Pierwsza w Polsce farma fotowoltaiczna na zbiorniku wodnym. Pływa na Stogach

Jak dobrze wykorzystać zbiornik wodny do wytwarzania energii odnawialnej? W Gdańsku powstała - pierwsza w Polsce - instalacja fotowoltaiczna na sztucznym zbiorniku retencyjnym. Efektywne pozyskiwanie oraz przetwarzanie energii ze słońca to jedno z ważnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi w Polsce i na świecie.
18.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na gdańskich Stogach zainstalowano na wodzie farmę fotowoltaiczną
Na gdańskich Stogach zainstalowano na wodzie farmę fotowoltaiczną
Fot. InvestGDA

Nietypowa, pływająca farma fotowoltaiczna

Przyzwyczailiśmy się do widoku paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na dachach budynków, a także małych lub wielkoobszarowych farm naziemnych. Natomiast pływająca farma fotowoltaiczna to nowość w naszym krajobrazie. A właśnie taki projekt rozpoczął swoje działanie w Gdańsku, na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego - parku przemysłowego zlokalizowanego na obszarze portu morskiego w Gdańsku.

- W strategii rozwoju Gdańska 2030+ kładziemy olbrzymi nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii. Chcemy zwiększyć ten potencjał sześciokrotnie, z poziomu 16 MW do 90 MW - zaznacza Piotr Borawski, zastępca prezydent ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Do tego celu będziemy wykorzystywać różne przestrzenie, nie tylko dachów budynków, ale również zbiorników wodnych.

Parking kubaturowy dla rowerów we Wrzeszczu

Głównym celem tego projektu jest dodatkowe wykorzystanie obszaru zbiornika wodnego, a także rozwój alternatywnych źródeł zaopatrzenia w energię zlokalizowanego obok Centrum Biurowego KOGA. Od lipca br. na dachu budynku działa standardowa instalacja PV. Pływająca instalacja jest zatem kolejnym krokiem miejskiej spółki InvestGDA we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań m.in. z zakresu zielonej energii oraz projektów proekologicznych. Dzięki zainstalowaniu pływającej instalacji pozyskana zostanie energia bez konieczności zmniejszania terenów, które mogą pozostać do dyspozycji przyszłych inwestorów.

- Inwestycja ma charakter pilotażowy, który pozwoli ocenić tę technologię przed potencjalną decyzją o rozszerzeniu rozwiązania na naszych terenach inwestycyjnych - podkreśla Marek Cieślik, doradca zarządu InvestGDA. - Pływająca platforma PV, jako jedna z pierwszych w Polsce, została umieszczona na sztucznym zbiorniku retencyjnym wód opadowych i jest doskonałym rozwiązaniem na wykorzystanie nieużytkowych powierzchni wodnych do generowania zielonej energii. Cały zespół InvestGDA intensywnie i kreatywnie pracuje nad tym, aby rozwijane przez nas parki inwestycyjne miały jak najbardziej zrównoważony charakter - dodaje.

Na Stogach pływa farma fotowoltaiczna, której instalacja składa się ze 110 paneli o łącznej mocy 49,5 kW
Na Stogach pływa farma fotowoltaiczna, której instalacja składa się ze 110 paneli o łącznej mocy 49,5 kW
Fot. InvestGDA

Ponad sto pływających paneli

Instalacja składa się ze 110 paneli o łącznej mocy 49,5 kW i działa od 10 listopada. Są to panele bifacial typu glass-glass, czyli posiadające z obu stron warstwy szkła odpornego na czynniki zewnętrzne. Tego typu panele są lepiej przystosowane do warunków pracy występujących na platformie pływającej.

- Platforma w technologii Isifloating jest przemyślana i odpowiednio zaprojektowana, więc montaż polega na składaniu dobrze wykonanych i pasujących elementów, takich jak pływaki, łączniki, klipsy do paneli, itd. - tłumaczy Piotr Musiał, prezes firmy Antamion, wykonawcy instalacji. - Większość operacji wykonuje się na lądzie, na specjalnie przygotowanym placu montażowym. Jedynie końcowy montaż elektryczny przeprowadza się na pływających sekcjach platformy na wodzie.

Przywrócenie ruchu tramwajowego na trasie Węzeł Groddecka - Plac Zebrań Ludowych

To zresztą odróżnia ten projekt od innych pływających instalacji, które działają już w Polsce. Pozostałe były budowane na pływakach chińskich. Instalacja w Gdańsku została zaprojektowana z uwzględnieniem lokalnych warunków hydrologicznych i meteorologicznych. Na ich podstawie zostały wykonane obliczenia wytrzymałości konstrukcji, które następnie wykorzystano przy projektowaniu instalacji. Dzięki temu pływająca elektrownia fotowoltaiczna będzie mogła efektywnie funkcjonować przez wiele lat.

Na mapie zaznaczono miejsce, w którym zamontowano nietypową farmę fotowoltaiczną
Na mapie zaznaczono miejsce, w którym zamontowano nietypową farmę fotowoltaiczną
Fot. InvestGDA

Jakie są zalety pływającej instalacji fotowoltaicznej?

Kluczowym wyróżnikiem pływającej fotowoltaiki jest to, że zajmuje ona mniej powierzchni niż porównywalna instalacja na lądzie, generując przy tym więcej energii. Woda zapewnia efekt chłodzenia dla paneli PV, co pozwala osiągnąć większe wartości o około 5-10 proc. w porównaniu z instalacją na gruncie czy dachu. Na panelach znajdujących się na wodzie osiada także mniej kurzu niż na tych montowanych na dachach czy na ziemi.

Ponadto fotowoltaika na wodzie, umieszczona na zbiornikach sztucznych lub przemysłowych, wykorzystuje miejsca, które nie mają walorów przyrodniczych czy społecznych. To sprawia, że dajemy tym miejscom nową, efektywną funkcjonalność.

Dolne Miasto. Ruszyły prace związane z zagospodarowaniem terenów wokół bastionów

Filozofia #Let’s move Gdańsk forward

To przesłanie wpisuje się w działalność Gdańska, poprzez InvestGDA, realizującą inwestycje zgodnie z filozofią #Let’s move Gdańsk forward, a więc wykraczającą poza przyjęte schematy i standardowe działania.

Oprac. KG

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta