Polski Ład - V edycja rozstrzygnięta. Gdańsk złożył dwa projekty, otrzymał dofinansowanie na jeden

Gdańsk do V edycji Polskiego Ładu złożył dwa projekty dotyczące rozwoju stref przemysłowych na terenach portowych, na łączną kwotę 350 milionów złotych. W piątek, 14 października, rząd przyznał dofinansowanie w kwocie 100 mln zł na układ drogowy w Porcie Północnym.
15.10.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Premier Mateusz Morawiecki (po lewej) przekazuje symboliczny czek na 100 mln złotych
Premier Mateusz Morawiecki (po lewej) przekazuje symboliczny czek na 100 mln złotych
fot. Kancelaria Premiera RP

Gdańsk złożył maksymalną liczbę wniosków

Celem V edycji Polskiego Ładu było dofinasowanie terenów przemysłowych. Gdańsk złożył maksymalną liczbę wniosków o dofinansowanie, a ich wartość wynosiła odpowiednio 100 mln zł i 250 mln zł.

- Za sprawą zmian podatkowych rządu, gdański budżet od 2019 roku zubożał o ponad 1 miliard złotych – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydent ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. – W tym kontekście konferencja premiera ma słodko-gorzki smak. W obecnym naborze postawiliśmy na port, który w czasie blokady portów w Ukrainie i sankcji zyskuje w jeszcze większym stopniu strategiczne znaczenie.  Z jednej strony cieszy nas dofinasowanie w kwocie 100 milionów złotych, do zadania, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności terenów logistycznych i produkcyjnych w rejonie Portu Północnego w bezpośrednim zapleczu terminala kontenerowego. Martwi natomiast, że nie otrzymaliśmy 250 milionów złotych na sieć drogową w Porcie Gdańskim. To odroczy w czasie tę bardzo ważną inwestycję.

Polski Ład negatywnie wpływa na pozycję ratingową Gdańska

Dofinasowanie dla obszaru Portu Północnego

Inwestycja zakłada budowę układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku, powstaną dwie nowe jezdnie w zakresie ulicy Profesora W. Andruszkiewicza, skrzyżowanie ulic Profesora W. Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości ul. Nowej Portowej, budowę łącznicy z ulicą Profesora W. Andruszkiewicza nad Trasą Sucharskiego w kierunku Warszawy, budowę łącznika Trasy Sucharskiego z istniejącą ulicą Sucharskiego oraz budowę zabezpieczeń rurociągów przesyłowych PERN i Lotos.

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejącego i powstanie nowego układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym z odwodnieniem) na terenie będącym zapleczem logistycznym i inwestycyjnym Portu Północnego w Gdańsku. Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej.

65 mln złotych z Polskiego Ładu na budowę pierwszego etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej

Sieć bazowa Portu Gdańsk – bez funduszy

Pakiet z dofinasowaniem 250 mln zł  zakładał rozbudowę i modernizację węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej. Obejmował modernizację odcinków układu drogowego ul. Ku Ujściu, ul. Kujawskiej i ul. Chemików obsługujących nabrzeże Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego. Planowano też przebudowę infrastruktury towarzyszącej (sieci kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, oświetleniowej i telekomunikacyjnej).

Lokalizacja inwestycji to teren Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku. Głównym celem zadania było zwiększenie dostępu do położonych w obszarze Portu terenów inwestycyjnych. Znacząco miał poprawić się stan techniczny infrastruktury na terenach w obszarze Portu Gdańsk, co z kolei miałoby wpływ na usprawnienie przeładunków, podniesienie bezpieczeństwa, polepszenie dostępu do portu od strony lądu.

 

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku