• Start
  • Wiadomości
  • Pięciotygodniowa opieka w żłobkach i przedszkolach - tak zapowiada się lato w Gdańsku

Dłuższe, do pięciu tygodni, dyżury żłobków i przedszkoli - tak zapowiada się lato 2020 roku w Gdańsku

W czasie wakacji opieka będzie przedłużona - z trzech do pięciu tygodni - zarówno w przedszkolach samorządowych, jaki i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z dyżurów w danej placówce skorzystać mogą jedynie dzieci, które do niej uczęszczają. Do organizacji zajęć miasto zaprosiło również organizacje pozarządowe, które otrzymają 556 tys. zł na ten cel.
( 09.06.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Odmrażanie kolejnych gałęzi gospodarki powoduje powrót do pracy coraz większej liczby rodziców i opiekunów najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan. Miasto chce im pomóc w opiece nad dziećmi - wydłuża dyżury w żłobkach i przedszkolach
Odmrażanie kolejnych gałęzi gospodarki powoduje powrót do pracy coraz większej liczby rodziców i opiekunów najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan. Miasto chce im pomóc w opiece nad dziećmi - wydłuża dyżury w żłobkach i przedszkolach
fot. Mateusz Ochocki/KFP

 

Zakończenie roku szkolnego, przypadające na 26 czerwca, będzie inne niż te dotychczasowe. Inaczej będzie również wyglądała opieka w wakacje dla najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan w naszym mieście. We wtorek, 9 czerwca podczas konferencji prasowej Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent ds. edukacji i usług społecznych przedstawił wakacyjne plany opieki nad najmłodszymi Wszystko z troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieciaków. 

- W tym roku pandemia zmusiła nas do zmiany formy wakacyjnej opieki dla dzieci – informuje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych. - Przygotowując tę ofertę przede wszystkim myśleliśmy o spełnieniu wszelkich wytycznych sanitarnych obowiązujących w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Bezpieczeństwo, troska o zdrowie i życie są najważniejsze. Wiemy, jak ogromnym wsparciem jest dla rodziców i opiekunów najmłodszych gdańszczan możliwość skorzystania z dodatkowej, oferowanej przez placówki miejskie opieki. Dlatego tam, gdzie to możliwe zwiększyliśmy liczbę dyżurów żłobków i przedszkoli. Bardzo dziękuję wszystkim dyrektorom, pracownikom, dzięki którym ta opieka będzie możliwa. Część zadań będzie, jak co roku, realizowana przez organizacje pozarządowe, które także będą zobowiązane do utrzymania gdańskich standardów. Rodzice i opiekunowie muszą mieć pewność, że wtedy, kiedy pracują ich dzieciom zaoferowano najbardziej bezpieczne środowisko i najlepszą z możliwych ofertę zajęć.

 

 

Organizacje pozarządowe

W tym roku organizacja zajęć dla dzieci zostanie zlecona organizacjom pozarządowym. Na ten cel przeznaczono 556 tys. złotych. 

W drugiej połowie czerwca organizacje pozarządowe będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na prowadzenie letnich zajęć opiekuńczych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych. 

NGO-sy będą mogły prowadzić zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, czy wsparcia dziennego, adresowanych w szczególności do osób z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży przede wszystkim w wieku wczesnoszkolnym oraz placówek wsparcia dziennego.

Szczegółowy harmonogram zajęć realizowanych przez organizacje pozarządowe wraz z możliwością zapisów będzie dostępny od 29 czerwca na stronie www.gdansk.pl.

 

Zmiana formuły opieki

Ze względu na trwający stan epidemii tegoroczne zajęcia wakacyjne będą r ealizowane w zmienionej formule. Ze względu zarówno na obowiązujące rygory sanitarne, jak i zgłaszane przez rodziców potrzeby, w tegorocznej ofercie na zajęcia wakacyjne pojawiają się działania skierowane do najmłodszych uczniów i przedszkolaków oraz dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami.

Zmiana wakacyjnej oferty wynika również ze zmienionego kalendarza roku szkolnego, który na lato przesunął liczne inne działania szkół, takie jak egzaminy ósmoklasisty, proces rekrutacji do szkół średnich, matury i egzaminy zawodowe. Z tego powodu nie będzie możliwości korzystania z infrastruktury szkolnej w ramach akcji lato.

Zmiana formuły nie oznacza jednak ograniczenia w proponowanych aktywnościach dla najmłodszych. Otwarte, przy zachowaniu rygorów sanitarnych, są zarówno miejskie instytucje kulturalne, jak i obiekty sportowe.

 

Opieka nad dziećmi w żłobkach

Gdańskie żłobki w okresie wakacyjnym będą świadczyły opiekę nad najmłodszymi gdańszczankami i gdańszczanami. Opieka będzie zorganizowana w sposób uwzględniający standardową, zaplanowaną przerwę wakacyjną tj. przerwę wskazaną w harmonogramie urlopów żłobków. 

Jednocześnie mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego nie będzie możliwości zagwarantowania dzieciom opieki w tzw. żłobkach zastępczych w okresie wyłączenia danej placówki. 

Szczegóły dotyczące harmonogramu przerw wakacyjnych poszczególnych placówek dostępne na stronie internetowej Gdańskiego Zespołu Żłobków: www.zlobki.gda.pl.

Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych: -Przygotowując ofertę przede wszystkim myśleliśmy o spełnieniu wszelkich wytycznych sanitarnych obowiązujących w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Bezpieczeństwo, troska o zdrowie i życie są najważniejsze
Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych: - Przygotowując ofertę przede wszystkim myśleliśmy o spełnieniu wszelkich wytycznych sanitarnych obowiązujących w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Bezpieczeństwo, troska o zdrowie i życie są najważniejsze
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Przedszkola samorządowe – dłuższe dyżury w wakacje

Wraz z ponownym odmrożeniem kolejnych gałęzi gospodarki następuje stopniowy powrót do pracy coraz większej liczby rodziców i opiekunów najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan. Po konsultacji z dyrektorami gdańskich przedszkoli, wydłużony został okres dyżurów poszczególnych placówek. W tym roku wakacyjna opieka przedszkolna przedłużona została z 3 do 5 tygodni. 

W przypadku placówek, w których zaplanowano na okres wakacyjny większe prace remontowe dyżur zorganizowany zostanie w siedzibie innego przedszkola samorządowego. 

Szczegółowy harmonogram dyżurów dostępny jest zarówno w placówkach, jak i na stronie www.gdansk.pl w zakładce EDUKACJA.

Ze względu na konieczność zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa dla dzieci i pracowników z dyżuru w danym przedszkolu mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do tej placówki.

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również polityką miejską w obszarze edukacyjnym, wszystkie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych funkcjonują na zasadach identycznych jak placówki przedszkolne. Oznacza to również taką samą organizację pracy w okresie wakacji. 

Szczegóły dotyczące dyżuru poszczególnych szkół w okresie wakacyjnym dostępne są zarówno na stronie www.gdansk.pl, jak i bezpośrednio w kontakcie z sekretariatem szkoły.

Podobnie, jak w przypadku przedszkoli z możliwości opieki w trakcie 5–tygodniowego dyżuru w danej placówce będą mogli skorzystać wyłącznie uczniowie uczęszczający do danego oddziału przedszkolnego.

Zarówno w przypadku przedszkoli, jak i szkół podstawowych zajęcia opiekuńcze zostaną zorganizowane w pełni w oparciu o przyjęte i już obowiązujące procedury sanitarne oparte na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji.