Osowa. Nowa Kielnieńska coraz bliżej. Ogłoszono przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

Wielu mieszkańców Osowy czekało na tę wiadomość – ogłoszono przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie pierwszym krokiem ku budowie Nowej Kielnieńskiej. Trasa połączy węzły Chwaszczyno (Trasa Kaszubska) oraz Wysoka/Osowa wraz z budową węzła przesiadkowego Gdańsk Kukawka.
( 14.07.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na mapie zaznaczono orientacyjny przebieg ulicy Nowej Kielnieńskiej
Na mapie zaznaczono orientacyjny przebieg ulicy Nowej Kielnieńskiej
fot. mat. DRMG

Jakie korzyści przyniesie realizacja Nowej Kielnieńskiej?

Usprawnienie ruchu samochodowego pomiędzy Obwodnicą Trójmiasta, a Obwodnicą Metropolitalną, zmniejszenie ruchu tranzytowego na obecnej ul. Kielnieńskiej, poprawa bezpieczeństwa ruchu, zapewnienie połączenia pieszo-rowerowego nad Obwodnicą Trójmiasta poprzez budowę kładki, zagospodarowanie i skomunikowanie węzła integracyjnego dla nowego przystanku kolejowego Gdańsk Kukawka - to tylko niektóre korzyści, jakie przyniesie w przyszłości budowa Nowej Kielnieńskiej. Pierwszym krokiem do realizacji inwestycji będzie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Przetarg na opracowanie PFU dla Nowej Kielnieńskiej ogłoszono 13 lipca. Zakres opracowania dotyczył będzie odcinka od zjazdu z Węzła Chwaszczyno do Zjazdu z Węzła Wysoka i kładką pieszo-rowerową nad drogą S6 oraz Węzłem Integracyjnym/Przesiadkowym "Kukawka". Węzeł przewidziany jest przy nowy przystanku kolejowym wzdłuż linii nr 201. Ponadto uwzględniona zostanie możliwość  budowy kładki pieszo-rowerowej nad Obwodnicą.

Program funkcjonalno-użytkowy ma określić założenia techniczne niezbędne do przystąpienia do prac projektowych. Ponadto wskazane będą możliwe koszty dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz wykupów gruntów. Prace nad PFU mają potrwać 52 tygodnie od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert planowane jest 25 lipca.

Na jakie etapy podzielona będzie inwestycja?

Opracowanie będzie podzielone na co najmniej dwa odcinki funkcjonalne, umożliwiając w przyszłości etapowanie inwestycji.

- Istniejący fragment ul. Spacerowej początek (na odcinku około 500 m przed węzłem Wysoka/ Osowa) wraz z węzłem do ronda na skrzyżowaniu ul. Spacerowej z ul. Odyseusza i ul. Sopocką, który należy przebudować i dostosować, w tym poszerzenie ul. Spacerowej i rozbudowa węzła Wysoka/ Osowa

- Projektowany fragment od w/w ronda do węzła Chwaszczyno na Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (tzw. Obwodnicy Metropolitalnej)  i drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta (tzw. Trasy Kaszubskiej) wraz z wiaduktem nad linią kolejową 201, węzłem integracyjnym przy przystanku Gdańsk Kukawka.

Po opracowaniu PFU i zapewnieniu środków w budżecie miasta, planowana jest realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

oprac. AU