Poszukiwani utalentowani młodzi twórcy kultury i sztuki

Już po raz 23. można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. To okazja do docenienia zdolnych i pełnych pasji muzyków, plastyków, tancerzy i artystów wszelkich dziedzin. Nagroda przyznawania jest twórcom do 35. roku życia za osiągnięcia z ostatnich trzech lat. Termin składania wniosków mija 20 października 2022.
( 23.09.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańsk szuka utalentowanych młodych twórców kultury i sztuki
Gdańsk szuka utalentowanych młodych twórców kultury i sztuki
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Zgłaszać można zarówno popularnych twórców, jak i tych mniej znanych, o których powinna usłyszeć szersza widownia. 

Kandydatury mogą zgłaszać:

 • radni Miasta Gdańska;
 • szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska;
 • instytucje kultury i kulturalno- oświatowe działające na terenie Gdańska;
 • stowarzyszenia i związki twórcze działające na terenie Gdańska;
 • organizacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki;
 • Prezydent Miasta Gdańska;
 • organy administracji publicznej;
 • przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska;
 • dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury;
 • indywidualni twórcy;
 • radni Dzielnic Miasta Gdańska.

Wnioski  o przyznanie Nagrody należy składać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać pocztą pod adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80–803 Gdańsk. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa 20 października 2022 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku).

Festiwal Sztuki Ulicznej. Zbiórka środków na Centrum Opieki Wytchnieniowej

Aby zgłosić kandydata, należy wypełnić wniosek i opisać artystyczny dorobek twórcy. Do zgłoszeń należy załączyć w formie cyfrowej: fotografię kandydata wraz z informacją o autorze zdjęcia, portfolio multimedialne kandydata – w formacie pdf, ppt, biogram kandydata do Nagrody (max. 1000 znaków ze spacjami z uwzględnieniem osiągnięć za ostatnie trzy lata) - szczegóły w Regulaminie. 

Szczegółowych informacji na temat Nagrody udziela pani Marta Kąkel, Referat ds. Mecenatu Kultury, tel. (58) 323 65 56, e-mail: marta.kakel@gdansk.gda.pl  

3
4