Orunia-Św. Wojciech-Lipce. Park Schopenhauera wypięknieje - koncepcja już w sierpniu

W sierpniu 2023 roku zakończą się prace projektowe nad opracowaniem kwerendy historycznej i koncepcji zagospodarowania Parku Schopenhauera. Właśnie podpisano umowę. Jest to pierwszy krok do przeprowadzenia metamorfozy tego miejsca.
20.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
widok dzielnicy mieszkaniowej z lotu ptaka, jesień albo zima, ciemne budynki z cegły i zaniedbana przestrzeń parkowa
Park Schopenhauera znajduje się pomiędzy Traktem św. Wojciecha, przystankiem kolejowym, a ulicą Dworcową w Gdańsku
mat. DRMG

Piecki - Migowo. Nowy skatepark niemal gotowy. Trwają procedury odbiorowe obiektu

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie kwerendy historycznej parku, a także przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Kwerenda historyczna oprócz analizy budynków istniejących na obszarze skwerku, zawierać będzie także analizę dendrochronologiczną drzewostanu. W ramach opracowania pozyskane zostaną niezbędne opinie, w tym od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Opracowanie przygotuje za niecałe 74 tys. zł biuro Maciej Sikorski LS-Project. Koniec prac projektowych przewidziano w sierpniu 2023 roku. Pozyskane materiały posłużą do późniejszych prac nad szczegółową dokumentacją projektową rewaloryzacji parku, co przyczyni się do odtworzenia historycznej kompozycji parku.

drzewa w parku jesienią albo zimą, bez liści
W przyszłości oruński Park Schopenhauera ma na nowo stać się atrakcyjnym miejscem do spacerów i rekreacji
fot. Wojtek Jakubowski

Park Schopenhauera znajduje się pomiędzy Traktem św. Wojciecha, przystankiem kolejowym, a ulicą Dworcową. Park został założony przez rodzinę Schopenhauerów w XVIII wieku przy nieistniejącym już dworku. W kolejnych latach posiadłość przechodziła w ręce kolejnych właścicieli. Obecnie w miejscu dawnej posiadłości mieści się dom kultury Stacja Orunia GAK.

Oprac. AO

Śródmieście. Intensywne prace w dawnym Zespole Sierocińca. To jeden z najstarszych gdańskich budynków

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta