektu dyplomowego z lipca 2023 roku. Skupiam się na stworzeniu od 3 do 5 rzeźbiarskich form tekstylnych, inspirowanych Bałtykiem i jego naturalnymi elementami. Chcę zatrzymać się w stonowanej, naturalnej kolorystyce, aby uwypuklić misterny system tuneli w tkaninie oraz gładkość ręcznie wykonanych połączeń. Moje prace oprócz komplementowania przyrody są też pochwałą rzemiosła. Wykonuję je uwzględniając wszystkie etapy klasycznego krawiectwa z którego czerpię inspirację. Znajomość technik krawieckich oraz otwartość na eksperymentowanie z materiałami pozwoliły mi na wypracowanie autorskiej techniki pikowania tkanin, którą zastosuję w projekcie. Unikatowe formy tekstylne stanowią mój artystyczny wyraz oraz osobistą interpretację natury. Prace mogą służyć jako środek komunikacji z widzem, zachęcając go do refleksji nad relacją między człowiekiem a naturą oraz nad znaczeniem rzemiosła i tradycji w dzisiejszym świecie – czytamy we wniosku.

Szkic do historii gdańskiego bibliotekarstwa instytytucjonalnego - Urszula Szybowska

- Celem opracowania jest przedstawienie informacji na temat historii gdańskiego bibliotekarstwa instytucjonalnego w ujęciu chronologicznym do roku 1904, jako tła historycznego powstania Biblioteki Politechniki Gdańskiej. Ważną motywacją autorki było także ukazanie bogatej tradycji bibliotek instytucjonalnych na terenie obecnego Gdańska. Autorka zawęziła pole analizy do wybranych aspektów gdańskiego bibliotekarstwa instytucjonalnego w zakresie czasowym od średniowiecza do roku 1904. Wspólnym mianownikiem, na podstawie którego dokonano wyboru instytucjonalnych bibliotek historycznych był charakter danej biblioteki i jej księgozbioru oraz jej powiązań z kulturą i historią Gdańska. Docelowo publikacja ma powstać w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej w module otwartego dostępu – czytamy we wniosku.

W stroju ludowym którego nigdy nie miałam - Olha Yatsechko

- Do stworzenia serii obrazów "W stroju ludowym którego nigdy nie miałam" zainspirowała mnie pierwsza od dwóch lat podróż do Ukrainy. Usłyszałam wiele opowieści od rodziny i przyjaciół, jak również od obcych mi osób, o tym, jak wygląda ich życie w kraju, w którym toczy się wojna. Są to różne historie od poszukiwania fragmentów ciała kolegi mojej mamy, który zginął na wojnie do przesądów babci stawiającej świeczki za każdym razem, kiedy w mieście działa alarm przeciwlotniczy. "Żeby rakiety wracały tam skąd lecą" - powtarza babcia. Moim celem jest zilustrowanie tych opowieści przez pryzmat osoby, która sama w nich udziału nie bierze, ale które stały się częścią mojej codzienności – czytamy we wniosku. - W obrazach chciałabym ująć surrealistyczność życia w Ukrainie gdzie dzieci bawią się na kwitnących wiosennych podwórkach a w tle słychać dźwięk syreny i wybuchów. Coś co jest zupełnie obce dla tych którzy żyją poza granicami Ukrainy. Planuję stworzyć serię obrazów o różnych formatach (pejzaże i portrety) jak i serię szkiców z ujęciami wspomnień z podróży. Obrazy chcę zaprezentować na indywidualnej wystawie w jednej z galerii lub instytucji kultury w Gdańsku, po wystawie indywidualnej mam w planach zaprezentowanie prac też w innych miastach na terenie Polski. Chcę zaangażować też inne osoby z Ukrainy i poprosić je o opowiedzenie własnych historii.

Cydonia & Prunus – Agata Ruchlewicz-Dzianach

- Cydonia & Prunus to projekt oparty na eksploracji miasta poprzez pejzaż drzew owocowych. Dzikie grusze, jabłonie czy śliwy współtworzą jedną z warstw miejskich Gdańska. Wcześniej we wsiach, rezydencjach czy sadach, obecnie wśród bloków, spotykane w nietypowych miejscach, często niepowiązane z obecną tkanką miejską. Będąc częścią jadalnego miasta, jednocześnie opowiadają historię miejsc. Rozproszone, nieprzypisane do żadnej z kategorii zorganizowanej zieleni czy czwartej przyrodzie, mają w sobie pierwiastek buntu, jak i nostalgii. Proponuję stworzenie wielowarstwowej opowieści, w której zestawione będą ze sobą dane i wrażenia, przeplatając się i zapraszając do odwiedzin bohaterów tej narracji. Projekt sytuuje się pomiędzy tym, co zastane, a tym, co wyobrażone. W kulturze nadmiaru i pośpiechu, poszukiwanie nowych narracji ma na celu zwrócenia się ku uważności i czułości w kontekście percepcji miasta codziennego. Moja opowieść o splotach roślinno-ludzkich ma zatrzymać odbiorcę na chwilę doświadczenia i refleksji nad otoczeniem. W myśl Haraway, że dotarliśmy do momentu, w którym trzeba nawiązywać relacje jeszcze niewyobrażone, aby tworzyć ludzko-nie-ludzką wspólnotę potrzebną nam aby przetrwać, mój projekt jest ukierunkowany na zwolnienie i poznanie – czytamy we wniosku.

Półroczny plan, obok poszukiwań drzew owocowych, obejmuje stworzenie ich biografii oraz dwóch form interaktywnych: mapo-planera odwiedzin drzew oraz gry typu pac-man o mieście jadalnym współtworzących razem wielowątkową spójną całość. Rezultatem projektu będzie wielowarstwowa wizualna mapo-opowieść ilustrująca sploty roślinno-ludzkie w kilku rozdziałach o zróżnicowanej formie (fotografia, tekst, formy interaktywne) dostępna na stronie www.subjectivemap.com.

 

Szczegółowy wykaz przyznanych stypendiów w II naborze 2024 roku: Wyniki - Gdańskie Stypendium Kulturalne FUNDUSZ TWÓRCZY II edycja 2024

 

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy