• Start
 • Wiadomości
 • Ponad 3 miliony zł dla NGO na działania kulturalne w 2024 roku

Ponad 3 miliony zł w ramach 5 konkursów dla NGO na działania kulturalne w 2024 roku

Działasz w organizacji pozarządowej w obszarze kultury? Masz pomysł na projekt? Ruszyły nabory do pięciu konkursów grantowych. Poszukiwane są inicjatywy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa niematerialnego oraz działania w ramach programów Edukacja do Kultury, Gdańsk Miasto Literatury. Wnioski można składać do 28 grudnia 2023. Łączny budżet wszystkich konkursów to 3,25 mln zł. Oferent może złożyć w każdym konkursie nie więcej niż dwie oferty.
05.12.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grafika promująca konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych
Mat. UMG

Duże granty na kulturę dla NGO

Dużymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem powyżej 30 000 zł. Na ten cel miasto w 2024 roku przeznaczy 2 000 000 zł.

Mogą to być festiwale i wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniające wizerunek Gdańska jako miasta kultury. Projekty zwiększające dostępność mieszkańców do kultury i działań artystycznych, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Oczekiwane działania realizowane w ramach dużych grantów to m.in.:

 • Miejski, regionalny i krajowy zasięg zadań. Przedsięwzięcia te mogą zarówno nawiązywać do tradycji i tożsamości kultury Gdańska, jak i tworzyć nową wartość poszukując oryginalnych metod ekspresji.
 • Zadania odznaczające się wysoką jakością̨, oryginalną i spójną koncepcją oraz rzetelnością̨ wykonania. Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno projekty kulturalne skoncentrowane na wybranej dziedzinie kultury i sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym.
 • Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych będących efektem pobytów rezydencyjnych.
 • Zadania zwiększające dostępność mieszkańcom Gdańska oraz turystom do wydarzeń lub działań artystycznych opartych na oryginalnym pomyśle oraz wymianie wiedzy i doświadczeń z gdańskim środowiskiem twórczym.

Świąteczna premiera w Miniaturze. Słynne opowiadanie Dickensa w nowej odsłonie

Małe granty na kulturę dla NGO

Małymi grantami nazywane jest wsparcie projektów z dofinansowaniem do 30 000 zł. Na ten cel miasto w 2024 roku przeznaczy 700 000 zł.

Mogą być to inicjatywy zwiększające partycypację mieszkańców w działaniach i wydarzeniach kulturalnych oraz podnoszące poziom ich sprawczości w kreowaniu nowych form spędzania wolnego czasu. Projekty mające na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gdańska i jego mieszkańców, a także działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej.

Oczekiwane działania realizowane w ramach małych grantów to m.in.:

 • Inicjatywy oddolne, partycypacyjne, wynikające z lokalnych potrzeb uczestnictwa w kulturze, wykorzystujące różne techniki i metody animacji kultury. Projekty podnoszące poziom obecności kultury w życiu mieszkanek i mieszkańców Gdańska poprzez ich uczestnictwo w różnych formach ekspresji artystycznej i kulturalnej.
 • Przedsięwzięcia nawiązujące zarówno do tradycji i tożsamości kultury Gdańska, jak
  i tworzące nowe wartości kulturowe.
 • Zadania zwiększające partycypację mieszkańców poszczególnych dzielnic Gdańska w wydarzeniach i działaniach artystycznych opartych na oryginalnym pomyśle oraz wymianie wiedzy i doświadczeń z gdańskim środowiskiem twórczym.
 • Inicjatywy wspierające budowanie lokalnych partnerstw na rzecz animacji kultury w Gdańsku.​

 

Działania w ramach programu Gdańsk Miasto Literatury

Strategicznym celem otwartego konkursu ofert w ramach programu Gdańsk Miasto Literatury jest realizacja projektów pielęgnujących literackie dziedzictwo Gdańska i wzmacniających jego współczesny potencjał literacki zgodnie z priorytetem zawartym w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”.  Na ten cel miasto w 2024 roku przeznaczy 200 000 zł.

Oczekiwane działania to m.in.:

 • realizacja projektów budujących partnerstwa w obszarze literatury i zwiększających dostępność książki poprzez angażowanie różnych przedstawicieli życia literackiego, w tym np. księgarzy, pisarzy, wydawców oraz mieszkańców Gdańska.
 • realizacja projektów i budowanie środków przekazu uwrażliwiających na język, wzmacniających kulturę słowa, rozwijających umiejętność komunikowania respektującego godność grup i jednostek;
 • realizacja działań wzmacniających wizerunek gdańskich księgarń kameralnych i wydawnictw jako miejsc dostępnych, opiniotwórczych, integrujących mieszkańców i animujących życie kulturalne;
 • realizacja działań kulturalnych (warsztatów, spotkań autorskich, spacerów literackich, podcastów, działań performatywnych w przestrzeni miasta i innych) promujących czytelnictwo. Wzmacnianie postaw proczytelniczych w różnych grupach odbiorców i z ich udziałem, z uwzględnieniem młodzieży i młodych dorosłych.

 

Działania w ramach programu Edukacja do Kultury. Gdańsk

Na projekty z zakresu edukacji do kultury w Gdańsku miasto przeznaczy 200 000 zł.

Oczekiwane działania:

 • Działania wpisujące się w cele główne programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK, tj: wzrost wiedzy o historii, dziedzictwie narodowym i współczesności Gdańska, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej oraz narodowej, umacnianie świadomości obywatelskiej w kontekście miejskim, państwowym i europejskim, pobudzanie zaangażowania obywatelskiego i kreatywności artystycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w wysokojakościowych wydarzeniach kulturalnych, a tym samym podnoszenie kompetencji mieszkańców.
 • Inicjatywy oparte na procesie, w ramach którego rozwijane będzie świadome uczestnictwo w kulturze. Wspieranie rozwoju potencjału, pobudzanie kreatywności i budowanie nowych kompetencji w mieszkańcach, wzmocnienie lokalnej tożsamości w miejscu zamieszkania.
 • Działania pobudzające kreatywność i budujące umiejętności uczestników, które w konsekwencji rozwiną kompetencje kulturowe i kulturalne mogą przybierać różne formy, m.in.: Warsztaty, zajęcia edukacyjne wraz z prezentacją efektów szerokiej publiczności i małe wydarzenia kulturalne

Co zaliczyć do gdańskiej kultury miejskiej? Rozpoczęły się badania według standardów UNESCO

Dziedzictwo Niematerialne Gdańska

Na projekty z zakresu upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gdańska i jego mieszkańców miasto przeznaczy 150 000 zł.

Oczekiwane działania:

 • Identyfikacja, badanie, dokumentacja oraz doświadczanie zjawisk zdefiniowanych w Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, określonych jako:
  • tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego
  • sztuki widowiskowe
  • zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne
  • wiedzę i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata
  • umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym
 • Oddolne inicjatywy pielęgnujące lokalną tożsamość, różnorodność, tradycje, zachowania i żywe praktyki, dzięki którym mieszkańcy Gdańska czują swoją odrębność i wspólnotę.
 • Działania edukacyjne, popularyzatorskie, akcje społeczne i artystyczne i wszelkie inicjatywy opowiadające o złożonej historii miasta i mieszkańców.

Potwierdzenie złożenia oferty w konkursie grantowym

Wnioski można składać w systemie Witkac do 28 grudnia 2023. Po złożeniu aplikacji, system wygeneruje potwierdzenie, które należy podpisać i złożyć:

 1. używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
 2. dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję:
 • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74, (I piętro, pokój nr 210)
 • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, (pokój nr 40)
 • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2, (stanowisko informacji i składania korespondencji)

3. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Szczegółowe informacje o każdym z konkursów: BIP - Urząd Miejski w Gdańsku

oprac. IB

TV

Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, z wizytą w Gdańsku