• Start
  • Wiadomości
  • Pomorscy przedsiębiorcy chcą wiedzieć, na co idą podatki

Apel do parlamentarzystów. Pomorscy przedsiębiorcy chcą wiedzieć, na co idą podatki

Sztab Pomorskich Przedsiębiorców wystosował apel do nowo wybranych parlamentarzystów z regionu. Wnoszą o powołanie instytucji Obywatelskiego Rzecznika Przejrzystości Finansów Publicznych. Jednocześnie podkreślają ważność dla ich środowiska instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. “Apelujemy o wzmacnianie ich niezależności oraz podstaw na jakich działają” - piszą przedsiębiorcy.
02.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie monety o nominale 1 zł
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Gosia K./pixabay.com

Kogo skupia Sztab Pomorskich Przedsiębiorców?

Wspólne oświadczenie Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców skupiające organizacje pracodawców z województwa trafiło do wszystkich reprezentujących nasz region nowo wybranych posłów i senatorów.

Przedsiębiorcy przypominają w piśmie swoje doświadczenia ostatnich lat - konieczność walki z m.in. skutkami pandemii koronawirusa oraz wojny w Ukrainie i z następstwami “nieprofesjonalnie” stanowionego prawa w Polsce. Podkreślają, że ich środowisko zostało “odcięte od dialogu i konsultacji społecznych dotyczących wprowadzanego w Polsce prawa”.

Powołano Gdańską Radę Przedsiębiorczości. Jej przewodniczącym został Alan Aleksandrowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich i Przedsiębiorców to za mało

Wskazują jednak też, że zawsze mogli w tym czasie liczyć na dwie instytucje: Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego apelują do posłów i senatorów o wspieranie idei tych Instytucji, wzmacnianie ich niezależności oraz podstaw na jakich działają.

“Jednocześnie dostrzegamy pilną potrzebę uzupełnienia instytucji rzeczniczych w Polsce. Obserwacja otaczającej nas rzeczywistości, nasze doświadczenia oraz wątpliwa jakość zarządzania wypracowanymi przez nas środkami, są dla nas inspiracją do rekomendowania powołania Instytucji Obywatelskiego Rzecznika Przejrzystości Finansów Publicznych. Wzrastającą nieprzejrzystość finansów publicznych, skala ukrytego deficytu budżetowego, pomijanie rygorów w prowadzeniu budżetu, budzą głęboki niepokój wielu przedsiębiorców” - pisze Sztab Pomorskich Przedsiębiorców.

Projekt “Wypracuj Przyszłość” - nabory debiutantów na rynku pracy i fundatorów staży

PEŁNA TREŚĆ APELU do posłów i senatorów z Pomorza z 31 października 2023 r.

Szanowni Państwo,

W ostatnich latach pomorscy przedsiębiorcy zmagali się ze skutkami pandemii Covid 19, wojny w Ukrainie i kryzysu ekonomicznego. Zostaliśmy dotknięci przez zjawiska niespodziewane jak działania o globalnym znaczeniu, czy też o krajowym zasięgu, w tym te będące wynikiem braku profesjonalizmu w stanowieniu prawa takich jak np. pakiet podatkowy Polski Ład. Z konsekwencjami tych wydarzeń, zjawisk i decyzji mierzymy się do dzisiaj.

Jesteśmy obserwatorami sposobu zarządzania w sprawach dotyczących środków wypracowanych przez nasze firmy i pracowników tych firm, które świadczy o braku profesjonalizmu i braku przejrzystości. Odczuwamy skutki popełnianych błędów. Zostaliśmy odcięci od dialogu i konsultacji społecznych dotyczących wprowadzanego w Polsce prawa. Ostatnie lata były również dla nas głębokim doświadczeniem w zakresie działania instytucji, z którymi jako organizacje mogliśmy prowadzić dialog i na wsparcie których mogliśmy liczyć.

Naszym oparciem jest instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców powołana w związku z wejściem w życie w roku 2018 pakietu ustaw „Konstytucja Biznesu”.
W każdej sprawie w jakiej zwracaliśmy się do Rzecznika mogliśmy liczyć na partnerskie traktowanie, wysłuchanie, rozważenie sprawy i interwencję. Rzecznik MŚP chronił i chroni nasze prawa, interweniuje niezależnie od otoczenia politycznego, zawsze wspierając przedsiębiorców, których prawa są naruszane. W wielu przypadkach jest pierwszą i jedyną instytucją reagującą na łamanie praw przedsiębiorców. Dla pomorskich organizacji pracodawców i przedsiębiorców kontakt z Terenowym Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i Dyrektorką Biura jest istotnym filarem naszego funkcjonowania i najważniejszym wsparciem instytucjonalnym dla naszych firm. Niezmiernie ważnym są wysokie kompetencje, znajomość naszego środowiska, naszych problemów oraz towarzyszenie w rozwiązaniu naszych problemów m.in. przez partnerskie relacje i współpracę Dyrektorki Biura z naszym Sztabem.

Zawsze wsparciem dla przedsiębiorców i oparciem w przypadku łamania prawa, wykorzystywania prawa w sposób instrumentalny przeciwko przedsiębiorcom, był i jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Wystarczy wspomnieć o interwencjach BRPO w sprawach dotyczących przedsiębiorców m.in. w odniesieniu do instrumentalnego wszczynania postępowań karnoskarbowych, tymczasowego aresztowania, blokad rachunków bankowych oraz wspólnika iluzorycznego. Stanie na straży prawa, reagowanie na patologie w obszarze naszych praw - tym dla nas jest RPO.

Wymienione dwie instytucje są najcenniejszymi z punktu widzenia demokracji, obrony praw i poczucia bezpieczeństwa przedsiębiorców.

Jednocześnie dostrzegamy pilną potrzebę uzupełnienia instytucji rzeczniczych w Polsce. Obserwacja otaczającej nas rzeczywistości, nasze doświadczenia oraz wątpliwa jakość zarządzania wypracowanymi przez nas środkami, są dla nas inspiracją do rekomendowania powołania Instytucji Obywatelskiego Rzecznika Przejrzystości Finansów Publicznych. Wzrastającą nieprzejrzystość finansów publicznych, skala ukrytego deficytu budżetowego, pomijanie rygorów w prowadzeniu budżetu, budzą głęboki niepokój wielu przedsiębiorców. Brak stabilizacji, wynikające z obecnej sytuacji ryzyka o skali ogólnokrajowej mogące zagrozić gospodarce i naszym firmom, inspirują nas do zdecydowanego wspierania powołania wymienionej funkcji. Widzimy potrzebę informowania nas przedsiębiorców i wszystkich obywateli o stanie finansów państwa, jak również prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym. W wiedzy oraz w świadomości jak prowadzona jest gospodarka naszymi pieniędzmi upatrujemy potężnego filaru dla przestrzegania prawa i demokracji.

Szanowni Państwo,

Apelujemy do Państwa o wspieranie idei Instytucji o jakich piszemy, wzmacnianie ich niezależności oraz podstaw na jakich działają. Apelujemy o powołanie instytucji Obywatelskiego Rzecznika Przejrzystości Finansów Publicznych. Jednocześnie za niezmiernie ważne uznajemy wzmacnianie dialogu społecznego i obywatelskiego. Oczekujemy Państwa wsparcia, regularnego dialogu oraz uwzględniania naszych rekomendacji w podejmowanych działaniach parlamentarnych. Ze swojej strony deklarujemy gotowość do dialogu i współpracy w kwestiach dotyczących gospodarki regionu i kraju.


Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Forum Pracodawców Północy,

- Pracodawcy Pomorza,

- Loża Gdańska Business Centre Club,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,

- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu. 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów