Po kartę wędkarską? Przyjdź do magistratu

Karty wędkarskie wydawane są bezterminowo, a odebrać je można także drogą pocztową. W ubiegłym roku wydano w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 752 karty dla wędkarzy, od początku stycznia 2017 r. - już 110 sztuk. Warto pamiętać, że aby łowić na gdańskich zbiornikach retencyjnych, także trzeba posiadać taki dokument.
( Publikacja: 29.03.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zarybianie zbiornika retencyjnego przy ul. Słowackiego, 2014 r.

Organem właściwym do wydawania kart jest starosta. Mieszkańcom Gdańska karty wydaje prezydent miasta poprzez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego. Osoba składająca wniosek nie musi być zameldowana w naszym mieście, wystarczy że mieszka w Gdańsku.

- Wniosek o wydanie karty składa się w jednym z trzech zespołów obsługi mieszkańców lub w Wydziale Środowiska. Czas oczekiwania na wydanie karty wynosi do siedmiu dni, a opłata za jej wydanie to 10 złotych – informuje Beata Kowitz z Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu.

Karty wysyłane są do wnioskodawcy pocztą. Można je także odebrać osobiście w Wydziale Środowiska – w zależności od opcji, którą wybierzemy składając wniosek. Przypomnijmy jednocześnie, że od 9 marca 2017 roku Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku ma siedzibę w nowym miejscu – w budynku przy ulicy Piekarniczej 16.

Jakie warunki trzeba spełnić

Kartę Wędkarską może otrzymać osoba, która zdała egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną w Polskim Związku Wędkarskim. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, jednak mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie. Osoby te zobowiązane są do udokumentowania kwalifikacji odpowiednim świadectwem (kserokopia + oryginał do wglądu). Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są również cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy posiadają tzw. zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

Informacje dotyczące egzaminów można uzyskać w Polskim Związku Wędkarskim - Okręg w Gdańsku, ul. Rajska 2, tel.: 58 301 48 86.

Wymagane dokumenty do wydania karty wędkarskiej w Urzędzie Miejskim:

  • wniosek (druk) o wydanie karty – można pobrać ze strony internetowej miasta Gdańska;
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb;
  • 1 zdjęcie w formacie 30x35mm;
  • dowód wpłaty na konto - 10 zł

Wnioski można złożyć w trzech Zespołach Obsługi Mieszkańców: ZOM nr 1 przy ul. Partyzantów 74; ZOM nr 3, przy ul. Nowe Ogrody 8/12; ZOM nr 4, przy ul. Wilanowskiej 2.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania znaleźć można tutaj.

Przypominamy jednocześnie, że karty wędkarskie wydane przed 1.07.1985 r. utraciły ważność z dniem 31.12.1987 r. (art. 28, art. 30 ustawy Rybactwo śródlądowe, tekst jednolity opublikowany w Dz. U.2015.652 ).

Liczba wydanych kart wędkarskich w ubiegłych latach:

2011 – 669 sztuk

2012 – 711 sztuk

2013 – 747 sztuk

2014 – 806 sztuk

2015 – 770 sztuk

2016 – 752 sztuki

Czytaj także: 

Tysiąc sto kilogramów szczęścia dla wędkarzy [ZOBACZ FILM]