• Start
  • Wiadomości
  • Spadek zadłużenia i perspektywa większych dochodów. Agencja Fitch podniosła rating Gdańska do „AAA”

Spadek zadłużenia i perspektywa większych dochodów. Agencja Fitch podniosła rating Gdańska do „AAA”

Agencja Fitch Ratings podniosła rating długoterminowy Gdańska z „AA+” do wyższego „AAA”. Agencja docenia sprawną spłatę zadłużenia miasta, brak nowych kredytów i zakłada, że w latach 2017-2019 dochody podatkowe miasta będą rosły, czemu powinien sprzyjać prognozowany wzrost gospodarczy 3,2 procent rocznie.
12.09.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Podniesiony rating odzwierciedla dobre zarządzanie strategiczne i finansowe miastem


Fitch, amerykańska agencja ratingowa publikuje ratingi [od red.: ocena, która informuje inwestorów o wiarygodności i wypłacalności kraju], w których ocenia ponad 5700 instytucji finansowych, ponad 200 przedsiębiorstw oraz 100 państw. Zaliczana jest jest do grona najbardziej wpływowych agencji ratingowych o zasięgu globalnym. Korzystają z jej usług również samorządy oraz spółki komunalne.

Podniesiony rating dla Gdańska oznacza dobre wyniki operacyjne miasta oraz sprawną obsługę i spłatę zadłużenia. Ratingi odzwierciedlają także dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które zapewnia miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych.

Agencja Fitch uważa, że Gdańsk w latach 2017-2020 utrzyma mocne wyniki operacyjne, z nadwyżką operacyjną około 300 mln zł. Ta prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolowały wzrost wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarki całej Polski.

Według prognoz Fitch inwestycje Gdańska w latach 2017-2020 mogą wynieść łącznie 2,4 mld zł, czyli średnio 20 procent wydatków budżetowych.

Gdańsk ograniczył swoje zadłużenie z 1,404 mln zł na koniec 2012 roku do 906 mln zł na koniec 2016 roku. W pierwszym półroczu 2017 roku Gdańsk nie zaciągnął nowego długu, w związku z czym zadłużenie bezpośrednie miasta obniżyło się do 877 mln zł. Fitch prognozuje, że w latach 2017-2020 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną dobre.

Płynność Gdańska od lat jest dobra. W pierwszej połowie 2017 roku gotówka na rachunkach miasta przewyższała roczną obsługę zadłużenia ponad trzy razy. Od lat stan wolnych środków miasta na koniec roku przekracza planową roczną obsługę zadłużenia, co jest mocnym czynnikiem ratingu.

Fitch zakłada, że w latach 2017-2019 dochody podatkowe miasta będą rosły, czemu powinien sprzyjać prognozowany wzrost gospodarczy 3,2 procent rocznie.

Więcej o tym:

Fitch podniósł rating Gdańska do „AAA(pol)”; perspektywa Stabilna