• Start
  • Wiadomości
  • Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Budowa nowego Domu Sąsiedzkiego zakończona

Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Budowa nowego Domu Sąsiedzkiego zakończona

Budynek przy ul. Dworcowej 11 już gotowy. Służyć będzie przede wszystkim lokalnej społeczności. Powstał w ramach trwającego obecnie programu rewitalizacji tej części Gdańska. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska złożyła wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie.
17.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu nowy dwupoziomowy budynek ze stromym czerwonym dachem i białą elewacją
Inwestycja przy ul. Dworcowej 11 na Oruni zakończona
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Atrakcyjny teren dla lokalnej społeczności

Przy ul. Dworcowej 11, w sąsiedztwie siedziby Gdańskiego Archipelagu Kultury, zbudowano dwukondygnacyjny budynek, w którym prowadzone będą różnego rodzaju działania społeczne. Swoją siedzibę będzie miał tu Dom Sąsiedzki oraz Placówka Wsparcia Podwórkowego.

Zobacz Orunię z lotu ptaka: 

W ramach inwestycji zagospodarowano także teren wokół tego obiektu. Powstały nowe miejsca parkingowe, plac zabaw, boisko do gry w koszykówkę. Przy południowej granicy działki zaplanowano przestrzeń przeznaczoną na ogród warzywny. Zaprojektowano również miejsce do grillowania, zamontowano ławki i stojaki na rowery. Koszt prac wyniósł ponad 8 mln złotych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.

Rewitalizacja Biskupiej Górki: - Przenosimy kamienice w XXI wiek

na zdjęciu nowy dwupoziomowy budynek z białą elewacją, widać dużo okien, przed budynkiem widać ławki, a także urządzenia na placu zabaw, przed budynkiem zamontowano ogrodzenie
Swoją siedzibę będzie miał tu m.in. Dom Sąsiedzki oraz Placówka Wsparcia Podwórkowego
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Kto przeniesie się na ul. Dworcową 11?

Do nowego obiektu przeniesie się Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”, który będzie kontynuować działalność skierowaną przede wszystkim do dzieci i rodzin. W nowej lokalizacji będzie też prowadzony punkt wczesnej edukacji. W pomieszczeniach Domu Sąsiedzkiego będą mogły odbywać się różnego typu warsztaty i spotkania, w tym Klubu Rodzica. Oferta Placówki Wsparcia Podwórkowego będzie natomiast skierowana w głównej mierze do osób młodych. Będą w niej realizowane zajęcia m.in. zwiększające kompetencje społeczne młodzieży.

Budynek przy ul. Dworcowej został zaplanowany w taki sposób, aby na jego tyłach powstała zaciszna, oddzielona od ruchliwej ulicy, przestrzeń z placem zabaw dla najmłodszych, miejscem spotkań dla młodzieży, ławkami i ogrodem warzywnym. Budynek składa się z dwóch brył połączonych łącznikiem. W jednej części zaplanowano siedzibę Placówki Wsparcia Podwórkowego, w drugiej - pomieszczenia Domu Sąsiedzkiego wraz z dwoma salami przedszkolnymi. Punkt przedszkolny zaplanowano na parterze. Na tym poziomie będzie też zlokalizowana sala wielofunkcyjna. Na piętrze znajdą się: sala sportowa, otwarta kuchnia oraz klub młodych. W budynku przewidziano też salę do zajęć sensorycznych, pomieszczenia do spotkań indywidualnych, do nauki, salę do zajęć z małymi dziećmi, zaplecze gospodarcze i biurowe.

Jaki będzie Park Południowy? Jest masterplan

na zdjęciu widać fragment nowo wybudowanego budynku, elewacja biała i klinkier, przed budynkiem po prawej rośnie wysokie drzewo iglaste, widać też eleganckie ogrodzenie przed budynkiem
To kolejna z inwestycji realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w tej części Gdańska
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Inwestycja w ramach rewitalizacji

Dom sąsiedzki to kolejna z inwestycji realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W ubiegłym roku uroczyście otwarto zrewitalizowany budynek Dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej. W murach zabytkowego budynku działa obecnie filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, siedziba Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce oraz Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. W ramach prac zagospodarowano też teren wokół gmachu, pojawiły się ławki i stojaki na rowery.

Ratusz Oruński oficjalnie otwarty. Serce dzielnicy znów bije przy ul. Gościnnej

Mieszkańcy mogą też korzystać ze skwerów, które zostały przebudowane na ul. Związkowej i ul. Gościnnej - także w ramach rewitalizacji. Skwer przy ul. Gościnnej i skwer, zwany też parkiem, przy ul. Związkowej to tereny po dawnym cmentarzu ewangelickim św. Jerzego (przecinały go tory kolejowe). Obie przestrzenie zostały przede wszystkim uporządkowane - zniknęły samosiejki i chwasty. Jednym z najważniejszych elementów skweru przy ul. Związkowej stała się siłownia „pod chmurką”. Nie zabrakło też elementów małej architektury, czyli estetycznych i solidnych ławek oraz stojaków rowerowych. W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię placu zabaw i zasadzono nową roślinność. Na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu powinno wpłynąć nowe oświetlenie i monitoring.

Koordynatorem prowadzonej rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.

W 2017 roku zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem i rewaloryzacją terenu Parku Oruńskiego, dzięki którym zyskał on dodatkową funkcję rekreacyjną. Jego obecny wygląd nawiązuje do historycznego układu funkcjonującego w tym miejscu w okresie międzywojennym.

Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Objęte są nim cztery podobszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Koordynatorem Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów