• Start
  • Wiadomości
  • Pół roku Eko Patrolu Straży Miejskiej: 1 tys. kontroli pieców i sprzęt do walki o czystość środowiska

Pół roku Eko Patrolu Straży Miejskiej: 1 tys. kontroli pieców i sprzęt do walki o czystość środowiska

Strażnicy z Referatu Ekologicznego Straży Miejskiej walczą z paleniem odpadami w piecach, nielegalnym odprowadzaniem ścieków, dzikimi wysypiskami. Otwarcie siedziby tej “jednostki specjalnej” było okazją do podsumowań pierwszych miesięcy działania.
( 04.06.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wstęgę w drzwiach siedziby Referatu Ekologicznego Straży Miejskiej w Gdańsku przeciął 4 czerwca 2020 r. Piotr Borawski z-ca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i klimatu.
Wstęgę w drzwiach siedziby Referatu Ekologicznego Straży Miejskiej w Gdańsku przeciął 4 czerwca 2020 r. Piotr Borawski z-ca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i klimatu.
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Utworzony w ramach Straży Miejskiej w Gdańsku Eko Patrol, czyli Referat Ekologiczny rozpoczął działalność w listopadzie 2019 r. w pięcioosobowym zespole, którego działania koncentrowały się na sprawie spalania odpadów.

 

Jednostka do zadań specjalnych - Eko Patrol, czyli nowy referat Straży Miejskiej w Gdańsku

 

Aktualnie działa w nim już 13 funkcjonariuszy, w podziale na Sekcję Ochrony Środowiska oraz Sekcję Kontroli Odpadów, a docelowo zespół liczyć będzie 18 osób. W czwartek, 4 czerwca symbolicznie otwarto siedzibę referatu w biurowcu przy ul. Białej 1 w Dolnym Wrzeszczu.

- Cieszę się, że wspólnymi siłami Straży Miejskiej, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Środowiska udało się ten referat stworzyć - mówi Piotr Borawski zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i klimatu. - Miniony sezon grzewczy pokazał, jak bardzo jest on potrzebny. Strażnicy przeprowadzili dwa razy więcej interwencji dotyczących podejrzenia spalania odpadów w domowych piecach w porównaniu z sezonem 2018/19. Teraz czekamy na kolejny sprzęt, samochody elektryczne i mobilne laboratorium, dzięki czemu interwencji będzie jeszcze więcej. Tego oczekują od nas mieszkańcy, to są działania, których potrzebujemy, by szczycić się jeszcze lepszym powietrzem w Gdańsku i czystszym miastem. Bo kwestie spalania odpadów, nielegalnych wysypisk i nieprawidłowego segregowania odpadów to dwa filary działalności tego referatu.

 

Sukces akcji „Czarne złoto ogrodników” - mieszkańcy zamówili 1700 ton kompostu

 

Dron, w którego obsłudze przeszkolono dwóch strażników z Eko Patrolu wspomagać będzie walkę o czystość powietrza, wody i ziemi
Dron, w którego obsłudze przeszkolono dwóch strażników z Eko Patrolu wspomagać będzie walkę o czystość powietrza, wody i ziemi
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

STATYSTYKI DZIAŁAŃ EKOPATROLU

  • Sezon grzewczy 2019/20 (od początku listopada 2019 do końca marca 2020 r.) Strażnicy przyjęli 822 zgłoszenia od mieszkańców skarżących się na uporczywe zadymienie. Przeprowadzono 1005 kontroli, w efekcie których nałożono 225 mandatów (łączna kwota 26 540 zł), pouczono 23 osoby i skierowano 8 wniosków o ukaranie do sądu. Pobrano 22 próbki popiołu, w 17 wykryto substancje świadczące o spalaniu odpadów. Na 7 osób nałożono mandaty, w 10 przypadkach skierowano sprawy do sądu.
  • Sezon grzewczy 2018/19. Wpłynęło 995 zgłoszeń dotyczących spalania odpadów w domowych urządzeniach grzewczych. Przeprowadzono 577 kontroli pieców, w efekcie których nałożono 113 mandatów (kwota łączna 8340 zł), a 60 osób zostało pouczonych.
  • W ciągu 2019 roku mundurowi przeprowadzili 656 kontroli punktów gromadzenia odpadów i ich najbliższego sąsiedztwa. Zajmowali się także sprawami nielegalnych wysypisk śmieci. Ujawniono ich w sumie 1174, z czego 514 na terenach gminnych i 660 na terenach prywatnych.

 

Jak widać ze statystyk, w wielu przypadkach strażnikom udało się potwierdzić podejrzenia spalania odpadów w domowych piecach łapiąc sprawcę “na gorącym uczynku” - w paleniskach znajdowały się widoczne gołym okiem resztki niedozwolonych do spalania materiałów.

 

Agnieszka Grabowska, z-ca komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku do spraw prewencji, której podlega Referat Ekologiczny
Agnieszka Grabowska, z-ca komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku do spraw prewencji, której podlega Referat Ekologiczny
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

- Badanie próbki popiołu to duży koszt, dlatego pobieramy je w tych miejscach, w których są notoryczne zgłoszenia mieszkańców, albo mamy do czynienia z recydywą, czy też w domach, w których byliśmy kilka razy wcześniej, mamy uzasadnione podejrzenie, ale nie udaje się nam stwierdzić spalania odpadów, bo pięć minut przed wejściem strażnika się wypaliły - wyjaśnia Agnieszka Grabowska, z-ca komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku do spraw prewencji, której podlega Referat Ekologiczny. -Maksymalnej wysokości mandat, jaki możemy nałożyć wynosi 500 zł i większości tej wysokości mandaty obecnie nakładamy. W przypadku recydywistów, kierujemy wnioski do sądu, który ma możliwość nałożenia wyższych kar. Przebadanie jednej próbki popiołu z paleniska kosztuje 800 zł. Liczymy na to, że sprawca, który zobaczy, że w jego popiele nawet po dłuższym czasie można wykryć ślady palenia odpadów, następnym razem zastanowi się, czy warto.

 

Siatki łowią reklamówki i inne odpady - Gdańskie Wody testują taką “pułapkę” na potoku Strzyża

 

Eko Patrol Straży Miejskiej w Gdańsku dysponuje już częścią sprzętu, który ma ich wspomóc w pracy
Eko Patrol Straży Miejskiej w Gdańsku dysponuje już częścią sprzętu, który ma ich wspomóc w pracy
Agnieszka Grabowska, z-ca komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku do spraw prewencji, której podlega Referat Ekologiczny

 

 

Eko - strażnicy mają już do dyspozycji część zaplanowanego dla wsparcia ich działań sprzętu:

  • Dron, który służy strażnikom do obserwacji cieków wodnych i rowów melioracyjnych pod kątem zrzutu ścieków, a także dzikich wysypisk śmieci oraz wypalania odpadów. W sezonie grzewczym będzie “wypuszczany”, by kontrolować dymy z kominów (wkrótce otrzyma dostawkę z możliwością poboru próbki dymu). W pozostałe miesiące patrolować będzie także inne tereny spalania odpadów, np. ogródki działkowe, gdzie bardzo często palone są liście i inne niedozwolone części roślin. Na powietrzu wolno palić tylko czyste drewno w formie ogniska, inne resztki roślin to odpady, które należy wyrzucić, a nie palić.

 

  • Miernik pyłu PM 10 - służy do miejscowego pomiaru zanieczyszczenia powietrza, np. pod domem z dymiącym kominem.

 

  • Cztery fotopułapki służące do monitoringu dzikich wysypisk. Montowane są na masztach, latarniach, czy drzewach (w zależności od terenu). Urządzenie posiada czujnik, który w momencie wychwycenia ruchu zawiadamia smsem patrol strażników, równocześnie nagrywając film. Fotopułapki zwiększają szansę złapania sprawcy na gorącym uczynku (co stanowi główny problem w przypadku dzikich wysypisk). Mandat za wyrzucanie śmieci w niedozwolony sposób wynosi od 20 do 500 zł. W przypadku dużego, przemysłowego wysypiska, sprawa od razu kierowana jest do sądu. 

 

Aktualnie nowy referat dysponuje jednym elektrycznym pojazdem służbowym, kolejne trzy zasilą flotę Eko Patrolu jeszcze w tym roku. Jeden z oczekiwanych pojazdów wyposażony będzie w  mobilne laboratorium.

 

Zagrożenie suszą wciąż jest duże. Pozwólmy trawie rosnąć wysoko!

 

- Laboratorium umożliwi nam badanie na miejscu próbek wody i szybkie określenie stanu jakości powietrza. Dzięki temu będziemy wiedzieć, gdzie skierować nasze patrole - tłumaczy Dorota Gwizdalska, kierownik Referatu Ekologicznego SM w Gdańsku. - Nasze działania nie mają opierać się tylko na zgłoszeniach mieszkańców. Sami także szukać będziemy miejsc wymagających interwencji. To będzie wstępne wyposażenie naszego laboratorium, stopniowo będziemy chcieli je uzupełniać.

 

 

Leszek Walczak, komendant Straży Miejskiej w Gdańsku podkreślił, że plany działania Referatu Ekologicznego pokrzyżowała w pewnym stopniu epidemia Covid-19 - od 1 kwietnia zgodnie z poleceniem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha SM realizuje wyłącznie zadania związane ze zwalczaniem epidemii: - Od 1 czerwca uruchomiliśmy dwa patrole w Sekcji Kontroli Odpadów. Liczymy na to, że w ciągu najbliższych dni, albo przynajmniej do końca czerwca, uda nam się w pełni wrócić do naszych zadań.

Sekcja Kontroli Odpadów Eko Patrolu działa w ścisłej współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, zajmuje się kompleksową kontrolą gospodarki odpadami komunalnymi, w tym egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie czystości i porządku wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego. 

W trakcie epidemii dron straży miejskiej wykorzystywany był np. do kontroli “nadmiernego grupowania się” ludzi w Parku Reagana. 

 

Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich apelują w sprawie wyborów, wsparcia finansowego i “uwolnienia” straży miejskich. TREŚĆ APELI

 

Informacje dla osób chętnych do pracy w Eko - Patrolu znaleźć można na stronie internetowej Straży Miejskiej. Warunek konieczny to średnie wykształcenie, wykształcenie i doświadczenie w pracy związanej z tematyką ochrony środowiska mile widziane, ale nie niezbędne.