• Start
 • Wiadomości
 • Przetarg na rozbudowę ul. Kartuskiej ogłoszony. Inwestycja powinna być gotowa pod koniec 2021 roku

Przetarg na rozbudowę ul. Kartuskiej ogłoszony. Inwestycja powinna być gotowa pod koniec 2021 roku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na realizację inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów". Prace obejmą odcinek o długości około 1,2 km. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 5 marca br. Zgodnie z założeniem, inwestycja powinna zakończyć się w połowie listopada 2021 r.
02.02.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ogłoszono przetarg na rozbudowę ul. Kartuskiej
Ogłoszono przetarg na rozbudowę ul. Kartuskiej
Fot. Maciej Kosycarz / KFP

 

O potrzebie dokończenia rozbudowy jednej z najdłuższych ulic Gdańska mówi się już od kilku lat. Ul. Kartuska jest przedłużeniem trasy W-Z w Gdańsku i stanowi przebieg drogi krajowej nr 7. Stanowi ważny szlak komunikacyjny zapewniający połączenia regionalne oraz ponadregionalne. Cały projekt rozbudowy tej drogi - na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska - zakłada budowę drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego - red.) o przekroju dwujezdniowym dwupasowym.

Realizacja inwestycji będzie realizowana etapowo:

• etap I - odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów (na który właśnie ogłoszono przetarg),

• etap II - odcinek od ul. Nowatorów do granicy miasta wraz ze skrzyżowaniem z drogą lokalną na granicy miasta i rozbudową drogi na terenie gminy Żukowo.

W ramach całej zaplanowanej na tej ulicy inwestycji, rozbudowane bądź zbudowane zostaną też skrzyżowania ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi. Zakłada się też rozbudowę tych dróg "w zakresie niezbędnym dla stworzenia pełnego układu komunikacyjnego":

 • skrzyżowanie z ul. Nową Inżynierską (wraz z budową dróg serwisowych zapewniających obsługę komunikacyjną terenów przylegających do ul. Kartuskiej),
 • skrzyżowanie z ul. Nowatorów,
 • skrzyżowanie z ul. Nową Stokłosy,
 • skrzyżowanie z ul. Bysewską,
 • skrzyżowanie z drogą lokalną.

W ramach prac zaplanowano także rozbudowę skrzyżowania ul. Kartuskiej znajdującego się na granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo (w kolejnym etapie). Roboty w tym przypadku będą prowadzone także poza terenem naszego miasta - na terenie gminy Żukowo. W tym miejscu droga będzie zwężać się z przekroju 2/2 do przekroju 1/2.

Inwestycja zakłada też budowę dróg serwisowych do obsługi terenów przylegających do ul. Kartuskiej:

 • droga serwisowa zlokalizowana po stronie północnej ul. Kartuskiej łącząca ul. Nową Inżynierską z ul. Inżynierską oraz obsługująca nieruchomości po zachodniej stronie ul. Inżynierskiej - połączona z ul. Jaśminowy Stok,
 • droga serwisowa zlokalizowana po północnej stronie ul. Kartuskiej łącząca ul. Nową Inżynierską z ul. Fabryczną i dalej po śladzie ul. Fabrycznej z ul. Nowatorów (skrzyżowanie ul. Fabryczna - Nowatorów). Wymaga ona zmiany funkcjonowania odcinka ul. Fabrycznej, która z drogi jednokierunkowej zostanie przekształcona na drogę dwukierunkową
 • droga serwisowa zlokalizowana po stronie południowej ul. Kartuskiej - obsługująca nieruchomości po zachodniej stronie ulicy - zakończona placem od zawracania
 • droga serwisowa zlokalizowana po stronie południowej ul. Kartuskiej - obsługująca nieruchomości po wschodniej stronie ulicy, łącząca się z istniejącą drogą serwisową.

Rozbudowane bądź zbudowane zostaną ulice poprzeczne dostosowane do nowego układu komunikacyjnego ul. Kartuskiej: ul. Inżynierska, ul. Nowa Inżynierska, ul. Fabryczna, ul. Nowatorów i Nowa Stokłosy.

 

Kartuska-Kokoszki

 

W ramach inwestycji zbudowane zostaną też chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Powstaną zatoki autobusowe w miejscu planowanych przystanków komunikacji zbiorowej, zjazdy, oświetlenie drogowe, system sterowania ruchem na skrzyżowaniach, sygnalizacja świetlna oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego: bariery energochłonne, barierki wygrodzeniowe, itp. Zamontowane zostaną ekrany akustyczne. W ramach zaplanowanego odwodnienia drogi zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem jej do istniejącego zbiornika retencyjnego przy ul. Maszynowej. Przebudowane zostaną też kolidujące sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci gazowe, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. W związku z wycinką kolidującego z robotami drzewostanu zaplanowano nasadzenia zastępcze. Pod uwagę wzięto też znajdującą się w rejonie ul. Inżynierskiej kapliczkę, która zostanie przestawiona.

Szerokość pasa ruchu wyniesie 2 x 3,5 m, szerokość chodnika będzie zmienna, ale wyniesie minimum 2 metry, a szerokość ścieżki rowerowej - minimum 2 metry. Nawierzchnia drogi została zaprojektowana na 20 lat. Warstwa ścieralna zostanie wykonana z mastyksu grysowego.

Kolejny etap rozbudowy ul. Kartuskiej rozpocznie się na wysokości skrzyżowania z ul. Otomińską
Kolejny etap rozbudowy ul. Kartuskiej rozpocznie się na wysokości skrzyżowania z ul. Otomińską
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl