• Start
  • Wiadomości
  • „Porozmawiajmy przy stole”. Tysiąc uczestników wzięło udział w cyklu spotkań władz miasta z mieszkańcami Gdańska

„Porozmawiajmy przy stole”. Tysiąc uczestników wzięło udział w cyklu spotkań władz miasta z mieszkańcami Gdańska

Osiem spotkań, osiem dzielnic i setki rozmów - tak w skrócie podsumować można cykl “Porozmawiajmy przy stole”, który trwał w naszym mieście od lipca do października br. W spotkaniach z władzami miasta udział wzięło około tysiąc gdańszczan. Podsumowanie tych spotkań nasi czytelnicy znajdą w poniższym tekście i filmie.
17.10.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Cykl spotkań Porozmawiajmy przy stole  trwał od lipca do października br. Pomysł ma być kontynuowany w przyszłym roku
Cykl spotkań "Porozmawiajmy przy stole" trwał od lipca do października br. Pomysł ma być kontynuowany w przyszłym roku
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, jej zastępcy i miejscy urzędnicy w lipcu br. wyszli do gdańszczan z zaproszeniem do wzięcia udziału w plenerowych spotkaniach. W ich trakcie mieszkańcy mieli okazję nie tylko nawiązać dialog z włodarzami, ale też zgłosić problem czy zadać pytanie na ważny dla nich temat. Spotkania pod hasłem "Porozmawiajmy przy stole" faktycznie odbywały się przy stole, a dokładnie przy fragmentach “okrągłego stołu”, który powstał na tegoroczne czerwcowe Święto Wolności i Solidarności w Gdańsku, obchodzone z okazji 30-lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów. 

Program cyklu spotkań “Porozmawiajmy przy stole” początkowo objął sześć dzielnic: Orunię-św.Wojciech-Lipce, Chełm, Piecki-Migowo, Wrzeszcz Dolny, Przymorze Wielkie, Żabiankę-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. Szybko okazało się, że spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem gdańszczan - na większości wydarzeń pojawiało się około 100 - 150 osób, zorganizowano więc dwa dodatkowe spotkania, na Jasieniu i Stogach. 

Rozmowy przy plenerowym stole (tylko ostatnie, na Stogach musiało odbyć się w budynku z powodu deszczu) mają powrócić wraz z nadejściem ciepłych dni w 2020 roku.

Oprócz rozmów z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz wielu mieszkańców omawiało swoje sprawy z jej zastępcami i dyrektorami miejskich instytucji. 

Na kilku spotkaniach, jeszcze przed rozpoczęciem rozmów, szerzej poruszane były tematy szczególnie istotne dla danej dzielnicy. Tak było np. na Oruni, gdzie szczegółowo przedstawiono plany dotyczące bezkolizyjnego przejazdu kolejowego, we Wrzeszczu Dolnym, gdzie omówiono temat związany z planami miejskimi dotyczącymi zabezpieczeń przeciwpowodziowych czy na Stogach, gdzie najważniejszym tematem była przebudowa linii tramwajowej.

Na każdym spotkaniu obecni byli m.in. przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska. Dzięki temu gdańszczanie mieli okazję z bliska przyjrzeć się miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, z czego skorzystało wiele osób. W cyklu spotkań udział brali też radni miejscy i dzielnicowi. 

Na każdym spotkaniu prezentowana była także plansza z 21 tezami samorządowymi, przypominająca zapisy dokumentu uchwalonego przez polskich samorządowców podczas czerwcowego święta w Gdańsku. Można też było dowiedzieć się więcej o zasadach gdańskiej kampanii „Gdańsk bez plastiku”.

 

 

ZOBACZ FILM Z CYKLU SPOTKAŃ “POROZMAWIAJMY PRZY STOLE”

 

 

Poniżej przedstawiamy część zagadnień poruszanych w konkretnych dzielnicach. W kwestii szczegółowych raportów, gdańszczanie będą musieli uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Takie raporty będą sukcesywnie pojawiały na stronie www. gdansk.pl w zakładkach poszczególnych dzielnic. Wynika to z czasu potrzebnego na sprawdzenie wszystkich, czasem trudnych spraw.

 

Orunia-św.Wojciech-Lipce

Pierwsze spotkanie przy okrągłym stole odbyło się 10 lipca, na tyłach kawiarni Kuźnia przy ul. Gościnnej. 

Mieszkańcy Oruni zgłaszali przede wszystkim problem związany z nadmierną prędkością, bardzo dużym ruchem i brakiem progów zwalniających na ul. Nowiny. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni analizuje możliwości rozwiązania tego problemu. 

Zgłoszony został też  problem palenia w piecach nieprzystosowanymi do tego materiałami. Prezydent Dulkiewicz poradziła zgłaszanie wszystkich takich przypadków do Straży Miejskiej.

Jeden z mieszkańców ul. Ptasiej zgłosił problem związany ze złym stanem nawierzchni ulicy, na co Mieczysław Kotłowski - dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni zapowiedział wyrównanie drogi jeszcze w tym roku. 

 

Chełm

Spotkanie na Chełmie odbyło się 17 lipca, w sąsiedztwie pasażu handlowego przy ul. Cieszyńskiego. 

Ważnym tematem dla mieszkańców Chełmu była planowana w najbliższych latach inwestycja związana z budową Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. “PSZOK”. To miejsce gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać odpady problemowe, m.in. wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne). Olga Goitowska - zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej szczegółowo wyjaśniała, że inwestycja nie niesie żadnych zagrożeń dla mieszkańców, lecz ma ułatwić im pozbywanie się niepotrzebnych rzeczy. Warto dodać, że sam PSZOK w dzielnicy Chełm to inwestycja, której realizacja przewidziana jest nie szybciej, niż za kilka lat.

Na Chełmie pojawiły się też pytania o ofertę pływania dla osób niepełnosprawnych w miejskich pływalniach i możliwości podjęcia pracy na pół etatu przez matki opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi. Prezydent Dulkiewicz odpowiedziała, że Miasto nie ma wpływu na konkretnych pracodawców, ale dopilnuje, by sprawdzono programy Urzędu Pracy i jednostek miejskich. W samym urzędzie zostały już podjęte działania sprawdzające, na ile możliwe jest zatrudnianie pracowników na niepełny etat.

Jeden z mieszkańców zapytał o windę przy ul. Odrzańskiej. Prezydent odpowiedziała, że jest nowe postępowanie przetargowe w tej sprawie, lecz winda pojawi się nie szybciej, niż za rok.

Z kolei grupa rodziców zgłosiła problem niewidocznego znaku drogowego, skierowanego w niewłaściwą stronę i brak progów zwalniających przy oddziale “zerówki” w Szkołe Podstawowej Nr 8. Sprawę przejął Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

 

Piecki-Migowo

Spotkanie w tej dzielnicy odbyło się 31 lipca, nieopodal stacji paliw przy ul. Rakoczego. Mieszkańcy pytali przede wszystkim o to, kiedy powstanie nowa linia tramwajowa z Piecek-Migowa do Wrzeszcza. Piotr Borawski - zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu odpowiedział, że temat ten uwarunkowany jest decyzją środowiskową, która nie zależy od Miasta, lecz od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Mieszkańcy pytali też o drobne kwestie dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, zaznaczali, gdzie mogłaby częściej jeździć, gdzie jeszcze jej brakuje. Zwrócono też uwagę na opóźnienia autobusu 210, które spowodowane są brakiem prawoskrętu w kierunku al. Żołnierzy Wyklętych z ul. Potokowej. Odpowiedź przekazana na spotkaniu wskazywała, że z uwagi na planowane w tym roku rozpoczęcie budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz” finansowanego ze środków unijnych, na obecnym etapie inwestycji nie ma możliwości rozszerzenia realizacji trasy rowerowej o dodatkowy elementu w postaci drugiego prawoskrętu z ul. Potokowej. Wnioskowany prawoskręt koliduje bowiem z zaprojektowaną trasą rowerową. 

Mieszkańcy wskazywali też miejsca, które są zaniedbane, gdzie brakuje zieleni, a także te, które należy posprzątać i wymagają drobnych remontów.

Jeden z uczestników spotkania zwrócił uwagę na śliskie, świeżo wyremontowane schody prowadzące do NZOZ Przychodni Morena. Obiecana została wizja lokalna w okresie pierwszych przymrozków.

Aleksandra Dulkiewicz przyjęła też postulat działkowców z Niedźwiednika z prośbą o utrzymanie ogródków działkowych i zadeklarowała wsparcie w utworzeniu otwartego terenu dla mieszkańców. 

Na spotkaniu pojawiła się też turystka z Gorzowa Wielkopolskiego, która przyszła, żeby poznać osobiście Aleksandrę Dulkiewicz, podzielić się z prezydent Gdańska dobrym słowem i wręczyć jej prezent. 

- Przyjechałam do rodziny i narzeczonego - powiedziała Małgorzata, mieszkanka Gorzowa Wielkopolskiego. - Dowiedziałam, że jest takie spotkanie z panią prezydent, a że od dawna chciałam ją poznać, przyszłam. Chciałam podziękować prezydent Dulkiewicz za to, jak jest w Gdańsku, za atmosferę. Bardzo mi się tu podoba, chciałabym tu zostać (...). Serce się raduje, jak jestem w Gdańsku. W imieniu mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego podarowałam pani prezydent książkę, ponieważ ostatnio mieliśmy 762. rocznicę istnienia naszego miasta  i pomyślałam, że może pani prezydent się ucieszy? Może przyjedzie do Gorzowa i spotka się z naszymi mieszkańcami?

 

Wrzeszcz Dolny

Spotkanie w tej dzielnicy odbyło się 7 sierpnia, przej wejściem do Parku Kuźniczki, u zbiegu ul. Wajdeloty i Jana Kilińskiego. Tutaj dominowały tematy związane z zalewaniem terenów. Prezes Gdański Wód Ryszard Gajewski mówił m.in.o trwających pracach związanych z budową zbiornika Jaśkowa Dolina w zlewni Potoku Strzyża (pojemność retencyjna 6129 m3 - zakończony etap projektowy), przebudową potoku Strzyża - odcinek od zbiornika Srebrniki do ul. Chrzanowskiego, o drugim etapie budowy kanału ulgi odciążającego Potok Strzyża. Prezes mówił także o przebudowie Potoku Matarnickiego wraz z zbiornikiem Kiełpinek, która spowodowała zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez podniesienie rzędnej na ul. Sąsiedzkiej. To kilka przykładów podjętych działań, więcej szczegółów mieszkańcy poznali podczas bezpośrednich rozmów.

Mieszkańcy zwrócili też uwagę na uszczerbki w wyremontowanej ul. Wajdeloty, co zostało przekazane do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 

Dla mieszkańców ul. Wajdeloty 20 najważniejszym problemem okazało się zakłócanie ciszy nocnej przez okoliczne restauracje, a także brak remontu budynku i problem z miejscami parkingowymi. Sprawę na miejscu omawiał z mieszkańcami Przemysław Guzow - dyrektor Gdańskich Nieruchomości.

Także Gdańskie Nieruchomości otrzymały zgłoszenie od mieszkańców budynku przy ul. Wajdeloty 4, gdzie lokatorzy borykają się z problemami związanymi z remontami i złym stanem technicznym budynku. Po spotkaniu przy "okrągłym stole" odbyła się wizja lokalna budynku, po której Gdańskie Nieruchomości zabezpieczyły środki na działania remontowe. Trwają już procedury przetargowe w tej sprawie. 

 
Spotkanie we Wrzeszczu zaliczyć można do najliczniejszego
Spotkanie we Wrzeszczu zaliczyć można do najliczniejszego
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Przymorze Wielkie

Spotkanie odbyło się 8 sierpnia, u zbiegu ulic Chłopskiej i Obrońców Wybrzeża. 

Jedna z mieszkanek Przymorza Wielkiego, seniorka, przyszła z prośbą o utworzenie nowego przystanku autobusowego, który miałby znaleźć się na ulicy Obrońców Wybrzeża, bliżej ulicy Chłopskiej. Piotr Kowalczuk skierował tę prośbę do Zarządu Transportu Miejskiego i zaznaczył, że Miasto dołoży wszelkich starań, aby taki przystanek powstał. 

Mieszkańcy Przymorza zwracali też uwagę na korki tworzące się na ul. Obrońców Wybrzeża, na wysokości skrzyżowania z ul. Kołobrzeską. Sprawa została omówiona na miejscu, w efekcie czego skrzyżowanie zostanie niedługo przebudowane. Inwestycja zostanie dofinasowana przez firmę Allcon. 

Mieszkańcy dawnej ulicy Dąbrowszczaków, dzisiaj ul. Lecha Kaczyńskiego, zgłosili niezadowolenie związane ze zmianą nazwy ulicy. Zaznaczali, że jest im trudno przyzwyczaić się do tej zmiany, a także zwrócili uwagę, że w innych miastach sądownie udało się przywrócić pierwotne nazwy ulic. Prezydent Dulkiewicz wyjaśniła, że problem ten wybiega poza kompetencje prezydenta. Niemniej sprawa została zgłoszona do Rzecznika Spraw Obywatelskich.

Inny temat dotyczył budowy Drogi Zielonej i planowanej linii tramwajowej, która ma być częścią tego przedsięwzięcia. Jeden z radnych dzielnicy zaproponował, by Miasto zorganizowało spotkanie informacyjne dla mieszkańców, których część jest przeciwna temu pomysłowi i nie chce linii tramwajowej na Drodze Zielonej. Jak zaznaczał Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji, spotkanie z mieszkańcami jest konieczne i niebawem na pewno się odbędzie. 

Wśród zgłaszanych problemów pojawił się też zarzut, że pojazdy używane do koszenia miejskich trawników emitują zbyt dużo spalin. Ten temat skierowany był do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Dyrektor Mieczysław Kotłowski wyjaśniał, że sytuacja będzie się sukcesywnie poprawiać, bowiem na mocy nowej ustawy o elektromobilności, w 2021 roku 10 proc. floty pojazdów wykonujących taką usługę, będzie musiało mieć napęd elektryczny. Dyrektor podkreślał, że nie da się wymienić wszystkich pojazdów od razu, bo nie wyprodukowano dostatecznej liczby takiego sprzętu, ale istniejące prawodawstwo idzie w kierunku ekologii.

 

Żabianka-Jelitkowo-Wejhera-Tysiąclecia

Spotkanie odbyło się 28 sierpnia, na deptaku przy ul. Subisława.

W dzielnicy dominowały tematy porządkowe, np. konieczności uporządkowania terenu przy przystanku SKM. Brak śmietnika w tym miejscu sprawia, że teren jest zanieczyszczony. Była też prośba o ławki w okolicy Ergo Areny czy oświetlenie wybiegu dla psów. Mieszkańcy zgłosili też prośbę o przywrócenie starej trasy autobusu nr 122 (Sopot - Rębiechowo - Lotnisko), która prowadzi przez ul. Łokietka przy Ergo Arenie.

Zwracano też uwagę na problem z parkowaniem w miejscach niedozwolonych podczas imprez i koncertów organizowanych w Ergo Arenie. Mieszkańcy prosili o zabezpieczenia przed parkowaniem aut na trawnikach. Temat został przekazany Straży Miejskiej.

Innym tematem była potrzeba nasadzenia większej liczby drzew w dzielnicy Żabianka i propozycja, żeby włączyć szkoły w takie akcje. Prezydent Dulkiewicz zachęcała mieszkańców do odwiedzenia strony internetowej www.bandgdansk.com, gdzie każdy może złożyć propozycję posadzenia nowego drzewa. 

Na spotkaniu jedna z mieszkanek Żabianki pojawiła się z prośbą dotyczącą remontu ulicy Wejhera. Jak podkreślał Alan Aleksandrowicz, w tym rejonie priorytetem jest ulica Pomorska i od jej remontu zaczną się inwestycje w modernizację ulic w tej dzielnicy. 

Rozmawiano również o zabytkowym budynku przy ulicy Pomorskiej 94, który położony jest nad stawem zasilanym przez Potok Oliwski. Alan Aleksandrowicz obiecał sprawdzić, kto jest właścicielem tego budynku, dlaczego niszczeje i co można z nim zrobić.

 

Nz. Adam Dobrowolski (po lewej),którego interesuje los działki znajdującej się przy ul. Kurpińskiego 7 zlokalizowanej na Suchaninie. Po prawej: Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Miasta Gdańska
Nz. Adam Dobrowolski (po lewej), którego interesuje los działki znajdującej się przy ul. Kurpińskiego 7 zlokalizowanej na Suchaninie. Po prawej: Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Miasta Gdańska
Grzegorz Mehring/gdansk.plJasień

Siódme spotkanie przy “okrągłym stole” odbyło się przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema 59, w poniedziałek 23 września. 

Grupa seniorów z Jasienia zgłosiła potrzebę organizacji zajęć dla seniorów. Tu z dobrym słowem przyszła rada dzielnicy, która zaoferowała pomoc w dofinansowaniu i udostępnienie przestrzeni w siedzibie rady. 

Wielu mieszkańców Jasienia zwracało uwagę na problem braku zagospodarowanych terenów zielonych w dzielnicy. Zwłaszcza w rejonie nowych inwestycji deweloperskich. Piotr Borawski - zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu obiecał, że Miasto poszuka rezerw w planach zagospodarowania przestrzennego, które będzie można będzie przeznaczyć pod zieleń.

Mieszkańcy liczyli także, że Miasto dołoży środki finansowe na utrzymanie tzw. Parku w Dolince, który znajduje się przy ul. Stolema. Swoją prośbę motywowali faktem, że na Jasieniu powstało kilka nowych osiedli, park jest ogólnodostępny, a koszty jego utrzymania ponoszą mieszkańcy tzw. "starego osiedla Jasień". To oczekiwanie nie może być spełnione, ponieważ park nie znajduje się na terenie należącym do gminy, lecz do spółdzielni mieszkaniowej.

Zgłaszało także problem braku wybiegu dla psów. Prezydent Gdańska zaproponowała, by nie rezygnować z tego pomysłu i złożyć projekt w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. 

Na Jasieniu pojawił się też mieszkaniec Suchanina, który złożył w imieniu grupy mieszkańców tej dzielnicy petycję o niezabudowywanie działki znajdującej się przy ul. Kurpińskiego 7, znajdującej się nieopodal Szkoły Podstawowej nr 42. Sprawa została przyjęta do rozstrzygnięcia na kolegium prezydenta.

Podobne obawy o zabudowę terenu mieli też mieszkańcy Jasienia. Przyszli na spotkanie, by poznać plany związane z zabudową prywatnej działki, która znajduje się w okolicach sklepu Stokrotka. Mieszkańcy obawiali się, że w miejscu tym powstanie gęsta zabudowa, co przełoży się na kolejny problem związany z brakiem wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Ponieważ działka jest prywatna i nie ma dla niej miejscowego planu zagospodarowania, należy sprawdzić na jakim etapie jest procedura zgody na zabudowę. Taka informacja zostanie przekazana zainteresowanym mieszkańcom.

 

Stogi

Spotkanie w dzielnicy Stogi odbyło się 1 października i było ostatnim z zaplanowanych spotkań na ten rok, odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 przy ulicy Stryjewskiego.

Tematem, który zdominował spotkanie na Stogach, była trwająca przebudowa linii tramwajowej. Mieszkańcy bardzo narzekali na wydłużający się czas realizacji inwestycji, która ukończona miała zostać w październiku tego roku. 

- Projekt przebudowy linii tramwajowej na Stogach zaczął się latem 2018 roku i nie ukrywamy, że sami jesteśmy zmartwieni tym, że ma opóźnienie - wyjaśniał Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji. - To opóźnienie wynika z kilku powodów, w większości są to powody obiektywne, leżące poza generalnym wykonawcą. Oprócz całej części nawierzchniowej, czyli torów, trakcji, oświetlenia, chodników, dróg, skrzyżowań, ścieżek rowerowych, jest tu bardzo duży zakres przebudowy pod ziemią. Gdy rozpoczęto prace ziemne odkryto niezinwentaryzowane sieci albo sieci w bardzo złym stanie. Stan sieci wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacyjnej, był dużo gorszy niż pierwotnie zakładano. Dlatego wszystkie te sieci są wymieniane lub naprawiane, a to zajmuje bardzo dużo czasu. Takich działań nie zakładano przy ustalaniu pierwotnego harmonogramu projektu. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że torowiska mogą być realizowane jedynie przy odpowiednich warunkach pogodowych.

Aktualnie Miasto przygotowuje się do uruchomienia tramwaju od ul. Wosia Budzysza (na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego) do skrzyżowania z ul. Skiby. Tramwaj ma tam zostać uruchomiony około 15 listopada br. 

- Należy pamiętać, że sama linia tramwajowa to za mało, musimy przygotować jeszcze odpowiedniej jakości tabor, który obsłuży ten rejon - dodaje Alan Aleksandrowicz. - Mamy wiele zapytań dotyczących jakości taboru. Do tej pory na Stogi jeździły najstarsze tramwaje. Dopiero nowe torowiska umożliwią udostępnienie nowoczesnych tramwajów, tak jak to się stało w przypadku Przeróbki. 

Drugi etap tej inwestycji dotyczy ul. Stryjewskiego (od skrzyżowania z ulicą Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli "Pasanil"). Trzeci etap obejmuje ul. Nowotną (od ul. Kruczej do pętli “Stogi Plaża”). Termin końcowy realizacji przebudowy linii tramwajowej na Stogach to aktualnie maj 2020 roku i jak podkreśla Alan Aleksandrowicz, bardzo liczy, że termin ten zostanie dotrzymany.

Mieszkańcy zgłosili też prośbę o większe zainteresowanie i inwestowanie w dzielnicę Stogi, a przy przeprowadzanych remontach ulic, zadbanie o lepsze oznakowanie zmian drogowych. 

Stogi to dzielnica, która przy najmniejszych opadach "płynie". Problem szczególnie widoczny jest na podwórkach wewnętrznych, ale też na niektórych ulicach - kilkoro mieszkańców przyszło na spotkanie, by dowiedzieć się, czy Miasto ma sprecyzowane plany w kwestii tzw. odwodnień. Jak zaznaczała Aleksandra Dulkiewicz największe podwórko na Stogach, znajdujące się między ulicami Skiby, Wrzosy i Stryjewskiego, zostało już odwodnione. Prezydent powiedziała także, że Miasto ma w planach odwodnienia kolejnych podwórek i ulic, ale na to potrzeba czasu. 

Podczas spotkania mieszkańcy na Stogach, jak i w innych dzielnicach, mieszkańcy zgłaszali też problemy mieszkaniowe.

 

Czytaj także:

Okrągły stół na Oruni. Prezydent Dulkiewicz i jej zastępcy spotkali się z mieszkańcami

Chełm. Władze Gdańska do dyspozycji mieszkańców przy Okrągłym Stole 

Piecki-Migowo. Rozmowy mieszkańców z prezydent Gdańska przy okrągłym stole

Wrzeszcz. Mieszkańcy i prezydent Gdańska rozmawiali wspólnie przy okrągłym stole

Przymorze Wielkie. Kolejne spotkanie z gdańszczanami przy okrągłym stole

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Jasień. Przy okrągłym stole odbyło się kolejne spotkanie włodarzy z mieszkańcami

Stogi. Gdańszczanie porozmawiali z włodarzami przy “okrągłym stole”. Temat przebudowy linii tramwajowej zdominował spotkanie

 

 

 TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy