• Start
  • Wiadomości
  • Ponad 1,6 miliona dla organizacji pozarządowych na projekty społeczne

Ponad 1,6 miliona dla organizacji pozarządowych na projekty społeczne

Gdańsk w tym roku na 76 projektów społecznych dla organizacji pozarządowych przeznaczy ponad 1,6 miliona złotych. Najwięcej pieniędzy z konkursu grantowego popłynie m.in. do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
( Publikacja: 08.03.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


W tegorocznej puli było m. in. 125 tys. zł na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz drugie tyle na upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka. Do rozdysponowania przeznaczono również 330 tys. zł na promocję i organizację wolontariatu, a także 350 tys. zł na działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szansę miały też np. projekty dotyczące edukacji, oświaty i wychowania, wspierania integracji cudzoziemców oraz porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

O aktywność seniorów dba m. in. Regionalne Centrum Wolontariatu

Rekordziści - Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Morena – na projekt „Gdańskie Fundusze” dostaną 264 tys. zł. Sporo, bo 177 tys. zł na „Gdański Fundusz Sąsiedzki 2018” otrzyma Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Po 50 tys. zł trafi również m. in. do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja na pomoc weterynaryjną, rehabilitację oraz opiekę nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami, do Fundacja Centrum Praw Kobiet na organizację obchodów 100-lecia Praw Wyborczych Polek, do Stowarzyszenia Im. Stanisława Brzozowskiego, Stowarzyszenia "Waga" na projekt „Bez względu na płeć”. Prężnie będzie działać Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, na które Gdańsk przeznaczył 149, 95 tys. zł czy Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką – otrzyma 55 tys. zł i Dom Sąsiedzki "Zakopianka" – 80 tys. zł.

- Gdańsk wspiera aktywnych obywateli i aktywne obywatelki. Każdego roku rośnie pula środków przekazywanych w konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych. Cieszę się, że Miasto pełni tu rolę brokera innowacji i zmian, realizacja działań jest w rękach tych, którzy najlepiej znają potrzeby środowisk i grup docelowych. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy poprzez swoje działania aktywizują innych, realizując w ten sposób siebie, jak i politykę obszaru rozwoju społecznego. Współtworzymy nasze Miasto - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.


Sprawdź wyniki oceny merytorycznej poniżej:

ocena merytoryczna 1 (194.98 KB)

ocena merytoryczna 2 (234.95 KB)

ocena merytoryczna 3 (424.11 KB)

ocena merytoryczna 4 (428.66 KB)