Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek nowym prezesem metropolii

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni stanowisko przejmuje z rąk Jacka Karnowskiego prezydenta Sopotu, który pełnił tę funkcję od października 2020 r. - Jestem przekonany, że kolejna kadencja pod wodzą Wojciecha Szczurka zaowocuje tym, że w metropolii będzie nam się żyło coraz lepiej - podkreśla prezydent Sopotu.
( Publikacja: 15.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wojciech Szczurek prezydent Gdyni, od 15 czerwca 2022 prezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot
Wojciech Szczurek prezydent Gdyni, od 15 czerwca 2022 prezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Gdynia na czele metropolii

Decyzję o wyborze Wojciecha Szczurka na prezesa Rady OMGGS samorządowcy w niej zrzeszeni podjęli podczas posiedzenia, 9 czerwca, 2022 r.. Prezydent Gdyni będzie pełnił funkcję prezesa aż do wyborów samorządowych. Wiceprezesami Rady OMGGS zostali prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

- Dziękuję za zaufanie. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, że doskonale nam się ze sobą współpracuje - mówi Wojciech Szczurek nowy prezes Rady OMGGS, prezydent Gdyni. - Przed nami wiele wyzwań i pracy, szczególnie związanej z przygotowaniem strategii pod realizację projektów współfinansowanych z nowego budżetu Unii Europejskiej. Dalej zabiegać będziemy o ustawę metropolitalną dla Pomorza. Przed nami także uruchomienie MEVO. Zamierzam kontynuować rozpoczęte działania. Jestem przekonany, że w tych trudnych dla samorządu czasach uda się nam wspólnie wiele osiągnąć.

 

Dlaczego zmieniono prezesa Rady OM GGS?

Zmiany we władzach metropolii są konsekwencją zmian w statucie OMGGS, w którym wprowadzono rotacyjność funkcji prezesa rady (kadencja na stanowiskach prezesa i wiceprezesów wynosi 20 miesięcy).Jacek Karnowski podsumowuje swoje przewodnictwo w metropolii

Od października 2020 r. do 14 czerwca 2022 r. prezesem Rady OMGGS był Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Jak sam podkreśla to był trudny czas pandemii, wojny i pomocy osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie, który pokazał metropolitalną solidarność samorządów.

- To było ważne 20 miesięcy w historii metropolii na Pomorzu - mówi Jacek Karnowski. - Przez pandemię, a potem wojnę w Ukrainie musieliśmy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W gronie samorządowców wymienialiśmy się informacjami, jak w czasie pandemii zorganizować pracę szkół czy urzędów, jak poradzić sobie z kryzysem uchodźczym i godnie przyjąć imigrantów. Stworzyliśmy centrum Pomorskiej Pomocy Samorządowej, gdzie wspólnie z metropolitalnymi gminam gromadziliśmy dary dla Ukrainy. Razem z 300 burmistrzami miast europejskich zaapelowaliśmy do Komisji Europejskiej i rządów o zaprzestanie stosunków handlowych z Rosją i Białorusią.

Kadencja prezydenta Jacka Karnowskiego jako prezesa OMGGS to także czas intensywnego zabiegania o ustawę metropolitalną dla Pomorza. Konferencje, spotkania z samorządowcami i parlamentarzystami - pokazały, jak bardzo potrzebna jest metropolia na Pomorzu.

Spotkanie Zarządu Metropolii OM GGS, od lewej Wojciech Szczurek prezydent Gdyni, Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska i Jacek Karnowski prezydent Sopotu
Spotkanie Zarządu Metropolii OM GGS, od lewej Wojciech Szczurek prezydent Gdyni, Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska i Jacek Karnowski prezydent Sopotu
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Ustawa metropolitalna i wspólna komunikacja

- Mimo wielkiej walki, jaką przeprowadziliśmy, od prawie dwóch lat czekamy na rozpoczęcie prac w Sejmie. Przez te 20 miesięcy udało nam się rozwinąć dobrą współpracę pomiędzy mieszkańcami gmin, miast, powiatów i władz lokalnych - dodaje Jacek Karnowski. - Mieszkańcy aglomeracji korzystają ze wspólnych unijnych inwestycji, a także z takich inicjatyw, jak np. wspólne zakupy, które skutkują dużymi obniżkami cen energii. Dziękuję za doskonałą atmosferę współpracy. Teraz czas na kolejne wyzwania. Stowarzyszenie powinno wziąć odpowiedzialność za jedno z najważniejszych zadań metropolii: koordynację komunikacji. Jestem przekonany, że kolejna kadencja pod wodzą Wojciecha Szczurka zaowocuje tym, że w metropolii będzie nam się żyło coraz lepiej - podkreśla prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

 

Do kiedy Wojciech Szczurek będzie prezesem rady OMGGS?

Wojciech Szczurek będzie prezesem Rady OMGGS od 15 czerwca 2022 r. do wyborów samorządowych w 2023 r. Wcześniej, zgodnie z zasadą rotacyjności, funkcję tę pełnili: Aleksandra Dulkiewicz (od lutego 2019 r. do października 2020 r.) oraz Jacek Karnowski (od października 2020 r. do czerwca 2022 r.).

 

Czym zajmuje się Rada Obszaru Metropolitalnego?

Rada Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot jest organem, który wytycza i weryfikuje strategiczne kierunki rozwoju metropolii. Wybierana jest w demokratycznym głosowaniu przez walne zebranie członków, a jej kadencja równa jest kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy m.in. wybór członków Zarządu, zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd projektów uchwał Walnego Zebrania Członków, w tym projektu rocznego budżetu. Według Statutu Stowarzyszenia Rada składa się z nie więcej niż dwunastu i nie mniej niż sześciu osób, w tym z prezesa i dwóch wiceprezesów. W Radzie każdy powiat ziemski i grodzki zrzeszony w OM GGS ma swojego reprezentanta.