• Start
  • Wiadomości
  • Panel obywatelski po raz trzeci. Jak wspierać aktywność obywatelską?

Panel obywatelski po raz trzeci. Jak wspierać aktywność obywatelską?

Dlaczego kobiecych drużyn sportowych nie wita na lotnisku prezydent Gdańska, czym jest Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, dlaczego gdańszczanom jest potrzebna powszechna darmowa pomoc prawna, czy warto rekomendować działania antydyskryminacyjne stowarzyszenia Tolerado - nad tym kwestiami zastanawiali się w sobotę, 7 października, uczestnicy Trzeciego Panelu Obywatelskiego w Gdańsku.
( 07.10.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Paneliści to losowo wybrana grupa mieszkańców Gdańska, która odzwierciedla strukturę demograficzną miasta

Kolejne spotkanie trzeciego panelu obywatelskiego odbyło się w sobotę, 7 października 2017 roku w Urzędzie Miasta w Gdansku. W tym roku 55 losowo wybranych panelistów po wysłuchaniu prezentacji ekspertów i intensywnych dyskusjach w grupach odpowie na pytanie: “Jak wspierać aktywność obywatelską w Gdańsku?”. Odpowiedzią będą rekomendacje panelistów, które wypracują podczas ostatniego, piątego spotkania zaplanowanego na 28 października.


Rugby, lotnisko i karta równości

Paneliści wysłuchali wystąpień kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy przedstawiali swoją ideę i przekonywali do rekomendacji na nią.

- Zdobyłyśmy siedem razy mistrzostwo Polski, osiem naszych zawodniczek występuje w barwach reprezentacji Polski, zajęłyśmy szóste miejsce na turnieju mistrzostw Europy - mówiła Małgorzata Kłos z Biało-Zielonych Ladies czyli gdańszczanek grających w rugby. - Propagujemy ten sport bo, to nauka braterstwa, wolności, przyjaźni, wytrwałości. Chcemy stworzyć drużynę juniorską, ale nie mamy wsparcia z miasta, liczyłybyśmy że władze Gdańska obniżyłyby nam czynsz na pomieszczenia które wynajmujemy.

Rugbistki z Biało-Zielonych Ladies prosiły o rekomendację panelistów dla wsparcia swojej działalności, która mieści się w zagadnieniach głównych trzeciego panelu, które podzielono na cztery szczegółowe pytania/tematy:

  1. Jak wspierać kształtowanie aktywności obywatelskiej w szkołach?
  2. Jak wspierać aktywność obywatelską wśród osób dorosłych?
  3. Jak wzmocnić narzędzia partycypacji obywatelskiej?
  4. Jak wspierać równe traktowanie na poziomie miasta?

Do wystąpienia Małgorzaty Kłos odniosła się Elżbieta Jachlewska ze Stowarzyszenia Waga i Rady ds. Równego Traktowania w Gdańsku, która liczy na rekomendację Europejskiej Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

- Dyskryminacja dotyczy każdego z nas lub naszych bliskich - przekonywała Elżbieta Jachlewska. - Proszę zauważyć z jaką niesprawiedliwością spotykają się drużyny kobiece, które uprawiają sport postrzegany jako typowo męski. Czy prezydent powitał je na lotnisku, choć są szóste w Europie? Jakie nagrody dostają za swoje  osiągnięcia? Nieporównywalne finansowo, drużyna męska nie ma takich sukcesów. Ideą Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym jest zobowiązanie samorządu do zastanowienia się, jak zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców Gdańska, tak żeby nikt nie był dyskryminowany i żeby to miało swoje odzwierciedlenie w budżetowaniu, w planowaniu przestrzeni publicznej, ochronie zdrowia. W Europie tysiąc sześćset miast od 2006 roku, od kiedy powołano kartę, jest jej sygnatariuszami, w Polsce są to dwa miasta. Chcemy rekomendować przyjęcie jej przez władze Gdańska.     


Podczas trzeciego panelu uczestnicy zastanaiwją się nad wspieraniem aktywności obywatelskiej

Paneliści wybiorą, samorząd wprowadzi w życie  

Jak powiedział Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska na otwarciu trzeciego panelu 16 września 2017 roku rekomendacje panelistów - tak jak było w dotychczasowych dwóch gdańskich panelach - które przegłosuje większość, będą zobowiązaniem dla Rady Miasta Gdańska i administracji samorządowej, żeby je wprowadzać w życie.

W tym roku władze miasta chcą poznać propozycje gdańszczan dotyczące zachęcania i pielęgnowania w mieszkańcach aktywność. Stąd zagadnienia omawiane w trakcie spotkań panelistów dotyczą przede wszystkim edukacji świadomego obywatela, pobudzania aktywności obywatelskich wśród gdańszczan, wzmocnienia narzędzi partycypacji oraz wspierania równego traktowania.

Do wsparcia działań na rzecz równego traktowania osób LGBiT przekonywała  Marta Magott ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado

- Nasze rekomendacje dotyczą edukacji, bezpieczeństwa, zdrowia, aktywizacji i partycypacji - mówiła Marta Magott ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado. - Walka w tych obszarach z przemocą słowną i fizyczną w szkołach wobec dzieci, dręczonych na przykład z powodu podejrzeń o inną orientację seksualną. Chcemy też szkoleń personelu medycznego, aby osoby LGBT miały równe prawa w szpitalach i przychodniach. Potrzebne jest też szkolenie nauczycieli, aby znali zachowania antydyskryminacyjne, wiedzieli jak wspierać na przykład dzieci z tęczowych rodzin. 

Przypomnijmy, że paneliści to wyłoniona losowo grupa mieszkańców, która odzwierciedla strukturę demograficzną Gdańska. Rolą panelu jest ustalenie, co w danej sprawie będzie najkorzystniejsze dla całej społeczności, po zapoznaniu się z opinią wszystkich stron, które zainteresowane są tematem, w tym ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad dzielnic i mieszkańców.

Spotkania Panelu Obywatelskiego odbędą się 16 i 23 września oraz 7, 21 oraz 28 października br.

Organizowane będą w gmachu Urzędu Miejskiego oraz w Europejskim Centrum Solidarności. Każda z osób, która weźmie w nim udział, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 600 złotych brutto.


Pierwszy w historii Gdańska panel obywatelski zorganizowano w listopadzie 2016 r. Był on poświęcony przygotowaniu miasta na wypadek ulewnych deszczy. Z kolei w marcu br. odbył się drugi panel. Tym razem pytano gdańszczan o rekomendacje dotyczące zapobieganiu zanieczyszczania powietrza w naszym mieście.